Prečo pri nákupe z Alza.sk od 1.1.2016 fakturuje český dodávateľ podnikateľom tovar bez DPH

Prečo pri nákupe z Alza.sk od 1.1.2016 fakturuje český dodávateľ podnikateľom tovar bez DPH

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Mnohých podnikateľov po novom roku prekvapilo, že pri nákupe z Alza.sk bola na faktúre 0 % DPH. Súvisí to so zmenou zákona o DPH, ktorým sa menia pravidlá uplatňovania DPH pre zahraničné subjekty. Viac sa dozviete v tomto článku.

Zmena zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) od 1. januára 2016 mätie podnikateľov aj účtovníkov. Ide o úpravu v § 5 ods. 1 písm. b) a § 69 ods. 2 zákona o DPH, v rámci ktorej sa rozširuje okruh situácií, kedy sa daňová povinnosť prenáša na príjemcu plnenia (kupujúceho), aj na dodanie tovaru zahraničnou osobou (do 31.12.2015 len dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou). Prenos daňovej povinnosti k DPH sa nevzťahuje na dodanie tovaru formou zásielkového predaja.

K prenosu daňovej povinnosti k DPH dochádza v prípadoch, ak:

  • dodávateľ je zahraničnou osobou, pričom zahraničnou osobou je osoba, ktorá nemá v tuzemsku (SR) sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava,
  • odberateľ je zdaniteľnou osobou (pozor, môže ňou byť aj neplatiteľ DPH), ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku (SR),
  • nejde o zásielkový predaj,
  • miesto dodania je v tuzemsku (SR).

Rozdiel medzi dodaním tovaru zahraničnou osobu a nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ

  Dodanie tovaru zahraničnou osobu Nadobudnite tovaru z iného členského štátu EÚ
Režim DPH prenos daňovej povinnosti k DPH na odberateľa (§ 69 ods. 2 zákona o DPH) oslobodenie od DPH (§ 43 ods. 1 zákona o DPH)
Odberateľ je zdaniteľnou osobou (nemusí mať IČ DPH, aj neplatiteľ DPH) a má napr. sídlo v tuzemsku (SR) nadobúda tovar pod slovenským IČ DPH
Dodávateľ dodáva tovar pod IČ DPH prideleným v SR a má napr. sídlo v inom členskom štáte dodáva tovar pod IČ DPH prideleným v inom členskom štáte a má napr. sídlo v inom členskom štáte
Začiatok prepravy tuzemsko (SR) iný členský štát (napr. CZ)
Koniec prepravy tuzemsko (SR) tuzemsko (SR)
Miesto dodanianadobudnutia tuzemsko (SR) tuzemsko (SR)

Prenos daňovej povinnosti k DPH pri nákupe tovaru od zahraničnej osoby na príklade

Príkladom je spoločnosť Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe, ktorá podniká na území Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky (SR). Má pridelené identifikačné číslo pre DPH v ČR aj v SR. Zároveň má v týchto štátoch zriadené sklady.

Zásadný rozdiel, nie však jediný, medzi dodaním tovaru a nadobudnutím tovaru z iného členského štátu EÚ (ďalej tiež ako “intrakomunitárny obchod”) je premiestnenie tovaru cez štátnu hranicu. Pri dodaní tovaru nedochádza k premiestneniu tovaru cez štátnu hranicu. V prípade intrakomunitárneho obchodu áno.

Zvýšiť pozornosť pri nákupe tovaru od zahraničnej osoby by mali aj neplatitelia DPH, ak sú zdaniteľnou osobou. Prenesenie daňovej povinnosti k DPH sa vzťahuje nielen na platiteľov DPH, ale na všetky zdaniteľné osoby (vrátane podnikajúcich neplatiteľov DPH).

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH (má slovenské IČ DPH) a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v SR pod slovenským IČ DPH. Daňová povinnosť vyplývajúca z tohto obchodu sa prenáša na spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. nie je platiteľ DPH a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v SR pod slovenským IČ DPH. Daňová povinnosť vyplývajúca z tohto obchodu sa prenáša na spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH (má slovenské IČ DPH) a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v ČR pod českým IČ DPH. Tento obchod je od DPH oslobodený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Zmeny v zákone o DPH od roku 2019

Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona o DPH, ktorou dôjde k viacerým zmenám, ako napríklad k zrušeniu zábezpeky na DPH, zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a pod. Navrhované zdaňovanie poukazov na tovary a služby táto novela odkladá na neskorší dátum. Prinášame vám prehľad zmien v novele zákona o DPH.

Sadzby DPH v roku 2019

Od 1. januára 2019 dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby DPH. Prinášame prehľad tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2019 zaradené do zníženej sadzby.

Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

Od 1.1. 2019 už nebudú vznikať situácie, kedy podnikateľ zaplatí dva krát DPH pri nákupe bylinkového čaju do firmy.