Covid automat od 21.6.2021 a pravidlá pre kúpaliská: čo sa mení?

Covid mapa sa sfarbuje do zelena. Úrad verejného zdravotníctva informoval, čo po novom platí v nosení rúšok a na čo majú myslieť prevádzkovatelia kúpalísk i návštevníci.

Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou. Navyše sa mení jedno zásadné opatrenie – nosenie rúšok.

Pravidlá podľa COVID automatu

Nastavenie protiepidemických opatrení na umelých kúpaliskách sa líši v závislosti od toho, v akej farbe COVID automatu sa daný okres nachádza.

Kapacita kúpalísk:

 • Čierna: kúpaliská zatvorené
 • Bordová: najviac 6 návštevníkov
 • Červená, ružová: najviac 10 zákazníkov
 • Oranžová: najviac 30 % kapacity kúpaliska
 • Žltá: najviac 50 % kapacity kúpaliska
 • Zelená: bez kapacitných obmedzení

Kapacita akvaparkov:

 • Čierna, bordová a červená: zatvorené
 • Ružová: 1 osoba na 15 m2, najviac 10 návštevníkov
 • Oranžová: najviac 30 % kapacity sektora alebo maximálne 500 návštevníkov
 • Žltá: najviac 50 % kapacity sektora alebo maximálne 500 návštevníkov
 • Zelená: najviac 50 % kapacity sektora alebo maximálne 1000 návštevníkov

Vstup do interiérových prevádzok akvaparkov je pre osoby staršie ako 10 rokov možný len s negatívnym výsledkom testu (netýka sa to vstupov do priestorov, ako sú šatne, toalety a podobne.):

 • antigénového testu nie starším ako 24 hodín alebo
 • RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín

Test je možné nahradiť aj potvrdením o zaočkovaní (od prvej dávky musí uplynúť 21 dní) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia (pred najviac 180 dňami).

COVID automat a rozdelenie okresov od 21.6.2021

Do II. stupňa varovania (červené) od 21. júna budú patriť okresy:

 • Myjava.

Do I. stupňa varovania (ružové) od 21. júna budú patriť okresy:

 • Kysucké Nové Mesto.

Do II. stupňa ostražitosti (oranžové) od 21. júna budú patriť okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica,
 • Čadca,
 • Gelnica,
 • Humenné,
 • Námestovo, Nové Mesto nad Váhom,
 • Piešťany,
 • Ružomberok,
 • Senica, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves,
 • Trnava,
 • Vranov nad Topľou.

Do I. stupňa ostražitosti (žlté) od 21. júna budú patriť okresy:

 • Bardejov, Bratislava I.-V., Bytča
 • Detva, Dolný Kubín,
 • Galanta,
 • Hlohovec,
 • Ilava,
 • Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina,
 • Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
 • Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce,
 • Nové Zámky,
 • Partizánske, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza,
 • Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava,
 • Senec, Snina,
 • Trebišov, Tvrdošín,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen.

Do stupňa monitoringu (zelené) od 21. júna budú patriť okresy:

 • Banská Bystrica, Brezno,
 • Dunajská streda,
 • Kežmarok, Komárno,
 • Nitra,
 • Poltár, Púchov,
 • Sabinov, Šaľa, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník,
 • Topoľčany, Turčianske Teplice,
 • Veľký Krtíš,
 • Zlaté Moravce.

Zmena v nosení rúšok od 17.6.2021

Od štvrtka, 17. júna 2021, neplatí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na kúpaliskách. Vo vybraných situáciách to podľa vyhlášky bolo doteraz potrebné, v závislosti od farby okresu či povahy priestoru. Po novom sa táto povinnosť nebude vzťahovať na návštevníkov prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov, bez ohľadu na farbu okresu podľa Covid automatu.

Prekrytie horných dýchacích ciest však odporúčame na miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, napríklad brána pri vstupe, rady na občerstvenie, priestory hygienických zariadení a podobne.

Čo musí splniť prevádzkovateľ kúpaliska v súčasnej situácii:

 • Pri vstupe na kúpalisko musia zabezpečiť dezinfekciu na ruky pre návštevníkov.
 • Na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok.
 • Prevádzka bazéna tak, ako aj za obvyklej situácie, môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie.
 • Pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy a predpísaný obsah voľného chlóru v zmysle platnej legislatívy; frekvencia prevádzkovej kontroly voľného chlóru sa zvýšila na dvojnásobok.
 • Potrebné je zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových plôch (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia, madlá či kľučky).
 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Povinnosti prevádzkovateľov umelých a prírodných kúpalísk v čase pandémie ochorenia COVID-19 sú stanovené v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Kompletné znenie opatrení nájdete na oficiálnom webe ÚVZ SR.

Aké opatrenia platia pre ostatné prevádzky a organizátorov hromadných podujatí sme priblížili v článku Covid mapa a zmena v opatreniach od 14.6.2021.

Kontroly zariadení

Z pohľadu kvality vody na kúpanie je najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a povolené kúpaliská (okrem kvality vody v nich regionálne úrady verejného zdravotníctva  kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré prevádzkovateľom vyplývajú z legislatívy) a prírodné vodné plochy, ktoré sú regionálnymi úradmi monitorované.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňujeme počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch (vždy v piatok) na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách (s organizovanou rekreáciou) zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.

Ako sa správať na kúpalisku

 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.
 • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách odporúčame dodržiavať odstup aspoň dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.
 • Aspoň dvojmetrové odstupy odporúčame dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska: bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a podobne.
 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.
 • Uprednostňujte bezkontaktné platby.
 • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška. 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pravidlá pre cestovanie a návrat na Slovensko od 19.7.2021

Nová vyhláška pre pravidlá na hraniciach je známa. Čo sa mení, kto musí ostať v karanténe a kto je považovaný za plne zaočkovanú osobu?

Opatrenia pre zelené a žlté okresy od 12.7.2021

Pandémii ešte nie je koniec. Úrad verejného zdravotníctva pripomína opatrenia, ktoré ešte stále treba dodržiavať v obchodoch, reštauráciách či na hromadných podujatiach.

Pravidlá pre cestovanie a návrat na Slovensko od 9.7.2021

Od 9. júla začínajú platiť nové pravidlá po príchode zo zahraničia na Slovensko. Koho sa netýka karanténa a ako majú postupovať pendleri?

Poistenie zodpovednosti za škodu pre firmy: na čo myslieť?

Škoda na zdraví a majetku znamená existenčné problémy, najmä v prípade živnostníkov. Na čo myslieť pri výbere poistenia zodpovednosti za škodu? Dá sa poistiť prerušenie prevádzky z dôvodu pandémie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky