Wayra


Sledujte kroky vášho obeda vďaka OrderLordu!

Startupový projekt OrderLord priniesol inovácie do sveta objednávok jedál. Firma vyvinula aplikáciu, ktorá dokáže celý systém objednávania pre reštaurácie výrazne zjednodušiť a zefektívniť. Prvé analýzy na reálnych klientoch dokazujú, že služba vie firme ušetriť až 30 % času.

O slovenský startup sa bijú investori. OrderLord získal už dve investície spolu za 240 000 eur

Slovenská aplikácia OrderLord láka investorov, za pár mesiacov majitelia získali už dvoch, ktorí do podniku vložili 240 000 eur.

Wayra – brána do sveta podnikania pre nové start-upy

Aké startupy uspeli v druhom ročníku náboru do pražskej Wayra akadémie?

Startup Datamolino získal investíciu 500 000 €

Datamolino získalo 500 000 eur na rozvoj svojho produktu na spracovanie faktúr.

Ako Wayra vychovala „baby“ podniky

Prví absolventi pražskej Wayra akadémie opúšťajú jej brány. Šancu dostali Big Launcher, Datamolino, Mapilary, Lionexpo, Networker, Remote assistant, TrashOut a Woppa. O aké projekty ide, vďaka čomu získali miesto v pražskej akadémii a ako im Wayra pomohla?


V čom chcete pomôcť, v tom vám Wayra pomôže

Prvé firmy opúšťajú pražskú Wayru, ďalší majú šancu sa prihlásiť. Svoje skúsenosti z programu Wayra prezrádza Martin Smolka z tímu Lionexpo.

Wayra hľadá inovatívne startupy z oblasti digitálnych technológií

Najväčší akceleračný program na svete hľadá startupy. Získajte investíciu až 40 000 €, mentoring a prístup k 300 mil. zákazníkom. Prihlásiť sa možno do 23. februára 2014.

Pražský akcelerátor Wayra hľadá nové projekty

WAYRA - me­dzi­ná­rod­ný ak­ce­le­rá­tor ino­va­tív­nych pro­jek­tov spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca, dnes vy­hlá­sil no­vú vý­zvu na po­dá­va­nie pro­jek­tov, kto­rej cie­ľom je náj­sť no­vé ná­pa­dy z ob­las­ti inter­ne­tu a di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií. Dve miesta ponúka aj v akcelerátore v Prahe.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky