Účtovanie rekreačných poukazov a príspevkov na rekreáciu

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Ako správne zaúčtovať rekreačné poukazy a kedy je príspevok na rekreáciu uznaný za daňový výdavok?

Čo sú rekreačné poukazy?

Za splnenia podmienok upravených v Zákonníku práce môže žiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 50 a viac, sú tieto príspevky povinné. Príspevok je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Viac informácií o rekreačných poukazoch sa dozviete v článku Rekreačné poukazy pre zamestnancov od roku 2019 a v článku Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Účtovanie rekreačných poukazov v roku 2019

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Prečítajte si tiež

Od skutočnosti, či zamestnávateľ poskytne rekreačný poukaz alebo preplatí zamestnancovi predložený účtovný doklad, závisí účtovanie týchto transakcií.

Viac informácií o rekreačných poukazoch a rekreačný príspevkov z pohľadu účtovníctva nájdete v článku Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

Účtovanie kúpy a odovzdania rekreačných poukazov zamestnancovi

Pri nákupe rekreačných poukazov sa účtuje o nákupe cenín. Pri odovzdaní zamestnancovi, do výšky maximálne 275 eur za kalendárny rok (resp. pri skrátenom pracovnom čase v nižšej sume), ide o náklad účtovaný na účte zákonných sociálnych nákladov. Účtovanie rekreačných poukazov si uvedieme v tabuľke:

Účtovný prípad Účtovanie (MD/D)
Nákup rekreačných poukazov 213/325 (na faktúru) 213/211 (v hotovosti)
Odovzdanie rekreačného poukazu zamestnancovi (55 %, max. do výšky 275 eur) 527/213

Účtovanie príspevku na rekreáciu – preplatenie na základe predloženia dokladov zamestnancom

V prípade, že zamestnávateľ nenakúpi rekreačné poukazy a rozhodne sa preplácať zamestnancom účtovné doklady (spravidla faktúry, nakoľko musia obsahovať meno zamestnanca), pri predložení dokladov účtuje zamestnávateľ náklad na účte zákonných sociálnych nákladov. Súvzťažným účtom sú ostatné záväzky voči zamestnancom. Doklady je potrebné predložiť do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Účtovanie si uvedieme v tabuľke:

Účtovný prípad Účtovanie (MD/D)
Predloženie účtovného dokladu (faktúry) preukazujúceho výdavky na rekreáciu (55 %, max. do výšky 275 eur) 527/333
Preplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancovi 333/221 (z bankového účtu) 333/211 (v hotovosti)

Príspevok na rekreáciu ako daňový výdavok

Náklad, ktorý je v oboch prípadoch účtovaný na účte 527 – Zákonné sociálne náklady, je daňovo uznaný v zdaňovacom období, v ktorom rekreácia začala. Príspevok je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok (ak nemá zamestnanec s dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto môže zaplatiť rekreáciu, aby zamestnanec mohol využiť príspevok?

Pre uplatnenie rekreačného príspevku musí zamestnanec doložiť správne vystavený účtovný doklad. Veľmi dôležité je aj to, kto vykonal úhradu za rekreačný pobyt.

Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

Informácie o poskytovaní príspevkov na rekreáciu a ich preplatení, či poskytovaní rekreačných poukazov, ktoré by mali vedieť účtovníci, v prehľadných tabuľkách.

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor

Príspevky na rekreáciu od zamestnávateľa je možné využiť aj inak než na dovolenku. Rodičia nimi môžu uhradiť aj detský tábor. Kedy a za akých podmienok?

Rekreačné príspevky (poukazy) môžu zmraziť platy zamestnancom, varujú firmy

Príspevok na rekreáciu vyvolal medzi firmami veľký rozruch. Hovorilo sa o zastavení rastu miezd, škrtaní odmien a iných benefitov. Oslovili sme niekoľko firiem, ako sa s novou povinnosťou vyrovnali.