Prečo pri nákupe z Alza.sk od 1.1.2016 fakturuje český dodávateľ podnikateľom tovar bez DPH

Prečo pri nákupe z Alza.sk od 1.1.2016 fakturuje český dodávateľ podnikateľom tovar bez DPH
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Mnohých podnikateľov po novom roku prekvapilo, že pri nákupe z Alza.sk bola na faktúre 0 % DPH. Súvisí to so zmenou zákona o DPH, ktorým sa menia pravidlá uplatňovania DPH pre zahraničné subjekty. Viac sa dozviete v tomto článku.

Zmena zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) od 1. januára 2016 mätie podnikateľov aj účtovníkov. Ide o úpravu v § 5 ods. 1 písm. b) a § 69 ods. 2 zákona o DPH, v rámci ktorej sa rozširuje okruh situácií, kedy sa daňová povinnosť prenáša na príjemcu plnenia (kupujúceho), aj na dodanie tovaru zahraničnou osobou (do 31.12.2015 len dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou). Prenos daňovej povinnosti k DPH sa nevzťahuje na dodanie tovaru formou zásielkového predaja.

K prenosu daňovej povinnosti k DPH dochádza v prípadoch, ak:

  • dodávateľ je zahraničnou osobou, pričom zahraničnou osobou je osoba, ktorá nemá v tuzemsku (SR) sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava,
  • odberateľ je zdaniteľnou osobou (pozor, môže ňou byť aj neplatiteľ DPH), ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku (SR),
  • nejde o zásielkový predaj,
  • miesto dodania je v tuzemsku (SR).

Rozdiel medzi dodaním tovaru zahraničnou osobu a nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ

  Dodanie tovaru zahraničnou osobu Nadobudnite tovaru z iného členského štátu EÚ
Režim DPH prenos daňovej povinnosti k DPH na odberateľa (§ 69 ods. 2 zákona o DPH) oslobodenie od DPH (§ 43 ods. 1 zákona o DPH)
Odberateľ je zdaniteľnou osobou (nemusí mať IČ DPH, aj neplatiteľ DPH) a má napr. sídlo v tuzemsku (SR) nadobúda tovar pod slovenským IČ DPH
Dodávateľ dodáva tovar pod IČ DPH prideleným v SR a má napr. sídlo v inom členskom štáte dodáva tovar pod IČ DPH prideleným v inom členskom štáte a má napr. sídlo v inom členskom štáte
Začiatok prepravy tuzemsko (SR) iný členský štát (napr. CZ)
Koniec prepravy tuzemsko (SR) tuzemsko (SR)
Miesto dodanianadobudnutia tuzemsko (SR) tuzemsko (SR)

Prenos daňovej povinnosti k DPH pri nákupe tovaru od zahraničnej osoby na príklade

Príkladom je spoločnosť Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe, ktorá podniká na území Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky (SR). Má pridelené identifikačné číslo pre DPH v ČR aj v SR. Zároveň má v týchto štátoch zriadené sklady.

Zásadný rozdiel, nie však jediný, medzi dodaním tovaru a nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ (ďalej tiež ako “intrakomunitárny obchod”) je premiestnenie tovaru cez štátnu hranicu. Pri dodaní tovaru nedochádza k premiestneniu tovaru cez štátnu hranicu. V prípade intrakomunitárneho obchodu áno.

Zvýšiť pozornosť pri nákupe tovaru od zahraničnej osoby by mali aj neplatitelia DPH, ak sú zdaniteľnou osobou. Prenesenie daňovej povinnosti k DPH sa vzťahuje nielen na platiteľov DPH, ale na všetky zdaniteľné osoby (vrátane podnikajúcich neplatiteľov DPH).

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH (má slovenské IČ DPH) a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v SR pod slovenským IČ DPH. Daňová povinnosť vyplývajúca z tohto obchodu sa prenáša na spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. nie je platiteľ DPH a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v SR pod slovenským IČ DPH. Daňová povinnosť vyplývajúca z tohto obchodu sa prenáša na spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH (má slovenské IČ DPH) a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v ČR pod českým IČ DPH. Tento obchod je od DPH oslobodený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny

Podlieha výmena tovaru alebo služby za kryptomenu alebo výmena jednej kryptomeny za inú kryptomenu dani z pridanej hodnoty? Problematikou DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny sa zaoberá tento článok.

Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Odpočet DPH – podmienky a uplatnenie odpočtu DPH v inom období

Aké podmienky musia byť splnené pre uplatnenie nároku na odpočet DPH? Kedy najskôr a kedy najneskôr je možné uplatniť odpočet DPH? Odpovede aj praktické príklady nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky