Zabudnite na opravné výkazy a dodatočné zmeny v účtovníctve. Zdravotná poisťovňa má pre vás zlepšovák

Online služba, ktorá ušetrí mzdárom, účtovníkom a personalistom množstvo času a práce. Vďaka nej sa totiž môžu vyhnúť opravám účtovníctva, mesačných výkazov a hromadných oznámení. To je novinka od Dôvery, ktorú spustila v júli tohto roka.

Ide o novú funkciu jej Elektronickej pobočky, zapracovanú do mzdových a personálnych softvérov používaných zamestnávateľmi. Priamo ich prepojí s dátami zdravotnej poisťovne bez zbytočných klikov či Grid kariet.

Umožňuje overiť si a skontrolovať údaje o zamestnancoch týkajúce sa zdravotného poistenia ešte pred odoslaním mesačného výkazu alebo hromadného oznámenia.

Kontrola prebieha voči aktuálnym dátam, tak ako sa kontrolujú už reálne zaslané výkazy a oznámenia. Výsledkom kontroly je zrozumiteľne popísaný zoznam chýb, ktoré treba opraviť pred finálnym odoslaním oznámenia do Dôvery. Toto testovanie sa dá robiť kedykoľvek počas mesiaca a opakovať ho bez obmedzenia, až kým nebude výsledok bezchybný.

Novú službu mzdári ocenia aj pri odvodovej odpočítateľnej položke, ktorú si tiež vedia overiť skôr než si ju zamestnanec uplatní. Predídu tak chybám a častým následným stornám a opravám.

Problémy s určením príslušnosti k poisťovni vznikajú najmä začiatkom roka, kedy zamestnanci často zabúdajú na svoju povinnosť oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Je to aj praktická pomôcka v prípade overovania brigádnikov, ktorí pracujú v rozličných dňoch v mesiaci. Novinka zahŕňa aj množstvo ďalších možností.

Dôvera svoju službu poskytuje softvérovým spoločnostiam na zapracovanie do svojich softvérov pre mzdárov a účtovníkov bezplatne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2021

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 vzrastú o 18,63 € mesačne. Ako sa zmení ich výška?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť tzv. nízkopríjmoví zamestnanci. Je možné u nich ešte uplatniť odpočítateľnú položku v roku 2020, vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy?

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2020

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu vzrastú od 1.1.2020 aj minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške bude SZČO (živnostník) platiť minimálne odvody v roku 2020 nájdete v prehľadnej tabuľke.

Oznámenie o príjmoch z niektorých dividend podajte do 31.5.2019

Ak v roku 2018 fyzická osoba prijala dividendy za účtovné obdobie 2011 alebo 2012 a 2013 až 2016 zo zahraničia, je povinná oznámiť tieto príjmy do 31. mája 2019 príslušnej zdravotnej poisťovni.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky