Príchod zo zahraničia na Slovensko od 4.2.2022: zmena v platnosti očkovania aj dĺžke karantény

COVID preukaz EÚ má zmenenú platnosť, od 4.2.2022 sa to týka aj príchodu zo zahraničia. Na čo by sa mali pripraviť cestujúci a čo ďalšie sa mení vo vyhláške k režimu na hraniciach?

Európska komisia prijala pravidlá, podľa ktorých bude COVID preukaz EÚ platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Z tohto dôvodu zosúlaďuje Úrad verejného zdravotníctva SR trvanie platnosti preukazu vo vyhláškach ÚVZ SR. Pravidlá po príchode na Slovensko zo zahraničia však od 4.2.2022 čakajú viaceré zmeny.

Nová platnosť COVID preukazu EÚ vo vyhláškach od februára 2022

Od 1. februára 2022 sa tak hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skrátila z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke v týchto vyhláškach:

  • Vyhláška k organizácii hromadných podujatí (upravuje pravidlá účasti na hromadných podujatiach);
  • Vyhláška k činnosti maloobchodu a služieb (upravuje vstup do prevádzok);
  • Vyhláška k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (upravuje návštevy);
  • Vyhláška k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených (upravuje návštevy);
  • Vyhláška k povinnému OTP režimu na pracoviskách

Vo vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov sa hranica platnosti očkovania z 12 mesiacov na 9 skrátila už dňa 25. januára 2022.

Prečítajte si tiež

Od 4. februára 2022 sa hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke aj vo vyhláške k režimu na hraniciach. Účinnosť vyhlášky k režimu na hraniciach je posunutá na tento dátum z dôvodu implementácie zmien do systému eHranica. 

Zmeny v opatreniach po príchode zo zahraničia od 4.2.2022

Vo vyhláške k režimu na hraniciach sa s účinnosťou od 4. februára okrem hranice platnosti očkovania mení aj nasledovné:

  • Ruší sa zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron (stanovené ešte v začiatkoch jeho výskytu) a osobitné podmienky pre osoby, ktoré z rizikových krajín pricestovali.
  • Rovnaké podmienky ako očkovaní budú mať po príchode na Slovensko aj tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Znamená to, že pre kompletne očkované osoby a aj pre prekonavších nie je povinná domáca karanténa po príchode na Slovensko (pre prekonavších po príchode na Slovensko platili doteraz podmienky ako pre nezaočkované osoby). Pre očkované osoby aj prekonavších platí povinnosť registrovať sa do systému eHranica raz za 6 mesiacov.
  • Karanténa pre neočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z 10 dní na 5 dní pri bezpríznakovom priebehu karantény, alebo sa karanténa končí po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať hneď po príchode na územie SR. ÚVZ SR upozorňuje, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase. Trvanie karantény (skrátenie z 10 na 5 dní) zosúlaďuje ÚVZ SR s vnútroštátnou vyhláškou. Registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.
  • Výnimka z karantény pre držiteľov diplomatických a služobných pasov sa explicitne bude týkať držiteľov po vstupe na SR po vykonávaní pracovných úloh v zahraničí vyplývajúcich z ich funkcie a držiteľov, ktorých pasy boli vydané v zahraničí (zmena po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR).
  • Medzi krajiny, z ktorých pri prílete na územie SR nie je potrebný PCR test, sa zaraďuje aj Veľká Británia. Celý zoznam krajín je možné nájsť v prílohe č. 1 vyhlášky.

Ako dlho trvá karanténa po novom – výpočet

Ako počítať uplynutie lehoty 5 dní:

Dátum príchodu na Slovensko + 5 = dátum posledného dňa karantény

Príklad: Dátum príchodu Slovensko: 4. január + 5 = 9. januára je osoba ešte v karanténe, 10. januára už v karanténe nie je.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inflačná pomoc: 100 eur v júni 2022 pre rodiny aj ohrozené skupiny

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa ako zmiernenie následkov inflácie. Príspevok dostanú aj ohrozené skupiny obyvateľov. V akej výške a koho sa to týka?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Uvoľnenie Covid opatrení od 6.4.2022 a odporúčania hygienika

Od 6.4.2022 sa mení režim na hraniciach a upravujú pravidlá nosenia respirátorov či rúšok. Pozrite si prehľad noviniek aj odporúčaní hlavného hygienika SR.

Covid opatrenia od 14.3.2022: rušia sa skoro všetky obmedzenia

Od pondelka 14.3.2022 sa ešte výraznejšie uvoľnia pandemické opatrenia. Ako sa upravuje činnosť prevádzok, hromadných podujatí či režim na hraniciach?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky