Daň z motorových vozidiel 2016

Daň z motorových vozidiel, v minulosti označovaná ako cestná daň za rok 2015 sa platí za automobil využívaný na podnikanie do konca januára 2016. Od roku 2016 sa aplikuje nový zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý upravil jednotne sadzby dane z motorových vozidiel pre celé Slovensko, aj ďalšie oblasti dane z motorových vozidiel, napríklad oznamovaciu povinnosť, vymedzenie daňovníka, oslobodenia od dane a ďalšie. V roku 2016 je potrebné použiť nové tlačivo daňového priznania.

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel možno v jednoduchosti charakterizovať ako daň, ktorú platia fyzické alebo právnické osoby za vozidlá využívané na podnikanie. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je predmetom dane, kto platí daň, ako vypočítať daň z motorových vozidiel a ďalšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Do kedy je nutné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 a ako vyplniť daňové priznanie.

Časté chyby pri dani z motorových vozidiel

Upozorňujeme daňové subjekty, aby sa pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) vyvarovali týchto najčastejšie sa opakujúcich chýb.

Auto na leasing

BRATISLAVA – 07.01.2016: Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.

Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2016

Ako vypočítať a kedy platiť preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2016.


Novinky pri dani z motorových vozidiel od 1.1.2016

Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára 2016 niekoľko zmien. Jednou z nich je zmena miestnej príslušnosti.

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2015

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2015 platné pre celé územie SR.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky