Časté chyby pri dani z motorových vozidiel

Upozorňujeme daňové subjekty, aby sa pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) vyvarovali týchto najčastejšie sa opakujúcich chýb.

 1. daňové subjekty zaplatia daň z motorových vozidiel, ale nepodajú daňové priznanie,
 2. pri elektronickom podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel podnikatelia zašlú daňové priznanie viac krát (povinnosť je zaslať iba jedno daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2015),
 3. nesprávne vypočítaná predpokladaná daň z ktorej sa vypočítavajú preddavky (nevedomosť povinnosti platenia preddavkov zo zákona, nakoľko výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
 4. neúplné alebo  nesprávne vyplnené daňové priznanie,
 5. chýbajúci napr. podpis, dátum aj identifikačné údaje podnikateľa,
 6. nie sú vyplnené všetky súčtové riadky,
 7. nesprávne zaokrúhlená daň z motorových vozidiel,
 8. nesprávne uvedená ročná sadzba dane z motorových vozidiel,
 9. nesprávne identifikovanie platby,
 10. uvádzanie základného čísla účtu (prideleného OUD správcom dane),
 11. uvedenie správneho predčíslia bankového účtu, ktoré je pre daň z motorových vozidiel 501163,
 12. správne uvedenie  IBAN, ktorý si musí z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD) daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájde na Portáli finančnej správy v časti platenie daní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel možno v jednoduchosti charakterizovať ako daň, ktorú platia fyzické alebo právnické osoby za vozidlá využívané na podnikanie. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je predmetom dane, kto platí daň, ako vypočítať daň z motorových vozidiel a ďalšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Do kedy je nutné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 a ako vyplniť daňové priznanie.

Auto na leasing

BRATISLAVA – 07.01.2016: Podnikateľom, ktorí vlastnia motorové vozidlo určené na podnikanie sa blíži termín podávania daňových priznaní. Do 1. februára majú povinnosť podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. Pri plnení si tejto daňovej povinnosti čaká daňové subjekty oproti minulému roku niekoľko zmien. Nový zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje ako daňovníka dane organizačnú zložku, ani vlastníka v prípade prenájmu vozidla bez predkupného práva.

Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2016

Ako vypočítať a kedy platiť preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2016.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky