Google Analytics: sledujte štatistiky návštevnosti ako profík

Google Analytics: sledujte štatistiky návštevnosti ako profík
Dominika Pracná Performics

V agentúre Performics pracujem na pozícii Performance Team Leader a marketingu sa venujem už viac ako 5 rokov. Čaro performance marketingu som našla už na vysokej škole počas štúdia manažmentu, kde som dostala možnosť spravovať svoju prvú kampaň vďaka neziskovke Digital Margeting Club, ktorá pomáha študentom rozvíjať svoje znalosti na reálnych projektoch už počas štúdia. A radosť z dosahovania čo najlepších výsledkov v online marketingu mám doteraz. Pracovala som na výkonnostných online kampaniach pre klientov ako Tatra banka, Tatra Leasing, Profesia, Tatry Mountain Resorts a iné.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Čo je Google Analytics a ako pomocou neho zistíte, kto je váš zákazník, či je obsah webu kvalitný alebo z akej podstránky návštevníci najčastejšie odchádzajú?

Google Analytics ponúka množstvo užitočných dát, ktoré pomáhajú spoznať zákazníkov, pochopiť ich správanie a zvýšiť predaje. Bez hlbšej analýzy a základných znalostí vám môžu unikať naozaj dôležité dáta, ktoré môžu prispieť k celkovému formovaniu online stratégie vašej firmy. Nezľaknite sa veľkého objemu informácií a dát - neváhajte ich využiť vo svoj prospech.

Aké metriky sledovať v Google Analytics pre úspešné online podnikanie?

Firemnú webovú stránku denne navštevuje množstvo potenciálnych zákazníkov, ktorí v budúcnosti môžu nakúpiť vami ponúkané produkty alebo služby, prípadne sa môžu stať vašimi stálymi zákazníkmi.

Google Analytics je efektívny nástroj, ktorý vám dokáže poskytnúť odpovede na množstvo otázok v podobe čísel, vďaka ktorým budete vedieť identifikovať, ako sa používatelia správajú a čo robia na vašom webe. Väčšina užívateľov v Google Analytics pravidelne sleduje metriky, ktoré sa týkajú konverzií (uskutočnených cieľov). Tieto dáta samozrejme neodškriepiteľne patria medzi najdôležitejšie.

Na to, aby ste vedeli, ktorým metrikám a údajom (okrem konverzií) venovať pozornosť, aby ste nepremeškali žiadnu príležitosť a poznali svoje publikum sa vám vyplatí rozšíriť svoje znalosti ohľadom Google Analytics. Google Analytics vám totiž ponúkne odpovede na mnohé otázky, medzi ktoré patrí napríklad:

  • Kto sú návštevníci webovej stránky?
  • Ktorý zdroj prináša na stránku najväčšiu a najkvalitnejšiu návštevnosť?
  • Ako sa správajú ľudia na mojej webovej stránke?
  • Koľko času na webovej stránke ľudia trávia a kedy odchádzajú?
  • Ktoré podstránky prinášajú najviac konverzií?
  • Ako získať prehľad o dĺžke cyklu online predaja?

Dimenzia verzus metrika v Google Analytics

Všetky prehľady v Google Analytics sú tvorené dimenziami a metrikami, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi Google Analytics. Aby ste dokázali v Google Analytics lepšie orientovať je dôležité si objasniť rozdiel medzi dimenziou a metrikou.

Dimenzie sa označujú ako atribúty údajov. Ako príklad si môžeme uviesť dimenziu Mesto – napríklad Bratislava či Košice alebo dimenziu Stránka, ktorá uvádza adresu URL zobrazenej stránky. Metriky dopĺňajú dimenziu o údaje kvantitatívneho merania (napríklad metrika Relácie predstavuje celkový počet návštev či iných vykonaných akcií).

Zjednodušene môžeme Dimenzie charakterizovať ako odpovede na otázky kto, čo, kde (nečíselné informácie) pričom metriky ich dopĺňajú číselnými údajmi.

Príklad:

Ilustrovaný rozdiel medzi dimenziou a metrikou v Google Analytics. Zdroj: Google Analytics
Dimenzia Dimenzia Metrický údaj Metrický údaj
Mesto Prehliadač Relácie Počet stránok na reláciu
Košice Chrome 3000 3,5
Košice Firefox 2000 4,1
Berlín Chrome 2000 5,5
Berlín Safari 1000 2,5
Berlín Firefox 1000 4,7

Charakteristika návštevníkov webu – zistite pohlavie aj operačný systém

Aby ste mohli efektívne cieliť reklamu a personalizovať kreatívu, potrebujete poznať užívateľov, ktorí vašu webovú stránku navštevujú. Nepodarilo sa vám zatiaľ presne zadefinovať vašu cieľovú skupinu? Kladiete si otázku, či vaša cieľová skupina využíva mobilný telefón s operačným systémom iOS alebo Android? Prehľad v Google Analytics vám môže pomôcť. Z prehľadov sa dozviete napríklad pohlavie a vek používateľov, záujmy, geografické údaje, aké mobilné zariadenia používajú a mnoho iných užitočných informácií.

Základná navigácia v prehľadoch Google Analytics

V sekcií prehľady si môžete otvoriť ktorýkoľvek zo svojich prehľadov. Po kliknutí na kategóriu prehľadu otvoríte zoznam prehľadov.

Domovská stránka Google Analytics kde si môžete zvoliť kategóriu prehľadu (naľavo)
Domovská stránka Google Analytics kde si môžete zvoliť kategóriu prehľadu (naľavo)

Ukážka prehľadu - Demografické údaje o návštevníkoch webovej stránky

K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Demografické údaje -> Prehľad
K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Demografické údaje -> Prehľad

Prehľad využívaných mobilných zariadení návštevníkmi vašej webovej stránky

K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Mobilné zariadenia -> Prehľad
K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Mobilné zariadenia -> Prehľad

„Používatelia“ a „relácie“ - aký je medzi nimi rozdiel?

Metrika „Používatelia“ reprezentuje počet návštevníkov, ktorí vykonali aspoň jednu reláciu na stránke. Reláciu môžeme charakterizovať ako súhrnnú množinu akcií (ako napríklad viaceré zobrazenia stránky, udalosti alebo transakcie elektronického obchodu) ktoré používateľ vykoná na vašej webovej stránke v určitom časovom rámci (30 minút). Jeden používateľ môže vykonať viac relácií (po 30 minútach nečinnosti končí časová platnosť prvej relácie a začína relácia druhá), práve preto býva metrika relácie obvykle vyššia ako metrika používateľa.

Zdroj: Google Analytics
Zdroj: Google Analytics
K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Prehľad
K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Prehľad

Odkiaľ chodia návštevy na náš web - metriky „Zdroj“ a „Médium“ v Google Analytics

Medzi jednu z najdôležitejších metrík patrí „Zdroj“, vďaka ktorému môžete identifikovať, ktorý zdroj návštevu sprostredkoval (teda skadiaľ návšteva prišla na váš web). Medzi najčastejšie zdroje návštevnosti obvykle patrí Google, Facebook alebo Priama návštevnosť (direct), čiže užívateľ zadá do adresného riadku prehliadača adresu vašej webovej stránky.

Nemenej dôležitá je aj metrika „Médium“, ktorá hovorí o tom, ktoré médium danú návštevu sprostredkovalo, a teda či bola návšteva z organického vyhľadávania (organic), plateného vyhľadávania (cpc) alebo z odkazujúceho zdroju (referral) a pod.

K dátam sa dostanete nasledovne: Akvizícia -> Všetka návštevnosť -> Zdroj/médium
K dátam sa dostanete nasledovne: Akvizícia -> Všetka návštevnosť -> Zdroj/médium

Google Analytics pomôže zistiť, či je váš obsah relevantný a kvalitný

Metrika „Bounce rate“ (Miera okamžitých odchodov), predstavuje percentuálny podiel jednostránkových relácií, pri ktorých nedošlo k žiadnej interakcii s vašou stránkou. Teda užívateľ vašu stránku navštívil, ale opustil ju bez vykonania ďalšej akcie.

K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Prehľad
K dátam sa dostanete nasledovne: Publikum -> Prehľad

Čo znamená vysoká „Miera okamžitých odchodov“ pre váš biznis?

Pokiaľ váš web predstavuje vstupnú bránu k ďalšiemu obsahu, teda používateľ má možnosť navštíviť iné podstránky, vysoká „Miera okamžitých odchodov“ predstavuje negatívny ukazovateľ. Používateľ na webe nenašiel informáciu, ktorú hľadal, stránka ho nezaujala alebo boli údaje na webe pre neho irelevantné.

Ak je váš web jednostránkový a používateľ sa takpovediac nemá kam prekliknúť, prípadne, ak sa ďalší preklik používateľa neočakáva – napríklad blogový článok, v tom prípade je vysoká „Miera okamžitých odchodov“ úplne v poriadku.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si „Mieru okamžitých odchodov“ môžete vypočítať?

„Miera okamžitých odchodov“ predstavuje počet jednostránkových relácií vydelený všetkými reláciami alebo percentuálny podiel všetkých relácií na vašom webe, v rámci ktorých používatelia zobrazili iba jednu stránku a spustili iba jednu žiadosť odoslanú serveru Analytics.

Príklad využitia vzorca na výpočet „Miery okamžitých odchodov“

V praxi to znamená, že ak na váš web prišlo 1 000 návštev a z toho 700 sa na webe prekliklo z podstránky ďalej, a teda nevykonali len jednostránkovú reláciu, „Miera okamžitých odchodov“ bude 30 % a môžeme ju pokladať za veľmi dobrú.

Aký „Bounce rate“ je optimálny?

Optimálny „Bounce rate“ záleží od segmentu podnikania. Pokiaľ máte Bounce pod 40 % môžeme povedať, že ľudia na vašom webe našli relevantný obsah, a preto je Miera ich odchodu výrazne nižšia.

„Výstupné stránky“ informujú, na ktorej stránke strácate zákazníkov

Metrika „Výstupné stránky“ v Google Analytics zobrazí poslednú stránku, ktorú užívateľ videl predtým, ako z webovej stránky odišiel. Vysoké % odchodov z určitej stránky alebo skupiny stránok vás oboznámi so špecifickou podstránkou, kvôli ktorej strácate užívateľov, a teda potenciálnych zákazníkov. Následne sa môžete zamerať na obsah webu a dôvody opustenia danej podstránky.

K dátam sa dostanete nasledovne: Správanie -> Obsah webu -> Výstupné stránky
K dátam sa dostanete nasledovne: Správanie -> Obsah webu -> Výstupné stránky

Na čo slúži ukazovateľ „Tok správania užívateľov“?

Tok správania užívateľov vám ukáže vizualizáciu, ako užívatelia prechádzajú vašou webovou stránkou, ale aj kedy a koľko užívateľov z konkrétnej podstránky odchádza. V prehľade nad tokom užívateľov si môžete vybrať dimenziu, na základe ktorej si želáte dáta vizualizovať (napríklad kampaň/zdroj/médium a iné).

K dátam sa dostanete nasledovne: Správanie -> Tok správania -> V aktuálnej vizualizácií máme zvolenú dimenziu “médium” vľavo hore
K dátam sa dostanete nasledovne: Správanie -> Tok správania -> V aktuálnej vizualizácií máme zvolenú dimenziu “médium” vľavo hore

Oneskorenie konverzie užívateľa

Nasledujúci prehľad vám pomôže získať informáciu o dĺžke cyklu online predaja. Pod pojmom oneskorenie konverzie užívateľa rozumieme časový interval od prvej návštevy po vykonanie konverzie.

Spustili ste reklamy, ktoré komunikujú výpredaj? V tom prípade očakávate, že dané reklamy budú generovať konverzie rýchlo a oneskorenie konverzie užívateľa bude v danom dátume krátke. Pokiaľ budujete značku, oneskorenie užívateľa sa v tomto prípade môže predĺžiť.

K dátam sa dostanete nasledovne: Konverzie -> Viackanálové lieviky -> Oneskorenie
K dátam sa dostanete nasledovne: Konverzie -> Viackanálové lieviky -> Oneskorenie

Pokiaľ chcete využiť potenciál Google Analytics naplno, je naozaj žiaduce, aby ste sa bližšie pozreli na popísané metriky a neváhali v štúdiu pokračovať aj do väčšej hĺbky. Ak chcete budovať vašu značku a biznis, užívateľom predávať produkty a dosiahnuť, aby sa zákazníci na vašu stránku so záujmom vracali a nakupovali opakovane, je potrebné vašu cieľovú skupinu poznať čo najlepšie a ponúkať im relevantný obsah.

Prečítajte si tiež

Znalosti v Google Analytics jednoznačne oceníte aj pokiaľ spolupracujete, prípadne plánujete začať spoluprácu, s marketingovou agentúrou. Spoločne s agentúrou sa budete vedieť detailnejšie zamerať na rôzne zistenia, ktoré vyplynú z kampaní a vhodne stránku nastaviť.

K rozšíreniu znalostí ohľadom Google Analytics vám môžu výrazne dopomôcť rôzne kurzy. Jedným z nich je kurz priamo od Google, ktorý je navyše zdarma.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pracná title_company
Dominika Pracná Performics

V agentúre Performics pracujem na pozícii Performance Team Leader a marketingu sa venujem už viac ako 5 rokov. Čaro performance marketingu som našla už na vysokej škole počas štúdia manažmentu, kde som dostala možnosť spravovať svoju prvú kampaň vďaka neziskovke Digital Margeting Club, ktorá pomáha študentom rozvíjať svoje znalosti na reálnych projektoch už počas štúdia. A radosť z dosahovania čo najlepších výsledkov v online marketingu mám doteraz. Pracovala som na výkonnostných online kampaniach pre klientov ako Tatra banka, Tatra Leasing, Profesia, Tatry Mountain Resorts a iné.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky