Prehľad nástrojov na vedenie knihy jázd

Prehľad nástrojov na vedenie knihy jázd
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Porovnanie online aplikácií a štandardného softvéru na vedenie knihy jázd. Ich možnosti, výhody a nevýhody.

Kniha jázd je dôležitým dôkazným prostriedkom pre uplatňovanie daňových výdavkov (pri dani z príjmov) ako aj pre uplatňovanie nároku na odpočet DPH (pri dani z pridanej hodnoty). Aj v súčasnosti možno knihu jázd viesť písomne (ručne) na tlačivách vytvorených svojpomocne alebo hotových formulároch. Iným spôsobom je vedenie knihy jázd v elektronickej podobe, ktorú je možné následne vytlačiť. Vedenie knihy jázd v elektronickej podobe môže prebiehať automatizovanie (údaje sa čerpajú priamo z GPS jednotky) alebo manuálne (údaje do príslušného softvéru vkladá človek).

Prehľad softvérových riešení pre vedenie knihy jázd

Okrem požiadavky na preukazovanie miery používania motorového vozidla na podnikanie v súvislosti s daňou z príjmov a daňou z pridanej hodnoty má vedenie knihy jázd nesporne aj manažérske využitie. V súčasnosti existujú desiatky online alebo offline softvérových riešení pre vedenie knihy jázd. Niektoré údaje o stave, pohybe a zotrvaní motorového vozidla spracúvajú automaticky vďaka prepojenia s GPS jednotkou, iné poskytujú elektronický formulár pre zadávanie údajov, s funkciou automatických výpočtov alebo inteligentným doplňovaním údajov. V prehľade sa zameriame na tieto softvérové riešenia:

  • AUTOPLAN Kniha jázd,
  • gpsMonitor,
  • Kniha jázd - Speedy,
  • FORM studio - Kniha jázd.

AUTOPLAN - Kniha jázd

AUTOPLAN - Kniha jázd je produktom spoločnosti A-CORY, s. r. o., ktorá poskytuje softvérové riešenia pre sledovanie stavu a činnosti motorových vozidiel a ekonomický softvér pre vedenie podvojného účtovníctva a skladovej evidencie. AUTOPLAN - Kniha jázd je offline aplikáciou, t. j. štandardný softvér, ktorý sa inštaluje na pevný disk napríklad počítača alebo notebooku. Súčasťou programu je automapa, pomocou ktorej je možné vyhľadať optimálne trasy. K iným funkciám patrí napríklad import z množstva systémov GPS sledovania, výpočet nadspotreby, súčtové tabuľky (napr. prehľad o nákupoch PHM, ubehnutých vzdialenostiach, priemerných spotrebách, nákladoch na prevádzku) a rôzne grafy. Informácie z knihy jázd je možné využiť pri vyhotovení cestovných príkazoch v programe AUTOPLAN Cestové príkazy. AUTOPLAN Kniha jázd je možné vyskúšať v demonštračnej verzii. Cena začína na úrovni 43,90 eur bez DPH pre jedno vozidlo. Rozširujúci voliteľný modul pre import z GPS je k dispozícii za cenu 28,00 eur bez DPH.

gpsMonitor

GpsMonitor je produktom spoločnosti gpsMonitor s. r. o. Systém gpsMonitor tvorí knihu jázd úplne automaticky vďaka prepojeniu s GPS jednotkou nainštalovanou vo vozidle. Knihu jázd je možné upravovať, vytlačiť, uložiť alebo si ju nechať poslať poštou. Systém podporuje export do formátov PDF, XLS, CSV, XML. Okrem vedenia knihy jázd gpsMonitor napríklad vedie evidenciu o spotrebe pohonných hmôt, hodnotí štýl jazdy vodičov, poskytuje možnosť vyhotoviť viac ako 100 rôznych reportov a exportov, upozorní na zadanú udalosť a poskytuje vstupné údaje pre výpočet cestovných náhrad vodičov v Slovenskej republike aj v zahraničí. Systém gpsMonitor možno používať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie pre iOS, Android alebo Windows Phone. Aj systém gpsMonitor možno vyskúšať bezplatne. Cenu systému gpsMonitor tvorí GPS jednotka a mesačný program. Funkcionalitu GPS jednotky možno za príplatok rozšíriť (napr. modul identifikácia vodiča, modul imobilizér, prepínač súkromnej a služobnej jazdy).

Kniha jázd - Speedy

Kniha jázd - Speedy je produktom KAMAR SOFTWARE (živnostník Martin Šurina). Systém Kniha jázd - Speedy je offline program, ktorý sa inštaluje na pevný disk napríklad počítača alebo notebooku. Umožňuje napojenie na GPS jednotku pre automatické generovanie knihy jázd, ako aj manuálnu evidenciu. Na základe údajov z knihy jázd je možné vytvoriť cestovný príkaz a vyúčtovať pracovnú cestu. Knihu jázd je možné vytlačiť alebo exportovať (napr. XLS, DOC, PDF). V programe je možné sledovať a plánovať údržbu vozidla, vrátane nastavenia upozornení. Funkcie Knihy jázd - Speedy je možné vyskúšať v bezplatnej verzii. Cena verzie pre jednu firmu, jeden počítač a jedno auto začína na 19,00 eur bez DPH. Cena verzie bez obmedzenia počtu evidovaných áut je 44,00 eur bez DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

FORM Studio - Kniha jázd

FORM Studio - Kniha jázd je produktom spoločnosti KASTNER software s. r. o. FORM Studio je offline program, ktorý sa inštaluje na pevný disk napríklad počítača alebo notebooku. Ide o užitočnú databázu editovateľných formulárov. V tomto programe je možné viesť knihu jázd elektronicky, ale údaje o jazdách je možné vkladať manuálne (vypisovaním formulárov). Knihu jázd je možné aj exportovať a importovať vo formátoch XML alebo FRM. Tieto súboru sú určené len na prenos formulára medzi klientmi alebo medzi inštaláciami FORM studia. Knihu jázd je možné vytlačiť alebo exportovať v PDF. Pokiaľ ide o cestovné príkazy a vyúčtovania pracovnej cesty, program funguje na rovnakom základe. Cena základnej verzie programu, vhodnej pre malé firmy a živnostníkov, FORM Studio je vo výške 59,00 eur bez DPH.

  AUTOPLAN - Kniha jázd gpsMonitor Kniha jázd - Speedy FORM Studio - Kniha jázd
Pripojenie GPS jednotky áno áno áno nie
Sledovanie vozidla v reálnom čase nie áno nie nie
Výpočet nadspotreby áno áno áno nie
Evidencia nákupu PHL áno áno áno áno
Sledovanie a plánovanie údržby áno áno áno nie
Možnosť exportu alebo tlače áno áno áno áno

Ekonomický softvér a vedenie knihy jázd

Kniha jázd je už samozrejmosťou každého relevantného ekonomického softvéru. Ak zvažujete investíciu do ekonomického softvéru, vedenie knihy jázd ponúkajú napríklad:

  • MRP (MRP Company, spol. s r. o.),
  • Money (CÍGLER SOFTWARE, a . s.),
  • Pohoda (STORMWARE, s. r. o.),
  • Omega (KROS, a. s.),
  • Alfa plus (KROS, a. s.)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky