Životné minimum


Zmena životného minima od 1.7.2017 ovplyvní aj dane

Od 1. júla 2017 sa suma životného minima zmenila na 199,48 eur. Táto zmena od roku 2018 ovplyvní nielen výšku daňového bonusu na dieťa, sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka, ale aj hranicu na podanie daňového priznania.

Životné minimum od 1.7.2017 do 30.6.2018

Životné minimum sa po štyroch rokoch zmení. Aká bude jeho výška od 1. júla 2017 a ako sa zmenia ďalšie dôležité daňové, ekonomické a právne hodnoty naviazané na jeho sumu?

Suma životného minima v roku 2016 a 2017

Od 1.7.2016 sa suma životného minima opäť nezmení. V roku 2017 tak zostanú aj daňové veličiny (napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť na daňovníka) rovnaké ako v roku 2016.

Životné minimum od 1.7.2015 do 30.6.2016

Suma životného minima sa ani druhý rok po sebe nemení a od 1.7.2015 do 30.6.2016 zostáva rovnaká, teda na úrovni 198,09 eur mesačne. Pôvodné tak zostávajú aj ostatné veličiny, ktoré sa od nej odvíjajú.

Životné minimum od 1. 7. 2014

Sumy životného minima sa tento rok od 1. júla 2014 po prvý krát nezvýšia.


Novela zákona o životnom minime od júna 2014

Navrhovaná aktualizácia pravidiel pre valorizáciu súm životného minima má zabrániť ich prípadnému zníženiu.

Životné minimum od 01. 07. 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Materiál je v skrátenom pripomienkovom konaní do 19.06.2013 z dôvodu časovej tiesne a navrhuje upraviť sumy životného minima od 1. 7. 2013.

Životné minimum a daňový bonus od 1. 7. 2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 1.7.2011 opatrením zvýšilo sumy životného minima o 2,4%. Výška životného minima jednej plnoletej osoby tak predstavuje sumu 189,83 Eur.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky