Registre v zahraničí

Informácie o prístupe do zahraničných obchodných registrov a obdobných databáz fungujúcich na komerčnej báze, rovnako ako prehľad poplatkov za niektoré výpis z týchto databáz. Rovnako tu nájdete informácie o registroch a stránkach zahraničných daňových úradov.

Informácie sú v prípade niektorých krajín (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Švédsko) dostupné v Obchodnom registri Európskej únie (European Business Register).

 

Belgicko

na stránkach belgickej pobočky Európskej databázy firiem (Euro DB) - www.eurodb.be (viď www.ebr.org, odkaz Belgicko) je možné získať informácie o belgických firmách, ďalej sú tu k dispozícii cenníky za tieto služby.

Dánsko

informácie o dánskych firmách sú k dispozícii na stránkach Dánskej agentúry obchodu a firiem DCCA - www.eogs.dk (viď www.ebr.org, odkaz Dánsko); na týchto stránkach je aj prehľad poplatkov (v DKK) za poskytovanie týchto informácií (len v Dánštine). Dánsky daňový úrad má svoje stránky na nasledovných adresách: www.toldskat.dk alebo www.skat.dk

 

Estónsko


informácie sú k dispozícii na stránkach Centra registrov (spadá pod ministerstvo spravodlivosti): www.eer.ee (viď www.ebr.org, odkaz Estónsko); niektoré informácie sú zdarma ako napr.: meno firmy, status firmy (či je stále evidovaná alebo vymazaná), výška základného imania, adresa firmy, dátum zápisu do obchodného registra. Ďalšie informácie sú už spoplatnené.

Fínsko


informácie o fínskych firmách je možné získať na stránkach www.prh.fi (viď www.ebr.org, odkaz Fínsko), ďalej po zadaní odkazu wider access to company details, potom closing down of business je možné po zadaní identifikačného čísla firmy získať zdarma údaje o danej firme v rozsahu zodpovedajúcemu ostatným krajinám; na vyššie uvedenej stránke je možné získať také prehľad cien za podrobnejšie spoplatnené informácie. Stránka fínskeho daňového úradu má adresu www.vero.fi.

Francúzsko


prístup k informáciám, rovnako ako prehľad poplatkov za tie z nich, ktoré sú spoplatnené, je na http://www.infogreffe.fr (viď www.ebr.org, odkaz Francúzsko); pre prístup je potrebné použiť odkaz accés visiteurs, pre cenník produits et tarifs.

 

Grécko


databáza gréckych firiem je na adrese www.acci.gr (viď www.ebr.org, odkaz Grécko).

 

Írsko


na www.ebr.org, pod odkazom Írsko je k dispozícii databáza írskych firiem na adrese www.cro.ie (Companies registration Office), informácie o írskych firmách sú dostupné na odkaze Company search a na odkaze Fees je prehľad poplatkov za výpisy z registra.

 

Lotyšsko


informácie o lotyšských firmách sú k dispozícii na www.lursoft.lv (viď www.ebr.org, odkaz Lotyšsko), na tejto adrese je k dispozícii také prehľad poplatkov (odkaz The price list) za poskytovanie týchto informácií, ďalej grafické zobrazení vzťahov medzi subjektmi a vzory spoplatnených aj nespoplatnených výpisov z miestnej databázy, vrátane ceny (odkaz Subscribe).

 

Nemecko


na www.creditreform.de sú k dispozícii informácie o nemeckých firmách (viď www.ebr.org, odkaz Nemecko), ide o nemeckú pobočku Medzinárodnej hospodárskej databanky - Creditreform, nejde o obchodný register, iba o súkromnú databázu firiem; prehľad poplatkov za prístup do obchodných registrov bohužiaľ nie je k dispozícii. Ďalšou možnosťou je www.handelsregister.de alebo www.ihk.de.

 

Nórsko


informácie o nórskych firmách sú k dispozícii na www.brreg.no (viď www.ebr.org, odkaz Nórsko); na odkaze Information je možné sa zaregistrovať pre platený prístup do registra; prehľad poplatkov je uvedený na odkaze Fees for information väčšina informácií je zdarma.

 

Rakúsko

 

inforrmácie o rakúskych firmách sú dostupné na adrese: www.telekom.at (viď www.ebr.org, odkaz Rakúsko), ide o komerčnú databázu firiem; registrácia rakúskych firiem v tejto databáze je dobrovoľná a je spoplatnená, čím sa líši napr. od slovenského obchodného registra; databáze obsahuje i prehľad poplatkov za poskytovanie informácií. Ďalšou možnosťou je www.handelsregister.at

 

Španielsko

 

informácie o španielskych firmách sú dostupné na adrese: www.registradores.org, (viď www.ebr.org, odkaz Španielsko); pre prístup do španielskej databáze firiem je nutné sa zaregistrovať a uzavrieť zmluvu o prístupu do databázy firiem.

 

Švédsko

informácie o švédskych firmách sú k dispozícii na www.prv.se (viď www.ebr.org, odkaz Švédsko); prehľad informácií o švédskych firmách je na odkaze About us; Databases and serivces; The Trade and Industry Register a tu na odkaze Prislista je prehľad poplatkov za výpisy z tejto databázy (register je iba vo švédštine s anglickými vysvetlivkami).

 

Taliansko

prístup k informáciám o talianských subjektoch je na stránkach http://www.infocamere.it, výpisy z databáz sú iba v taliančine, v angličtine sú len všeobecné informácie o registri.

 

Bulharsko

Bulharsko má k dispozícii register malých a stredných podnikov. Na adrese http://www.asme.bg, je potrebné kliknúť na odkaz „register“, a následne „Search for SMEs“.

Česká republika

nemá dostupné informácie cez European business register; prístup je rovnaký ako v prípade slovenského obchodného registra, t. j. na stránkach českého Ministerstva spravodlivosti: www.justice.cz; živnostenský register je na adrese http://www.rzp.cz/; všetky informácie sú zadarmo. V ČR existuje on-line aj mnoho iných registrov. Napríklad register platcov spotrebných daní alebo register exportérov. Česká daňová správa má webovú adresu http://cds.mfcr.cz

 

Holandsko

nemá tiež dostupné informácie cez European business register; informácie sú k dispozícii na adrese: www.kvk.nl, ďalej je potrebné zvoliť odkaz Trade register, access to Trade reister.

 

Island

nemá tiež dostupné informácie cez European business register; informácie o firmách na Islande sú na adrese http://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/ a nie sú dostupné v angličtine.

 

 

Poľsko

nemá dostupné informácie cez European business register; informácie o poľských subjektoch sú dostupné na: www.teleadreson.com.pl, k dispozícii sú informácie o ročnom obratu spoločností, roku založení spoločnosti, počte zamestnancov, atď., najviac je tu tiež cenník za jednorazový i opakovaný prístup do tejto databázy. Poľská daňová správa má webovú stránku www.mofnet.gov.pl

 

Švajčiarsko

nemá dostupné informácie cez European business register; na adrese www.zefix.admin.ch existuje bezplatne federálny ústredný register švajčiarskych firiem, z ktorého je možný také prístup do väčšiny kantonálnych registrov (niektoré švajčiarske spoločnosti sú registrované iba v týchto kantonálnych registroch), informácie sú dostupné okrem nemčiny, francúzštiny, taliančiny tiež v angličtine. Väčšina kantónov má svoj vlastný kantonálny register, z ktorého je možné získať určité informácie zdarma. Iba v niektorých kanónoch sú registrované subjekty všetkých právnych foriem.

 

Švajčiarsko

nemá dostupné informácie cez European business register; na adrese www.zefix.admin.ch existuje bezplatne federálny ústredný register švajčiarskych firiem, z ktorého je možný také prístup do väčšiny kantonálnych registrov (niektoré švajčiarske spoločnosti sú registrované iba v týchto kantonálnych registroch), informácie sú dostupné okrem nemčiny, francúzštiny, taliančiny tiež v angličtine. Väčšina kantónov má svoj vlastný kantonálny register, z ktorého je možné získať určité informácie zdarma. Iba v niektorých kanónoch sú registrované subjekty všetkých právnych foriem.

 

Veľká Británia

nemá dostupné informácie cez European business register; výpisy z registrov sú k dispozícii zdarma na adrese: direct.companieshouse.gov.uk; tieto výpisy obsahujú bežný typ informácií, podrobnejšie informácie sú už spoplatnené, ako napr. informácie z účtovnej závierky alebo z daňových priznaní; ceny sa pohybujú v rozmedzí 4 - 5 libier;
Vo Veľkej Británii pri vyhľadávaní daňových informácií možno použiť nasledovné adresy www.hmce.gov.uk alebo www.inlandrevenue.gov.uk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o voľnom obchode s Vietnamom: aké výhody ponúka?

Z obchodnej dohody medzi Vietnamom a EÚ môžu vyťažiť aj slovenské firmy - ušetriť môžu tisícky eur. Aké sú pravidlá a čo možno výhodne z Vietnamu doviezť?

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky