Ako správne zverejňovať plat (mzdu) v pracovných inzerátoch od 1. 5. 2018

Ako správne zverejňovať plat (mzdu) v pracovných inzerátoch od 1. 5. 2018

To, že od 1. 5. 2018 je povinnosťou zamestnávateľa v pracovných ponukách zverejňovať základnú zložku mzdy už určite viete. Nie ste si však istý či mzdu (plat) zverejňujete v inzerátoch správne? Prinášame niekoľko príkladov ako si zákonnú povinnosť zaručene splníte.

Zabudnite na uvádzanie mzdy v inzerátoch „dohodou“. Od 1. 5. 2018 musí každý pracovný inzerát obsahovať aj základnú hrubú mzdu, avšak bez akýchkoľvek príplatkov (napr. za prácu nadčas alebo prácu počas sviatkov), tiež bez 13. a 14. platov a prípadných odmien či prémií. Základná hrubá mzda musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy.

Zverejňovanie mzdy (platu) v inzerátoch v závislosti od jednotlivých foriem mzdy

Konkrétnu formu mzdy (napr. časovú či úkolovú) si môžu zamestnanec a zamestnávateľ dohodnúť spravidla podľa povahy práce.

Časová mzda závisí od odpracovaného času a môže byť mesačná alebo hodinová. Zamestnávateľ si tak z hľadiska druhu práce, ktorú má nový zamestnanec vykonávať, môže vybrať či v inzeráte zverejní mesačnú alebo hodinovú mzdu. Mesačná mzda sa často uplatňuje pri administratívnych prácach a hodinová zase skôr vo výrobe.

Pracovná pozícia: Asistent manažéra

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 830 eur/mesačne

Pracovná pozícia: Výrobný technik

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 5 eur/hod. + príplatok za nadčas

Úkolová mzda závisí od výkonu zamestnanca a najčastejšie je uplatňovaná pri výrobných prácach. Ak zamestnávateľ meria výkon práce pomocou noriem (tzv. normy spotreby práce), je pri zverejňovaní danej ponuky zamestnania povinný zverejniť ako základnú zložku hrubej mzdy určenú úkolovú sadzbu.

Pracovná pozícia: krajčír

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 6 eur/hod.

Podielová mzda závisí od výšky dosiahnutého výsledku, napr. od obratu alebo tržieb. Často sa však využíva v rámci kombinovanej formy mzdy.

Kombinovaná mzda je kombináciou rôznych druhov vyššie uvedených foriem, najčastejšie časovej a úkolovej mzdy alebo časovej a podielovej mzdy. Najviac sa využíva v obchode a službách. Časť takejto mzdy je fixná (pevná) a zvyšná časť je variabilná (pohyblivá). Pri tejto forme mzdy je zamestnávateľ povinný zverejniť len fixnú časť (napr. časovú mzdu).

Pracovná pozícia: realitný maklér

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 850 eur/mesačne + provízie

Príklady správneho zverejňovania mzdy (platu) v pracovných inzerátoch od 1. 5. 2018

Forma mzdy Správne zverejnenie základnej zložky mzdy
časová mzda 800 eur brutto/mesačne 700 eur – 800 eur brutto/mesačne 900 eur brutto/mesačne + odmeny nástupná mzda 750 eur brutto/mesačne, po troch mesiacoch 850 eur brutto/mesačne 4,80 eura brutto/hod. 4,50 eura brutto/hod. + príplatky + prémie
úkolová mzda 5,30 eura brutto/hod. + mzdové zvýhodnenie (príplatky)  4,20 eura brutto/hod. + nadčasy
kombinovaná mzda 900 eur brutto/mesačne + variabilná zložka 800 eur brutto/mesačne + variabilná zložka do 300 eur 700 eur brutto/mesačne + 2 % z obratu fixne 600 eur brutto/mesačne + provízie 

Za správny spôsob zverejnenia základnej zložky mzdy považujeme aj uvedenie rozmedzia ponúkanej mzdy (od do), ktoré zákon nezakazuje, resp. nevylučuje. Zamestnávateľ si tak splní svoju zákonnú povinnosť a súčasne sa pri osobnom pohovore s uchádzačom o zamestnanie otvára priestor na vyjednávanie vyššej mzdy.

Pripomíname, že od 1. 5. 2018 nesmie zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy s novým zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania, t. j. v pracovnom inzeráte. V prípade, že zamestnávateľ zverejnil rozmedzie mzdy, nesmie novému zamestnancovi poskytnúť nižšiu mzdu, než spodnú hranicu zverejneného rozmedzia mzdy.

Príklady nesprávneho zverejňovania mzdy (platu) v pracovných inzerátoch od 1. 5. 2018

  • dohodou
  • motivačné odmeňovanie
  • závisí od skúseností
  • výhodné mzdové podmienky
  • 800 eur netto/mesačne
  • priemerná mzda 650 eur brutto/mesačne

Zdôrazňujeme, že za nezverejnenie základnej zložky mzdy v pracovnom inzeráte od 1. 5. 2018 hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 33 193,91 eura.

Aké problémy môžu v praxi vzniknúť v súvislosti s povinným zverejňovaním miezd v pracovných inzerátoch sa dočítate v článku Problémy pri povinnom zverejňovaní mzdy v pracovných inzerátoch od 1.5.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Petra Pohorelá

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí v oblasti justície a zameriava sa najmä na obchodné a pracovné právo.


Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my spolu s odborníkmi odpovedáme. V rámci našej poradne ste nám zaslali otázky k rekreačným poukazom. Odpovedali na ne Dagmar Bednáriková a Alica Orda Oravcová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Kategorizácia prác podľa zdravotných rizík

Hlavným cieľom kategorizácie rizikových prác je ochrana zdravia zamestnancov. Ako zákon charakterizuje jednotlivé kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík? Ktoré práce sú rizikové a ktoré nie?

Zmeny v podnikaní v roku 2019

S novým rokom prišlo množstvo legislatívnych zmien, ktoré zasiahnu živnostníka, ale aj veľkého zamestnávateľa. Prinášame vám komplexný prehľad toho najdôležitejšieho, čo môže ovplyvniť aj vaše podnikanie.

BOZP - povinnosti zamestnávateľa

BOZP znamená pre zamestnávateľa množstvo povinností, ktoré musí dodržiavať, aby ochránil život a zdravie zamestnancov. Prinášame vám prehľad povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP.