Zrušenie rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Zrušenie rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ústavný súd SR rozhodol, že rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj bez súhlasu zamestnávateľa je protiústavné.

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol novelizovaný zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako “zákon o kolektívnom vyjednávaní” alebo len “zákon”), ktorým sa upravilo rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa tak, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mohlo, v prípade splnenia zákonných podmienok, rozšíriť záväznosť konkrétnej zmluvy vyššieho stupňa aj na niektorých zamestnávateľov bez ich súhlasu.

Dňa 16. 3. 2016 vyhlásil Ústavný súd SR rozhodnutie, ktorým konštatoval nesúlad § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov SR (online dostupná na portáli Slov-Lex) stratia ustanovenia § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní účinnosť. Pre zamestnávateľov, na ktorých bola rozšírená záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, to znamená, že dňom vyhlásenia tohto nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov SR už príslušnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa viazaní nebudú. Nález Ústavného súdu SR (sp. zn. PL. ÚS 31/2015) je odo dňa 30.5.2016 zverejnený v Zbierke zákonov SR.

Poznámka: O presnom dátume vyhlásenia Vás budeme informovať aktualizáciou tohto článku.

Novelu zákona v roku 2013 prezident nepodpísal

Pripomenieme, že k novele zákona o kolektívnom vyjednávaní mal výhrady aj vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý novelu zákona nepodpísal a vrátil ju na prerokovanie Národnej rade SR. V rozhodnutí navrhoval, aby sa rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nevzťahovalo na zamestnávateľa:

  • s menej ako 50 zamestnancami (schválený počet bol 20),
  • ktorý má ku dňu účinnosti rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo jej dodatku uzavretú záväznú podnikovú kolektívnu zmluvu.

Poslanci NR SR pripomienky prezidenta neakceptovali.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Rozhodca vs sprostredkovateľ v kolektívnych sporoch: čo je ich úlohou?

Radka Sláviková Geržová je sprostredkovateľom a rozhodcom v kolektívnych sporoch. S čím firmám pomáha a ako riešenie kolektívneho sporu vyzerá v praxi?

Kolektívne spory: s riešením pomáha sprostredkovateľ aj rozhodca

Kedy ide vo firme o kolektívny spor a s čím pri jeho riešení pomáha sprostredkovateľ či rozhodca? V akých situáciách je ešte potrebná prítomnosť rozhodcu a prečo? Praktické informácie v článku.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2015

Ktorých zamestnávateľov ovplyvnia kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2015?

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2014

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť nová úprava rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Ktorých odvetví a firiem v nich podnikajúcich sa zatiaľ dotkla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky