Ako napísať kvalitný životopis?

Ako napísať kvalitný životopis?

Životopis je sprostredkovateľom prvého kontaktu medzi firmou, ktorá ponúka pracovné miesto a záujemcom o toto pracovné miesto. Prvý dojem je veľmi dôležitý a preto je pre uchádzača, ktorý chce uspieť potrebné, aby vedel, čo by životopis mal a čo nemal obsahovať, aby personalistu zaujal a zanechal v ňom pozitívny obraz o kandidátovi. V praxi sa bežne stáva, že prví vypadávajú tí, ktorých životopis a sprievodný list nespĺňajú základné kritéria.

Štruktúrovaný životopis

Neexistuje univerzálny správny spôsob ako napísať perfektný životopis. Životopis má byť stručný, výstižný a pravdivý. Životopis je dokument, ktorý osobu predáva a preto má pomôcť poodhaliť Vašu jedinečnosť. Dôležitý je pre uchádzača o zamestnanie, ale tiež pre podnikateľa.  Štruktúrovaný životopis je prehľadný, heslovito písaný text, obsahujúci jasné informácie, ktoré zamestnávateľa najviac zaujímajú. Uvádzajte iba pravdivé informácie a len vaše osobné údaje.

Žiadne celé vety a súvetia, text musí byť jasný a zrozumiteľný, bez zbytočných slov. Na jednej, maximálne dvoch stranách má uchádzač o zamestnanie zhrnúť vzdelanie, pracovné skúsenosti, úspechy a schopnosti.

Štruktúra životopisu

 1. meno, priezvisko, titul a kontakty
 2. osobné údaje uchádzača o zamestnanie; údaje o príbuzných a pomeroch v rodine sa neuvádzajú
 3. časť pracovné skúsenosti
 4. vzdelanie - absolvované školy uvádzajte od poslednej po prvú, od najvyššieho dosiahnutého vzdelania po najnižšie; ak ste absolvent univerzity, základnú školu nemusíte uvádzať
 5. pri vymenúvaní znalostí sa obmedzte na tie, ktoré sú najdôležitejšie - práca s počítačom a jazykové znalosti; uveďte aj úroveň, prípadne skúšku či certifikáty, ktoré ste získali
 6. uveďte meno, pozíciu človeka, ktorý o vás môže podať referencie, ale aj názov firmy
 7. nezabudnite dátum, miesto a podpis
Článok pokračuje pod reklamou


Dôležité rady pri písaní životopisu:

S písmom sa neodporúča veľmi experimentovať.

Štruktúrovaný životopis sa píše heslovito, cez odrážky.

 • Informácie je potrebné členiť logicky.
 • Nestačí uviesť, akej skupiny máte vodičský preukaz, treba dopísať aj to, ako dlho šoférujete
 • Životopis absolventa, ktorý nikdy nepracoval, by nemal byť dlhší ako na jednu stranu
 • Posielať fotografiu nie je v niektorých krajinách zvykom. Napríklad v USA sa to vôbec nerobí. Naopak, v Nemecku je zvykom pripnúť fotografiu do pravého rohu životopisu.
 • Upravte životopis a sprievodný list podľa momentálnej pracovnej ponuky. Jednoducho ho ušite na mieru presne na danú pracovnú pozíciu.
 • V sprievodnom liste opíšte, ako vaše predchádzajúce skúsenosti môžu byť prospešné pre perspektívneho zamestnávateľa a prečo ste sa rozhodli uchádzať práve o toto pracovné miesto.
Použite kvalitný papier a prehľadnú formu Je to dôkaz, že ste poriadkumilovný a dobrý obchodník
Píšte zrozumiteľne a gramaticky správne Dokážete tým, že máte dobré vyjadrovacie schopnosti
Vysvetľujte zložité veci jednoducho Dokážete tým, že viete analyticky uvažovať
Opravte si drobné preklepy Dokážete tým, že máte zmysel pre detaily
Vyberajte dôležité informácie o sebe a svojom profesionálnom živote Dokážete tým, že máte dobrý úsudok
Uveďte svoju odbornosť a prehľad zamestnaní Dokážete tým svoju kvalifikáciu

 

Nezabudnite:

 • životopis vytlačte na biely papier
 • zachovajte navrhovaný typ písma a úpravu
 • keď máte životopis napísaný, skontrolujte ho
 • odstráňte akékoľvek pravopisné chyby a presvedčte sa, že je formulovaný jasne a logicky

Ďalšie informácie
1. Tipy na dobrý životopis a sprievodný list
2. Životopis - tipy a triky
3. Vytvorte si životopis - jednoduchý on-line nástroj, ktorý Vám podľa pokynov a príkladov pomôže vytvoriť si vlastný životopis. Elektronickú verziu vyplneného životopisu, ktorú si môžete stiahnuť, alebo ju dostanete elektronickou poštou.

Na vypracovanie životopisu potrebujete len 8 krokov

 • 8 krokov môžete vypracovať v akomkoľvek poradí.
 • Vyhnite sa podčiarkovaniu alebo písaniu celých viet VEĽKÝMI PÍSMENAMI alebo tučným písmom: zhoršuje to čitateľnosť dokumentu.
 • Nevyplnené polia budú automaticky odstránené.
 • Rozbaľovacie ikony na pravej strane ponúkajú príklady a pokyny.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Úvery pre začínajúcich podnikateľov

Začínajúci podnikatelia nemajú veľa možností v tom, ako získať väčší objem peňazí na svoje podnikanie. Existujú však dve inštitúcie, ktoré poskytujú úvery aj začínajúcim podnikateľom.

Bankový úver pre začínajúcich podnikateľov

Nie je úplne bežné, že banka poskytne úver aj začínajúcemu podnikateľovi, ktorý ešte nemá žiadne výsledky. Jedna taká však existuje aj na Slovensku. Pozrite sa na jej ponuku.

Aké úvery dá banka začínajúcim podnikateľom

Začínate podnikať a potrebujete peniaze. Možno uvažujete nad tým, či si zobrať spotrebný úver, alebo využiť podnikateľský úver, či lízing. Nuž, nie je jedno, ktorý variant zvolíte.

Zmluva o prevádzke značkovej predajne nie je franchising

Podnikanie vo franchisingu vyžaduje plnenie stanovených etických zásad a osobitných formálnych pravidiel. Pokiaľ sa správne aplikujú, tak franchising poskytuje pri znížení podnikateľského rizika vyššiu garanciu serióznosti vo vzťahoch medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingovej licencie.