Bratislavský kraj


Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Služby občanom, Primaciálne nám. 1, 814 99
Mestský úrad Malacky Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01
Mestský úrad Modra Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01
Mestský úrad Pezinok Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01
Mestský úrad Senec Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01
Mestský úrad Stupava Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31
Mestský úrad Svätý Jur Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21
Miestny úrad Bratislava - Čunovo Miestny úrad BA - Čunovo - Mestská časť, Hraničiarska 144/22, 851 10
Miestny úrad Bratislava - Devín Miestny úrad BA - Devín - Mestská časť, Kremeľská 39, 841 10
Miestny úrad Bratislava - Devínska Nová Ves Miestny úrad BA - Devínska Nová Ves - Mestská časť, Novoveská 17/A, 843 10
Miestny úrad Bratislava - Dúbravka Miestny úrad BA - Dúbravka - Mestská časť, Žatevná 2, 844 02
Miestny úrad Bratislava - Jarovce Miestny úrad Mestskej časti BA - Jarovce, Palmová 1, 851 10
Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves Miestny úrad BA - Karlova Ves - Mestská časť, Námestie sv. Františka 8, 842 62
Miestny úrad Bratislava - Lamač Miestny úrad BA - Lamač - Mestská časť, Malokarpatské námestie 9, 841 03
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad BA - Nové Mesto - Mestská časť, Junácka 1, 832 91


Miestny úrad Bratislava - Petržalka Miesty úrad Mestskej časti BA - Petržalka, Kutlíková 17, 852 12
Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice Miestny úrad BA - PB - Mestská časť, Trojičné námestie 11, 821 06
Miestny úrad Bratislava - Rača Miestny úrad BA- Rača - Mestská časť, Kubačova 21, 831 06
Miestny úrad Bratislava - Rusovce Miestny úrad Mestskej časti BA - Rusovce, Vývojová 8, 851 10
Miestny úrad Bratislava - Ružinov Miestny úrad mestskej časti BA - Ružinov, Mierová 21, 827 05
Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto Miestny úrad BA - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3 , 814 21
Miestny úrad Bratislava - Vajnory Miestny úrad BA - Vajnory- Mestská časť, Roľnícka 109, 831 07
Miestny úrad Bratislava - Vrakuňa Miestny úrad BA - Vrakuňa - Mestská časť, Šíravská 7, 821 07
Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica Miestny úrad BA - Záhorská Bystrica - Mestská časť, Námestie Rodiny 1, 843 57
Obecný úrad Báhoň Obecný úrad Báhoň, SNP 65, 900 84
Obecný úrad Bernolákovo Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27
Obecný úrad Blatné Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82
Obecný úrad Boldog Obecný úrad Boldog 89, 925 26
Obecný úrad Borinka Obecný úrad Borinka 110, 900 32
Obecný úrad Budmerice Obecný úrad Budmerice 534, 900 86
Obecný úrad Častá Obecný úrad Častá , Hlavná 168, 900 89
Obecný úrad Čataj Obecný úrad Čataj , Hlavná 333, 900 83
Obecný úrad Chorvátsky Grob Obecný úrad Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25
Obecný úrad Doľany okres Pezinok Obecný úrad Doľany 169, 900 88
Obecný úrad Dubová okres Pezinok Obecný úrad Dubová , Hlavná 39, 900 90
Obecný úrad Dunajská Lužná Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42
Obecný úrad Gajary Obecný úrad Gajary 67/105, 900 61
Obecný úrad Hamuliakovo Obecný úrad Hamuliakovo, Dunajská ulica 127/18, 900 43
Obecný úrad Hrubá Borša Obecný úrad Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 37, 900 50
Obecný úrad Hrubý Šúr Obecný úrad Hrubý Šúr 205, 903 01
Obecný úrad Hurbanova Ves Obecný úrad Hurbanova Ves 48, 903 01
Obecný úrad Igram Obecný úrad Igram 217, 900 84
Obecný úrad Ivanka pri Dunaji Obecný úrad Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28
Obecný úrad Jablonec Obecný úrad Jablonec 206, 900 87
Obecný úrad Jablonové okres Malacky Obecný úrad Jablonové 197, 900 54
Obecný úrad Jakubov Obecný úrad Jakubov 191, 900 63
Obecný úrad Kalinkovo Obecný úrad Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43
Obecný úrad Kaplna Obecný úrad Kaplna 39, 900 84
Obecný úrad Kostolište Obecný úrad Kostolište , Hlavná 66, 900 62
Obecný úrad Kostolná pri Dunaji Obecný úrad Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
Obecný úrad Kráľová pri Senci Obecný úrad Kráľová pri Senci 326, 900 50
Obecný úrad Kuchyňa Obecný úrad Kuchyňa 220, 900 52
Obecný úrad Láb Obecný úrad Láb 503/9, 900 67
Obecný úrad Limbach Obecný úrad Limbach, SNP 55, 900 91
Obecný úrad Lozorno Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55
Obecný úrad Malé Leváre Obecný úrad Malé Leváre 177, 908 74
Obecný úrad Malinovo Obecný úrad Malinovo , L. Svobodu 176/17, 900 45
Obecný úrad Marianka Obecný úrad Marianka , Školská 32, 900 33
Obecný úrad Miloslavov Obecný úrad Miloslavov 181, 900 42
Obecný úrad Most pri Bratislave Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46
Obecný úrad Nová Dedinka Obecný úrad Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29
Obecný úrad Nový Svet Obecný úrad Nový Svet 24, 903 01
Obecný úrad Pernek Obecný úrad Pernek 48, 900 53
Obecný úrad Píla okres Pezinok Obecný úrad Píla 68, 900 89
Obecný úrad Plavecké Podhradie Obecný úrad Plavecké Podhradie 34, 906 36
Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obecný úrad Plavecký Mikuláš 307, 906 35
Obecný úrad Plavecký Štvrtok Obecný úrad Plavecký Štvrtok 172, 900 68
Obecný úrad Reca Obecný úrad Reca 24, 925 26
Obecný úrad Rohožník okres Malacky Obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38
Obecný úrad Rovinka Obecný úrad Rovinka, Hlavná 350, 900 41
Obecný úrad Šenkvice Obecný úrad Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča 5, 900 81
Obecný úrad Slovenský Grob Obecný úrad Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26
Obecný úrad Sološnica Obecný úrad Sološnica 527, 906 37
Obecný úrad Štefanová Obecný úrad Štefanová 100, 900 86
Obecný úrad Studienka Obecný úrad Studienka 364, 908 75
Obecný úrad Suchohrad Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64
Obecný úrad Tomášov Obecný úrad Tomášov, Ul. 1. mája 5, 900 44
Obecný úrad Tureň Tureň 36, 903 01
Obecný úrad Veľké Leváre Obecný úrad Veľké Leváre , Štefánikova 747, 908 73
Obecný úrad Veľký Biel Obecný úrad Veľký Biel, Železničná 76, 900 24
Obecný úrad Viničné Obecný úrad Viničné, Cintorínska 13 , 900 23
Obecný úrad Vinosady Obecný úrad Vinosady, Pezinská 95, 902 01
Obecný úrad Vištuk Obecný úrad Vištuk 353, 900 85
Obecný úrad Vlky Obecný úrad Vlky 83, 900 44
Obecný úrad Vysoká pri Morave Obecný úrad Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66
Obecný úrad Záhorie (vojenský obvod) Pezinská 66, 901 01
Obecný úrad Záhorská Ves Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65
Obecný úrad Zálesie okres Senec Obecný úrad Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28
Obecný úrad Závod Obecný úrad Závod , Sokolská 243, 908 72
Obecný úrad Zohor Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1 , 900 51

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky