Platobná morálka sa zhoršuje

Platobná morálka slovenských firiem sa tento rok zhoršila. Kým v roku 2013 boli faktúry financované prostredníctvom faktoringu splatené v priemere za 64 dní, v prvej polovici tohto roka to bolo 74 dní. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bibby Factoring Slovakia.

Na celkovom výsledku má najväčší podiel dlhšia zmluvná doba splatnosti, ktorá sa v porovnaní s minulým rokom zvýšila takmer o sedem dní. Zhoršila sa aj platobná morálka – odberatelia platia dodávateľom v priemere 11 dní po zmluvnom dátume, vlani bol priemer 7,6.

Platobná morálka je síce stále lepšia ako v období po ekonomickej kríze, keď boli faktúry prostredníctvom faktoringu inkasované až s pätnásťdenným oneskorením, v celkovom súčte však dodávatelia inkasujú pohľadávky v priemere po 74 dňoch. „Všeobecne sú firmy schopné ustáť u svojich faktúr 30 až 40-dennú splatnosť, aby pokryli svojho dodávateľa a svoje vstupy. Ak je doba splatnosti dlhšia, je to pre firmy veľmi ťažké,“ konštatoval Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia.

Mnoho firiem sa tak môže pre nedostatok prevádzkového kapitálu dostať na pokraj existencie. „Nedávnym príkladom sú autodopravcovia. Pred niekoľkými rokmi sa museli vysporiadať s navýšením mýta a cien pohonných hmôt. Potom nastala ekonomická recesia a väčšina ich dodávateľov, napríklad pohonných hmôt, výrazne znížila otvorené dodávateľské úvery,“ uviedol Ján Korček. Špedičné firmy museli ponúknuť svojim odberateľom tridsať až šesťdesiatdennú lehotu splatnosti, na druhej strane sa im takmer zo dňa na deň skrátila splatnosť vstupov. Z toho dôvodu rad autodopravcov a špeditérov skrachoval a došlo k značnej konsolidácii trhu.

„Bez faktoringu by naša spoločnosť nemohla fungovať. Napriek vyšším úrokom je to stále výhodné, najmä preto, že sme menšia spoločnosť, orientujeme sa na východný trh a všetko riešime cez predfinancovanie. Splatnosť faktúr 60 alebo 90 dní by bola neúnosná,“ uviedol Vojtech Babka, konateľ spoločnosti BR FLUX, s.r.o.

A práve 90-denná splatnosť je na niektorých zahraničných trhoch pomerne bežná. Celkové trvanie inkasa sa tak pri exporte pohybuje okolo 65 dní. „Aj v oblasti zahraničného obchodu je zrejmý trend predlžovania zmluvnej lehoty splatnosti nám postúpených pohľadávok,“ dodal Ján Korček. Naopak pozitívnym trendom je zlepšujúca sa platobná morálka zahraničných odberateľov - priemerný čas pohľadávok po splatnosti klesla na 5,9 dňa.

Zdroj: Bibby Factoring Slovakia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register exekúcií – čo to je a ako v ňom vyhľadávať?

Ako funguje register exekúcií, čo sa v ňom dá nájsť a aké poplatky sú spojené s výpisom z registra exekúcií? Ako v ňom vyhľadať potrebné informácie?

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky od 1.1.2022

Zrážky zo mzdy nemôžu postihnúť celú mzdu dlžníka. Od 1. 1. 2022 sa mení výška nezraziteľnej časti mzdy ako i zrážka bez obmedzenia a dlžníkom tak zostane viac.

Ako zistiť výšku a stav exekúcie?

Kde sa dá vyhľadať stav a výška exekúcie a ako je prístup k týmto informáciám spoplatnený.

Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácii

Jednou z osobitostí reštrukturalizačného konania je aj režim pohľadávok v tomto konaní. V článku sa dozviete ako a kde pohľadávky prihlásiť, aké musí mať prihláška náležitosti a ďalšie praktické otázky s prihlasovaním pohľadávok v reštrukturalizácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky