Živnostník a zriadenie podnikateľského účtu

Po založení živnosti stoja mnohí živnostníci pred otázkou, či si majú založiť vlastný podnikateľský účet alebo využívať svoj osobný účet so súkromnými finančnými prostriedkami aj na podnikateľské účely. Žiadny zákon neukladá povinnosť pre živnostníkov zriadiť si účet v banke pre potreby podnikania, takže živnostníci môžu nakladať v podnikaní aj s hotovosťou. Tento spôsob v súčasnosti ustupuje a v podnikateľskej činnosti je oveľa praktickejšie a aj bezpečnejšie uprednostniť bezhotovostný styk pred hotovostným platobným stykom.

Ak má živnostník zriadený osobný účet na súkromné účely, môže ho použiť aj na podnikateľské účely. Nie je to však najvhodnejšie riešenie, pretože má viacero negatív – neprehľadnosť súkromných a podnikateľských financií, vyššia cena za účtovníctvo v prípade vedenia účtovníctva externou firmou, daňová kontrola získa prehľad aj o súkromných financiách a pod.

Či musí mať živnostník založený podnikateľský účet alebo mu stačí aj jeho osobný účet približujeme v článku Musí mať živnostník (podnikateľský) účet?

V prípade, že sa živnostník rozhodne pre zriadenie účtu v banke pre účely podnikania, nie je stanovené, že si musí zriadiť práve podnikateľský účet. Na účely podnikania si môže založiť aj osobný účet. Väčšinou je práve zriadenie a vedenie podnikateľského účtu drahšie ako osobný účet. Osobné účty mávajú však obmedzený počet pohybov na účte a pohyby na účte nad limit sú spoplatnené. V prípade podnikateľského účtu môže banka aktivovať niektoré služby ako napr. e-banking alebo bezplatne vydať platobnú kartu. Problém môže byť aj neuvádzanie IČO a DIČ na bankových výpisoch.

Či sa už živnostník rozhodne pre založenie osobného alebo podnikateľského účtu, nemal by zabúdať na skutočnosť, že zriadenie účtu pre účely podnikania musí oznámiť a nahlásiť číslo tohto účtu daňovému úradu.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie osobitného podnikateľského účtu a vedenia súkromných prostriedkov a prostriedkov z podnikania na jednom účte:

  • Oddelenosť súkromných a podnikateľských financií – v prípade, že sa živnostník rozhodne využiť účet so súkromnými peňažnými prostriedkami aj na podnikateľské účely, musí rátať so skutočnosťou, že existenciu tohto účtu musí nahlásiť na príslušných úradoch. V prípade daňovej kontroly tak kontrola získa prehľad aj o jeho súkromných financiách.
  • Prehľadnosť súkromných a podnikateľských financií – ak si zriadi živnostník osobitný účet na podnikanie, má lepší prehľad o financiách získaných z podnikania a nemusí v bankovom výpise vyhľadávať transakcie, ktoré sa týkajú podnikania ktoré len súkromných prostriedkov. Vie tak rýchlejšie zhodnotiť svoju finančnú situáciu v podnikaní, ale aj súkromí.
  • Účtovanie súkromných a podnikateľských financií – živnostník, ktorý nemá možnosť podľa zákona o dani z príjmov viesť daňovú evidenciu alebo uplatňovať výdavky v paušálnej výške, je povinný viesť účtovníctvo. Z toho vyplýva povinnosť účtovania všetkých položiek bankových výpisov. Pri využití možnosti spoločného účtu pre podnikanie aj súkromné prostriedky je tak nutné zaúčtovať všetky, aj súkromné transakcie. Ak účtovníctvo pre živnostníka vykonáva externá účtovná firma, získa tak informácie aj o jeho súkromných financiách. Živnostník má tiež povinnosť účtovné doklady archivovať, takže bankové výpisy aj so súkromnými údajmi o financiách podliehajú archivácii.
  • Cena za účtovanie súkromných a podnikateľských financií – ak živnostník využíva služby externej účtovnej firmy, väčšina z nich si svoje služby oceňuje na základe počtu zaúčtovaných dokladov (položiek). V prípade, že živnostník vedie len jeden účet pre svoje financie z podnikania aj súkromia, zaplatí za účtovníctvo viac, keďže účtovná firma zaúčtuje všetky položky na bankovom výpise, nielen tie, ktoré sa týkajú podnikania.
  • Daňová uznateľnosť súkromných a podnikateľských financií – podľa zákona o dani z príjmov je možné výdavky spojené s účtom na podnikateľské účely zahrnúť do daňových výdavkov, ktoré znižujú základ dane z príjmov.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako založiť podnikateľský účet

Čo je potrebné na založenie podnikateľského účtu, ako prebieha a koľko trvá, kým účet možno začať používať?

Založenie podnikateľského účtu v praxi: čo treba zvážiť pri výbere banky?

Podnikatelia sa podelili o skúsenosti so zakladaním podnikateľského účtu. Aké kritériá zvažovali pri výbere alebo zmene banky?

Nápady na podnikanie: inšpirácia zo zahraničia

Riešenie problémov spočíva často v jednoduchých inováciách. Inšpirujte sa podnikateľskými nápadmi, ktoré si na trhu našli svoje miesto aj zákazníkov.

Účet v banke a jeho účtovanie v podvojnom účtovníctve

Ako zaúčtovať prijatú a odoslanú platbu z bankového účtu? Ako sa účtuje platba debetnou alebo kreditnou kartou v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky