Preplatenie kurzov zameraných na vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti, môžu získať preplatenie nákladov na kurzy v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Aké sú podmienky?

Technologický pokrok, robotizácia a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a formujú trh práce čoraz intenzívnejšie. V mnohých odvetviach vznikajú nové pracovné príležitosti a tie pôvodné sú neraz ohrozené. Pomôcť zlepšiť postavenie na pracovnom trhu má národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka nemu majú ľudia príležitosť absolvovať vzdelávanie zadarmo a profesionálne sa rozvíjať.

Kurzy sú určené pre zamestnaných ľudí

Ide o prvý projekt svojho druhu. Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer uvádza, že kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, osoby na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu alebo túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Cieľom je dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.

Ako podať žiadosť?

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Okrem iných výhod získa napríklad prístup k rozsiahlej databáze voľných pracovných pozícií. Tú si môže prezerať aj na webstránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporené môžu byť len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

V každom kraji spravidla chýbajú iní pracovníci, no napríklad vodiči kamiónov sú aktuálne nedostatkovou profesiou naprieč celým Slovenskom. Takmer v každom kraji majú výrobné podniky nedostatok  montážnych pracovníkov a pomerne veľký dopyt je aj po remeselníkoch. Zoznam nedostatkových profesií, teda zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v jednotlivých krajoch, je k dispozícii na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup po schválení žiadosti – čo treba stihnúť do 17.7.2023?

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

„Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie je zrejme najúčinnejšou prevenciou proti nezamestnanosti. Záleží nám na tom, aby podpora v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa rešpektovala možnosti žiadateľov a skutočné potreby trhu práce a celej spoločnosti. Rovnako dôslední sme pri zabezpečení čo najjednoduchšej dostupnosti tejto podpory. Záujemcovia získajú informácie na našom webe, alebo priamo na úrade. Dôkazom prístupnosti tejto podpory je fakt, že už v priebehu prvých týždňov plného fungovania projektu sa úrady dohodli na preplatení vzdelávania za viac ako 50 tisíc eur,“ zhrnul Zimmer.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Reakcie uchádzačov na pracovné ponuky: zamestnávatelia čakajú na 10 životopisov aj týždeň

Ako dlho trvá, kým sa firmy na Slovensku dostanú aspoň k dvojcifernému množstvu uchádzačov o zamestnanie? O aké pracovné pozície je najväčší záujem a aké sú regionálne rozdiely?

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2023

V prehľadných tabuľkách vám prinášame informácie o peňažných dávkach pre rodiča, v ktorých nájdete, kto, za akých podmienok a v akej výške môže v roku 2023 tieto dávky získať.

Aké mzdové dokumenty možno zasielať zamestnancom elektronicky?

Niektoré dokumenty medzi zamestnancom a zamestnávateľom je možné zasielať elektronicky. O ktoré ide, čo je pre to potrebné urobiť a pri ktorých dokumentoch to možné nie je?

Sociálna výpomoc a pôžička pre zamestnanca zo sociálneho fondu

Môže zamestnávateľ peňažne vypomôcť svojmu zamestnancovi aj bez platenia dane či odvodov? Aké sú pravidlá pre tvorbu a čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky