Suma životného minima v roku 2016 a 2017

Od 1.7.2016 sa suma životného minima opäť nezmení. V roku 2017 tak zostanú aj daňové veličiny (napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť na daňovníka) rovnaké ako v roku 2016.

Suma životného minima sa ostatne zmenila od 1. júla 2013 a zvýšila sa z 194,58 eura na 198,09 eura. Už tri bezprostredne po sebe nasledujúce roky sa životné minimum nezvyšovalo a aj v období od 1.7.2016 do 30.6.2017 bude platná suma 198,09 eura.

Sumy životného minima od 1.7.2016

Sumy životného minima sú upravené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1.7.2016 sú ďalej v platnosti tieto sumy:

  • 198,09 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 138,19 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 90,42 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Prehľad súm životného minima za rok 2009 až 2016

Nasledujúci graf prezentuje vývoj súm životného minima za ostatných osem rokov. Od roku 2009 sa suma životného minima zvýšila o 12,90 eura (6,97 %).

Čo ovplyvňuje suma životného minima od 1.7.2016

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, resp. koeficient, ktorým sa zvyšuje táto suma, ovplyvňuje množstvo ďalších veličín (súm) v daňovej a sociálnej oblasti. Ide napríklad o výšku daňového bonusu, výšku nezdaniteľných častí základu dane, výšku základu dane, po prekročení ktorého musí fyzická osoba uplatniť vyššiu sadzbu dane z príjmov (25 %), výšku prídavku a príplatku k prídavku na dieťa, výšku nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach. Uvedené životné minimum má vplyv aj na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok alebo aj výšku minimálneho dôchodku.

Prečítajte si tiež

V tabuľke nižšie uvádzame vybrané veličiny, na ktoré má suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu vplyv.

Veličina Obdobie Suma v €
Daňový bonus rok 2017 21,41
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročná) 3803,33
Hranica krátenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 19809,00
Hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby 35022,31
Hranica pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok (mesačne) 237,80
Minimálny dôchodok 269,50

Aké je výška životného minima od 1.7.2019 sa dočítate v článku Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 a čo ju od tohto roku ovplyvňuje? Aké ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Výpočet súm životného minima sa v roku 2023 zmení

Pozmeňujúci návrh bol schválený v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ako sa bude výška životného minima posudzovať po novom a čo všetko to ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky