Overenie IČ DPH

Predtým, než vystavíte faktúru, je vhodné overiť si IČ DPH Vášho obchodného partnera. Predídete tým chybám v kontrolnom výkaze DPH a ďalším prípadným nepríjemnostiam. Overiť IČ DPH pre slovenského partnera je možné na stránkach finančnej správy. Pokiaľ ide o overenie IČ DPH zahraničných partnerov, týchto si môžete overiť na stránkach Európskej komisie.


Overenie IČ DPH v SR

Overenie IČ DPH v EÚ


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Overenie IČ DPH

Ako overiť IČ DPH tuzemskej alebo zahraničnej osoby? Prečo je nutné overovať IČ DPH a kde ho overiť?

Ako preložiť IČ DPH do jazykov krajín EÚ

Stretli ste sa s pojmami ako NIP, UID, USt-IdNr., N° de TVA? Ide o IČ DPH. Potrebujete zistiť preklad identifikačného čísla pre DPH po nemecky, poľsky, maďarsky, či v inom európskom jazyku? Prinášame prehľad.

Čo je IČO, DIČ, IČ DPH, kto a kedy ich prideľuje

IČO, DIČ, IČ DPH. Čísla, s ktorými príde do kontaktu každý podnikateľ. Čo znamenajú, kto a kedy tieto čísla prideľuje?

Register zdaniteľných osôb DPH

V tejto časti nájdete zdroje, kde je možné overiť IČ pre DPH subjektov v SR a rovnako IČ pre DPH v členských krajinách Európskej únie.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky