Transferové ceny


Transferové ceny

Transferové ceny sú ceny, za ktoré zahraničné závislé osoby uskutočňujú vzájomné transakcie. Ak nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, musí sa vykonávať úprava základu dane.

Metódy transferového oceňovania

Na vyčíslenie rozdielu, o ktorý sa upravuje základ dane alebo daňová strata zahraničnej závislej osoby sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania, ktorým je venovaný tento článok.

Transferové oceňovanie

Úvod do problematiky transferového oceňovania. Čo je transferové oceňovanie a kedy musí podnikateľ používať na daňové účely transferové ceny?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky