Preplatenie kurzov zameraných na vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti, môžu získať preplatenie nákladov na kurzy v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Aké sú podmienky?

Technologický pokrok, robotizácia a zmeny v spoločnosti ovplyvňujú a formujú trh práce čoraz intenzívnejšie. V mnohých odvetviach vznikajú nové pracovné príležitosti a tie pôvodné sú neraz ohrozené. Pomôcť zlepšiť postavenie na pracovnom trhu má národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka nemu majú ľudia príležitosť absolvovať vzdelávanie zadarmo a profesionálne sa rozvíjať.

Kurzy sú určené pre zamestnaných ľudí

Ide o prvý projekt svojho druhu. Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer uvádza, že kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, osoby na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu alebo túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Cieľom je dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.

Ako podať žiadosť?

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Okrem iných výhod získa napríklad prístup k rozsiahlej databáze voľných pracovných pozícií. Tú si môže prezerať aj na webstránke sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporené môžu byť len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

V každom kraji spravidla chýbajú iní pracovníci, no napríklad vodiči kamiónov sú aktuálne nedostatkovou profesiou naprieč celým Slovenskom. Takmer v každom kraji majú výrobné podniky nedostatok  montážnych pracovníkov a pomerne veľký dopyt je aj po remeselníkoch. Zoznam nedostatkových profesií, teda zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v jednotlivých krajoch, je k dispozícii na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup po schválení žiadosti – čo treba stihnúť do 17.7.2023?

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

„Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie je zrejme najúčinnejšou prevenciou proti nezamestnanosti. Záleží nám na tom, aby podpora v rámci projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa rešpektovala možnosti žiadateľov a skutočné potreby trhu práce a celej spoločnosti. Rovnako dôslední sme pri zabezpečení čo najjednoduchšej dostupnosti tejto podpory. Záujemcovia získajú informácie na našom webe, alebo priamo na úrade. Dôkazom prístupnosti tejto podpory je fakt, že už v priebehu prvých týždňov plného fungovania projektu sa úrady dohodli na preplatení vzdelávania za viac ako 50 tisíc eur,“ zhrnul Zimmer.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky