Podnikateľské prostredie


10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie. Ako často sa menili v roku 2016?

Pre podnikateľov aj odborníkov na konkrétne legislatívne oblasti je náročné orientovať sa v spleti zákonov, ktoré sa už pravidelne menia aj niekoľkokrát do roka.

Aplikácia BiznisInfo uľahčí mladým podnikanie

S novou aplikáciou Združenia mladých podnikateľov Slovenska časté legislatívne zmeny a nové povinnosti podnikateľov viac nezaskočia. Na tie podstatné priamo v smartfóne upozorní nový virtuálny pomocník.

Ako sa tvoria a schvaľujú zákony v SR (legislatívny proces)

Zákony upravujú náš každodenný život či už ako občanov, alebo podnikateľov. Viete, ako sa tvorí a schvaľuje zákon a kedy a akým spôsobom je možné ovplyvniť jeho podobu?

Ako pripomienkovať zákony (právne predpisy) na portáli Slov-Lex

Na internetovej stránke Slov-Lex je od apríla 2016 spustený modul e-Legislatíva, v ktorom sa môže každý zapojiť do legislatívneho procesu a pripomienkovať pripravovanú legislatívu.

Daňové licencie spôsobili výrazný nárast počtu zaniknutých firiem

V porovnaní s rokom 2014 zaniklo v roku 2015 menej spoločností. Ich počet je však stále vyšší, ako tomu bolo pred zavedením daňových licencií.


Svet podnikateľských a zamestnávateľských organizácií na Slovensku

Združenie podnikateľov Slovenska Republiková únia zamestnávateľov, Slovenský živnostenský zväz, či desiatky ďalších. Na prvý pohľad je svet podnikateľských a zamestnávateľských organizácií pre bežného podnikateľa veľmi neprehľadný. Nerozumie rozdielom, nevie čo je ich úloha a často ani to, v ktorej by mohol byť členom a prečo sa pridať.

Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014

Koľko je na Slovensku malých a stredných podnikov a ako sa vyvíjal ich počet a štruktúra v minulých rokoch.

Vývoj počtu živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov v rokoch 2005 až 2014

Päť grafov sumarizujúcich fakty o podnikaní živnostníkov a samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) v rokoch 2005 až 2014. Aký je ich počet, koľko podniká žien a či mladých?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky