Nový register účtovných závierok bol spustený do skúšobnej prevádzky

Ministerstvo financií uviedlo do testovacej prevádzky nový register účtovných závierok, ktorý má v budúcnosti umožniť bezplatne zverejňovať účtovné dokumenty spoločností. Už od 1.1.2014 budú účtovné závierky dopĺňané do registra automaticky do 15 pracovných dní od ich podania.

 

Register účtovných závierok bol sprístupnený na adrese www.registeruz.sk. Databáza registra je zatiaľ v testovacej prevádzke a je naplnená historickými údajmi spoločností za roky 2009 až 2011, pričom priebežne bude dopĺňaná o účtovné závierky podané za rok 2012. Od 1. januára 2014 budú podnikatelia predkladať účtovné závierky len finančnej správe. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov, pričom prístup k nim bude mať aj verejnosť, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti. Vďaka novému registru účtovných závierok sa podľa ministerstva tiež zníži administratívna a finančná záťaž podnikateľov.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako zistiť konečného užívateľa výhod?

Kto je konečným užívateľom výhod? Ktoré osoby majú povinnosť ho identifikovať a ako majú pritom postupovať?

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?

Kto sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS) a ktoré osoby sa doň zapisujú?

Register úpadcov

Čo je register úpadcov, kto ho spravuje a aké údaje sa v ňom zverejňujú? Ktoré elektronické služby sú v rámci registra dostupné?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky