Opatrenia pre zelené a žlté okresy od 12.7.2021

Pandémii ešte nie je koniec. Úrad verejného zdravotníctva pripomína opatrenia, ktoré ešte stále treba dodržiavať v obchodoch, reštauráciách či na hromadných podujatiach.

Aktualizácia k 15.7.2021: Od pondelka 19. júla 2021 bude celé Slovensko v stupni Monitoring-u. Pre všetky okresy tak budú platiť opatrenia pre zelené okresy.

Od pondelka 12. 07. 2021 sú podľa COVID automatu zaradené do žltej farby, teda prvého stupňa ostražitosti, tri okresy (Humenné, Ružomberok, Turčianske Teplice). V zelenej farbe (stupeň Monitoring-u) je zvyšok okresov na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto súvislosti pripomína vybrané preventívne opatrenia pre tieto farby okresov. Každý z nás dodržiavaním preventívnych opatrení pomáha znižovať riziko šírenia vírusu SARS-CoV-2 a jeho infekčnejších variantov.

Spoločné pravidlá pre zelené a žlté okresy od 12.7.2021

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest

Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku, šál. Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú

 • deti do 6 rokov veku, 
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, 
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
 • osoby pri výkone športu, 
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši, 
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania 
 • návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov
 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Kde je v súčasnosti potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu?

Negatívny výsledok testu na COVID-19 sa vyžaduje aktuálne v interiéroch akvaparkov (iba služby, teda atrakcie, vnútorné bazény, nie šatne, sprchy, toalety). Rovnako na podujatiach ako svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia organizované v prevádzkach a tiež u divákov aj súťažiacich na vybraných športových podujatiach (podrobne definované vo vyhláške ÚVZ SR č. 223). Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín.

Negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín sa vyžaduje od detí a osôb zabezpečujúcich priebeh zotavovacieho podujatia (pobytové tábory). Testy je tiež možné využiť pri organizácii podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, keď v čase začiatku majú všetci účastníci negatívne výsledky (AG, PCR alebo LAMP) nie staršie ako 12 hodín.

Negatívny výsledok na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či o prekonaní COVID-19. Negatívnym výsledkom testu ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov. Podrobné definície možno nájsť vo vyhláške ÚVZ SR č. 223.

Pravidlá pre zelené okresy od 12.7.2021

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín,
 • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb,
 • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb.

Obchodné domy 

 • v interiéroch naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov - to sa netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Wellness, akvaparky, kúpele

 • pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín - netreba deťom do 10 rokov, netýka sa vstupu do toaliet, spŕch, šatní,
 • obsadenosť najviac 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.

Fitness centrá

 • najviac 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

Divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia

 • v interiéri najviac 500 ľudí,
 • v exteriéri najviac 1000 ľudí.
Článok pokračuje pod reklamou

Pravidlá pre žlté okresy od 12.7.2021

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín,
 • interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.

Obchodné domy

 • v interiéroch je zákaz konzumácie jedál a nápojov - to sa netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania.

Zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bufety, občerstvenie)

 • najviac 6 osôb pri stole alebo pri stole môžu sedieť len členovia jednej domácnosti,
 • zabezpečiť odstup dva metre medzi stolmi,
 • pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) je zakázaný,
 • vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v príslušnej vyhláške MZ SR; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Umelé kúpaliská

 • najviac 50 % kapacity kúpaliska.

Wellness, akvaparky, kúpele

 • pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín - netreba deťom do 10 rokov, netýka sa vstupu do toaliet, spŕch, šatní,
 • obsadenosť najviac 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500.

Fitness centrá

 • najviac 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • pri organizovaných prehliadkach najviac 30 ľudí v skupine.

Taxislužby

 • najviac dve osoby v jednom rade.

Divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia

 • pre sedenie v interiéri: max. 50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, 
 • pre sedenie v exteriéri: max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí, 
 • pre státie: max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri,
 • v prípade konzumácie jedál a nápojov: pri jednom stole najviac 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti.

Z platných opatrení pre zelené a žlté okresy ÚVZ SR v tlačovej správe vybralo základné pravidlá. Všetky potrebné nastavené podmienky sú podrobne uvedené v aktuálne platných vyhláškach ÚVZ SR.

Zdroj: ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od 1. 1. 2023

Informáciami o podnikajúcich na elektronických platformách na účel daní budú príslušné orgány disponovať automaticky. Cieľom je zabrániť daňovým únikom. Akým spôsobom sa bude medzinárodná výmena informácií realizovať?

Reklama orientovaná na deti

Čo je reklama zameraná na deti a aké podmienky musí spĺňať? Ktoré reklamy sa nesmú orientovať na maloletých?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky