Zdravotné a sociálne odvody SZČO


Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. V najbližšom článku sa dozviete, ktoré SZČO musia platiť odvody, v akej výške a odkedy.

Aké odvody platia začínajúci živnostníci?

Ktoré odvody, v akej výške a kedy musí začínajúci živnostník platiť.

Vývoj minimálnych odvodov živnostníkov (SZČO) v rokoch 2009-2017

Minimálne odvody živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb na sociálne a zdravotné poistenie sa menia každý rok. Prinášame prehľad, ako sa vyvíjali minimálne odvody živnostníkov a iných SZČO v rokoch 2009-2017.

Aký má prerušenie živnosti dopad na platenie odvodov

Prerušenie živnosti má pre živnostníkov určité účinky aj na platenie zdravotných a sociálnych odvodov. Počas tohto obdobia ich nemusia platiť, neskôr im táto povinnosť môže vzniknúť.

Odvody živnostníkov a iných SZČO na sociálne a zdravotné poistenie od 1.7.2016

Výdavky na sociálne a zdravotné poistenie sú samozrejmosťou pre takmer každého živnostníka. V tomto článku sa dočítate, ako sa zmení odvodové zaťaženie živnostníkov (SZČO) od 1. júla - kedy sa prehodnocuje výška sociálneho poistného pre väčšinu živnostníkov a iných SZČO.


Ako ovplyvní priemerná mesačná mzda za rok 2015 živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov?

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2015 je 883 eur. Ako ovplyvní poistné SZČO (živnostníkov), čisté mzdy zamestnancov a náklady zamestnávateľov?

Podnikanie dôchodcov ako SZČO (živnostníkov) v roku 2015

Popri poberaní dôchodku môže dôchodca dosahovať príjem z podnikateľskej činnosti. Ovplyvní takáto činnosť výšku jeho dôchodku a aké povinnosti mu vznikajú?

Termín platenia odvodov do Sociálnej poisťovne za júl 2015 sa predlžuje na 2.9.2015

Sociálna poisťovňa posúva termín platenia odvodov za júl 2015 na 2. september 2015. Oznámenie so správnymi informáciami by mali SZČO dostať v týchto dňoch.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky