Suma životného minima v roku 2016 a 2017

Od 1.7.2016 sa suma životného minima opäť nezmení. V roku 2017 tak zostanú aj daňové veličiny (napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť na daňovníka) rovnaké ako v roku 2016.

Suma životného minima sa ostatne zmenila od 1. júla 2013 a zvýšila sa z 194,58 eura na 198,09 eura. Už tri bezprostredne po sebe nasledujúce roky sa životné minimum nezvyšovalo a aj v období od 1.7.2016 do 30.6.2017 bude platná suma 198,09 eura.

Sumy životného minima od 1.7.2016

Sumy životného minima sú upravené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1.7.2016 sú ďalej v platnosti tieto sumy:

  • 198,09 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 138,19 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 90,42 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Prehľad súm životného minima za rok 2009 až 2016

Nasledujúci graf prezentuje vývoj súm životného minima za ostatných osem rokov. Od roku 2009 sa suma životného minima zvýšila o 12,90 eura (6,97 %).

Čo ovplyvňuje suma životného minima od 1.7.2016

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, resp. koeficient, ktorým sa zvyšuje táto suma, ovplyvňuje množstvo ďalších veličín (súm) v daňovej a sociálnej oblasti. Ide napríklad o výšku daňového bonusu, výšku nezdaniteľných častí základu dane, výšku základu dane, po prekročení ktorého musí fyzická osoba uplatniť vyššiu sadzbu dane z príjmov (25 %), výšku prídavku a príplatku k prídavku na dieťa, výšku nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach. Uvedené životné minimum má vplyv aj na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok alebo aj výšku minimálneho dôchodku.

Prečítajte si tiež

V tabuľke nižšie uvádzame vybrané veličiny, na ktoré má suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu vplyv.

Veličina Obdobie Suma v €
Daňový bonus rok 2017 21,41
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročná) 3803,33
Hranica krátenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 19809,00
Hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby 35022,31
Hranica pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok (mesačne) 237,80
Minimálny dôchodok 269,50

Aké je výška životného minima od 1.7.2019 sa dočítate v článku Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výpočet súm životného minima sa v roku 2023 zmení

Pozmeňujúci návrh bol schválený v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ako sa bude výška životného minima posudzovať po novom a čo všetko to ovplyvní?

Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2022 do 30.6.2023? Aké ďalšie veličiny ovplyvňuje zmena výšky životného minima?

Životné minimum od 1.7.2021 do 30.6.2022

Od 1. júla 2021 dochádza k zmene sumy životného minima. Nárast životného minima ovplyvňuje výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti či rodičovského príspevku od januára 2022.

Životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021

Od 1. júla 2020 platí nová suma životného minima, ktorá ovplyvní veličiny ako daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane, rodičovský príspevok či minimálny dôchodok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky