Mzdová a odvodová optimalizácia - školenie

Školenie na tému daňová a odvodová optimalizácia mzdových nákladov vás komplexne zorientuje v daňovej a odvodovej problematike zamestnancov. Celodenné školenie vedú skúsení odborníci s mnohoročnou praxou a je obohatené mnohými praktickými príkladmi.

Obsah školenia

1. Porovnanie existujúcich foriem odmeňovania (nielen) zamestnancov

 • Výhody a nevýhody existujúcich foriem odmeňovania
 • Daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľa a zamestnanca pri jednotlivých formách odmeňovania (nielen) zamestnancov
 • Účtovanie jednotlivých foriem odmeňovania

2. Odmeňovanie štatutárnych orgánov

 • Výhody a nevýhody existujúcich foriem odmeňovania štatutárnych orgánov
 • Daňové a odvodové zaťaženie spoločnosti pri jednotlivých formách odmeňovania štatutárnych orgánov
 • Optimalizácia odvodového zaťaženia pri štatutárnych orgánoch
 • Nepeňažný príjmy (benefity) štatutárnych orgánov a ich zdaňovanie

3. Zamestnávanie dôchodcov

 • Výhody a nevýhody zamestnávania dôchodcov
 • Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia zamestnávateľa pri zamestnávaní dôchodcov

4. Odmeňovanie zamestnancov v mimo pracovnom pomere
5. Odmeňovanie žiakov a študentov v roku 2015

 • Formy odmeňovania žiakov a študentov
 • Absolventská prax
 • Zamestnávanie absolventov evidovaných na úrade práce
 • Daňové úľavy pri produktívnej práci žiakov SOŠ a VŠ počas odbornej praxe od 01.09.2015

6. "Výpomoc" zo strany rodinných príslušníkov

 • Bezplatná výpomoc
 • Zamestnávanie manžela, manželky a rodinných príslušníkov

7. Príkazné a mandátne zmluvy

 • Vymedzenie a porovnanie jednotlivých druhov zmlúv
 • Vzor príkaznej zmluvy
 • Vzor mandátnej zmluvy, ktorý zakladá závislú činnosť
 • Vzor mandátnej zmluvy, ktorý nezakladá závislú činnosť
 • Jednorazové odmeny za vykonané práce

8. Voľba správnej formy odmeňovania z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
9. Špecifiká vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom z pohľadu ZDP a ZDPH

 • Špecifická úprava vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom v zákone o dani z príjmov
 • Plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, ako napr. bezodplatne dodané tovar a služby, predaj tovarov a poskytovanie služieb svojim zamestnancom a pod.
 • Poskytnuté peňažné a nepeňažné dary zamestnancom

10. Zamestnanecké súťaže ako forma „odmeňovania“ zamestnancov

 • Daňové a odvodové výhody zamestnaneckých súťaží
 • Vzor štatútu zamestnaneckej súťaže
 • Účtovanie zamestnaneckých súťaží

11. Sociálny fond ako zdroj odmeňovania zamestnancov

 • Čerpanie sociálneho fondu
 • Plnenia poskytované zamestnávateľom jeho zamestnancom zo sociálneho fondu
 • Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri plneniach poskytovaných jeho zamestnancom zo sociálneho fondu
 • Účtovanie vybraných plnení poskytovaných zamestnávateľom jeho zamestnancom zo sociálneho fondu

12. Nepeňažné plnenia (benefity) poskytované zamestnancom

 • Formy a druhy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnancom
 • Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri nepeňažných plneniach posky-tovaných jeho zamestnancom a možnosti zdaňovania týchto nepeňažných plnení
 • Nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené
 • Daňová uznateľnosť nákladov (výdavkov) na strane zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním nepeňažných plnení
 • Zamestnanecké benefity zakotvené v pracovnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa a v kolektívnej zmluve
 • Teambuildingové akcie a podobné podujatia realizované pre zamestnancov

13. Náhrady vyplácané zamestnancom od zamestnávateľa

 • Použitie vlastných nástrojov, prístrojov alebo zariadení
 • Použitie vlastného motorového vozidla zamestnanca na pracovné cesty zamestnávateľa
Článok pokračuje pod reklamou

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 3.8.2015 v Bratislave,
 • 19.8.2015 v Košiciach,
 • 2.9.2015 v Žiline.

Lektori

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.
Júlia Pšenková Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Cena školenia

 • cena školenia je 90 € vrátane DPH (75 € bez DPH),

V cene sú zahrnuté: školiace materiály, vzory zmlúv a iné pomôcky, písacie potreby, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo), teplý obed a malý darček pre účastníkov.

Orientačný časový harmonogram:

 • 08:30 – 09:00 - Prezentácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00 - 1. časť prednášky
 • 11:00 – 11:45 - Obedová prestávka
 • 11:45 – 13:40 - 2. časť prednášky
 • 13:40 – 14:00 - Prestávka (káva, čaj, koláčik / pagáčik)
 • 14:00 – 16:30 - 3. časť prednášky

Dôležité informácie

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia na školenie bola ukončená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky