Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Finančná správa spustila novinku a približne 130 000 daňovníkom doručila predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017.

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daň z motorových vozidiel za rok 2017 sa týka právnických aj fyzických osôb, ktoré v roku 2017 využili na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike. Ide napríklad o situáciu, kedy je auto majetkom firmy alebo ak sa používa auto na pracovné cesty zamestnancov.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Ak auto bolo v roku 2017 premetom dane, podnikateľ má povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017. Lehota na podanie daňového priznania (okrem výnimiek) je do 31. januára 2018. Rovnako do tejto lehoty je potrebné daň zaplatiť.

Predvyplnené daňové priznanie za rok 2017 na portáli finančnej správy

Finančná správa tento rok prvýkrát zabezpečila pre 129 944 daňových subjektov predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Ide o benefit pre daňovníkov, ktorí finančnej správe už v roku 2017 podali daňové priznanie elektronicky.

Predvyplnené daňové priznanie si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval. Finančná správa vychádza z dostupných údajov, takže v prípade, ak sa situácia oproti minulému roku zmenila (napr. sa prihlásilo nové vozidlo alebo sa staré odhlásilo), zmeny si musí zohľadniť daňovník sám, údaje aktualizovať a až následne podať správne daňové priznanie.

Predvyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel predstavuje novinku, v ktorej chce finančná správa pokračovať aj pri iných typoch daní.

Postup krokov pri podávaní predvyplneného daňového priznania za rok 2017

1. krok – prihlásenie sa do osobnej zóny

2. krok – vyhľadanie informácie o predvyplnenom daňovom priznaní v schránke správ

3. krok – zobrazenie detailu správy

4. krok – vyhľadanie predvyplneného daňového priznania v prijatých dokumentoch

5. krok – načítanie dát do podania

Elektronické podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad. Daňové priznanie sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. V prípade, že chce/musí daňovník podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný na portáli finančnej správy.

Potrebné informácie o dani z motorových vozidiel nájdete v našich článkoch:

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Zdroj: tlačová správa Finančnej správy SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové úrady predlžujú na konci júna otváracie hodiny

Vzhľadom na to, že počas posledných júnových dní sú pre podávanie odložených daňových priznaní vyťaženejšie daňové úrady, rovnako ako Call centrum finančnej správy, predĺži finančná správa úradné hodiny.

Čo hrozí, ak nezaplatíte daň alebo nepodáte daňové priznanie v lehote?

Aké pokuty vám hrozia, ak včas nepodáte daňové priznanie alebo nezaplatíte daň z príjmov? Uloží vám správca dane pokutu, aj keď zaplatíte daň z príjmov alebo podáte daňové priznanie sami po ustanovenej lehote?

Živnostníci, pozor na odložené daňové priznania!

Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si odložili daňové priznanie do konca júna by mali zbystriť pozornosť. Dva dni rozhodnú o tom, či budú môcť podať daňové priznanie ešte aj v papierovej podobe alebo už len elektronicky.

Viac ako 200 000 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Tento dátum bol dôležitý aj pre tých daňovníkov, ktorí si daňové priznanie chceli odložiť o tri, resp. o šesť mesiacov. Spravilo tak viac ako 200 000 daňovníkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky