Nový register účtovných závierok bol spustený do skúšobnej prevádzky

Ministerstvo financií uviedlo do testovacej prevádzky nový register účtovných závierok, ktorý má v budúcnosti umožniť bezplatne zverejňovať účtovné dokumenty spoločností. Už od 1.1.2014 budú účtovné závierky dopĺňané do registra automaticky do 15 pracovných dní od ich podania.

 

Register účtovných závierok bol sprístupnený na adrese www.registeruz.sk. Databáza registra je zatiaľ v testovacej prevádzke a je naplnená historickými údajmi spoločností za roky 2009 až 2011, pričom priebežne bude dopĺňaná o účtovné závierky podané za rok 2012. Od 1. januára 2014 budú podnikatelia predkladať účtovné závierky len finančnej správe. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov, pričom prístup k nim bude mať aj verejnosť, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti. Vďaka novému registru účtovných závierok sa podľa ministerstva tiež zníži administratívna a finančná záťaž podnikateľov.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Register úpadcov

Čo je register úpadcov, kto ho spravuje a aké údaje sa v ňom zverejňujú? Ktoré elektronické služby sú v rámci registra dostupné?

Vestník verejného obstarávania – ako v ňom vyhľadávať

Ako sa orientovať vo Vestníku verejného obstarávania a aké informácie v ňom nielen podnikatelia môžu nájsť?

Obchodný vestník – čo v ňom možno vyhľadať online

Čo je Obchodný vestník, kedy je pre podnikateľa užitočné ho sledovať a ako v ňom vyhľadávať? Dôležité sú najmä včasné informácie o konkurzoch a likvidáciách obchodných partnerov.

Čo je to úverový register a ako funguje pri hypotékach a úveroch

Ako funguje úverový register a aké informácie o vás v ňom banky nájdu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky