Transferové ceny

Transferové ceny sú ceny, ktoré používajú závislé osoby v kontrolovaných transakciách. Transferová cena nemôže byť deformovaná a musí zodpovedať nezávislému vzťahu. Transferová cena sa určuje prostredníctvom presne určených metód. Pre určenie transferovej ceny možno použiť aj vlastnú metódu. Musí však zodpovedať princípu nezávislého vzťahu. Správnosť určenia transferovej ceny môže byť predmetom daňovej kontroly.
Transferové oceňovanie v roku 2018 – koho sa týka?
Simona Kubová | 12.11.2018

Transferové oceňovanie v roku 2018 – koho sa týka?

Transferové oceňovanie sa spája s pojmom závislé osoby. Kto sa považuje za závislé osoby, kedy vzniká kontrolovaná transakcia a aké povinnosti majú závislé osoby v súvislosti s transferovým oceňovaním? Odpovede v skratke nájdete v našom článku.

Závislé osoby v transferovom oceňovaní od roku 2017
Norbert Seneši | 20.03.2017

Závislé osoby v transferovom oceňovaní od roku 2017

V transferovom oceňovaní od roku 2017 nastali viaceré zmeny. Jednou z najväčších je zmena definície závislých osôb. Pravidlá transferového oceňovania sa už vzťahujú na transakcie podstatne širšieho okruhu osôb.
Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania
Norbert Seneši | 11.01.2017

Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

V priebehu tretieho štvrťroka roku 2016 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. Používa sa aj v súčasnosti za rok 2016. Aké zmeny prinieslo?
Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny
Norbert Seneši | 26.11.2016

Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny

Schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla aj pomerne veľké zmeny v transferovom oceňovaní účinné od roku 2017.
Zmeny v zákone o dani z príjmov od rokov 2017 a 2018
Veronika Solíková | 20.07.2016

Zmeny v zákone o dani z príjmov od rokov 2017 a 2018

Kľúčové zmeny v návrhu novely zákona o dani z príjmov od rokov 2017 a 2018.

Transferové oceňovanie – očakávané zmeny v najbližšom období
Ján Benko | 08.03.2016

Transferové oceňovanie – očakávané zmeny v najbližšom období

Aké zmeny môžeme očakávať v transferovom oceňovaní v najbližšom období?

Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor
Norbert Seneši | 21.09.2015

Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor

Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor patria medzi jedny zo základných typov závislých osôb v transferovom oceňovaní. Ako by mali na základe toho v tomto smere postupovať?

Druhy transferovej dokumentácie. Akú transferovú dokumentáciu mám viesť?
Ján Benko | 04.08.2015

Druhy transferovej dokumentácie. Akú transferovú dokumentáciu mám viesť?

Sú tri druhy transferovej dokumentácie. Skrátená, základná a úplná. Líšia sa obsahom a rozsahom. Viesť najkratšiu transferovú dokumentáciu sa vždy neoplatí.