Mzdová a odvodová optimalizácia - školenie

Školenie na tému daňová a odvodová optimalizácia mzdových nákladov vás komplexne zorientuje v daňovej a odvodovej problematike zamestnancov. Celodenné školenie vedú skúsení odborníci s mnohoročnou praxou a je obohatené mnohými praktickými príkladmi.

Obsah školenia

1. Porovnanie existujúcich foriem odmeňovania (nielen) zamestnancov

 • Výhody a nevýhody existujúcich foriem odmeňovania
 • Daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľa a zamestnanca pri jednotlivých formách odmeňovania (nielen) zamestnancov
 • Účtovanie jednotlivých foriem odmeňovania

2. Odmeňovanie štatutárnych orgánov

 • Výhody a nevýhody existujúcich foriem odmeňovania štatutárnych orgánov
 • Daňové a odvodové zaťaženie spoločnosti pri jednotlivých formách odmeňovania štatutárnych orgánov
 • Optimalizácia odvodového zaťaženia pri štatutárnych orgánoch
 • Nepeňažný príjmy (benefity) štatutárnych orgánov a ich zdaňovanie

3. Zamestnávanie dôchodcov

 • Výhody a nevýhody zamestnávania dôchodcov
 • Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia zamestnávateľa pri zamestnávaní dôchodcov

4. Odmeňovanie zamestnancov v mimo pracovnom pomere
5. Odmeňovanie žiakov a študentov v roku 2015

 • Formy odmeňovania žiakov a študentov
 • Absolventská prax
 • Zamestnávanie absolventov evidovaných na úrade práce
 • Daňové úľavy pri produktívnej práci žiakov SOŠ a VŠ počas odbornej praxe od 01.09.2015

6. "Výpomoc" zo strany rodinných príslušníkov

 • Bezplatná výpomoc
 • Zamestnávanie manžela, manželky a rodinných príslušníkov

7. Príkazné a mandátne zmluvy

 • Vymedzenie a porovnanie jednotlivých druhov zmlúv
 • Vzor príkaznej zmluvy
 • Vzor mandátnej zmluvy, ktorý zakladá závislú činnosť
 • Vzor mandátnej zmluvy, ktorý nezakladá závislú činnosť
 • Jednorazové odmeny za vykonané práce

8. Voľba správnej formy odmeňovania z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
9. Špecifiká vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom z pohľadu ZDP a ZDPH

 • Špecifická úprava vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom v zákone o dani z príjmov
 • Plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, ako napr. bezodplatne dodané tovar a služby, predaj tovarov a poskytovanie služieb svojim zamestnancom a pod.
 • Poskytnuté peňažné a nepeňažné dary zamestnancom

10. Zamestnanecké súťaže ako forma „odmeňovania“ zamestnancov

 • Daňové a odvodové výhody zamestnaneckých súťaží
 • Vzor štatútu zamestnaneckej súťaže
 • Účtovanie zamestnaneckých súťaží

11. Sociálny fond ako zdroj odmeňovania zamestnancov

 • Čerpanie sociálneho fondu
 • Plnenia poskytované zamestnávateľom jeho zamestnancom zo sociálneho fondu
 • Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri plneniach poskytovaných jeho zamestnancom zo sociálneho fondu
 • Účtovanie vybraných plnení poskytovaných zamestnávateľom jeho zamestnancom zo sociálneho fondu

12. Nepeňažné plnenia (benefity) poskytované zamestnancom

 • Formy a druhy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnancom
 • Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri nepeňažných plneniach posky-tovaných jeho zamestnancom a možnosti zdaňovania týchto nepeňažných plnení
 • Nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené
 • Daňová uznateľnosť nákladov (výdavkov) na strane zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním nepeňažných plnení
 • Zamestnanecké benefity zakotvené v pracovnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa a v kolektívnej zmluve
 • Teambuildingové akcie a podobné podujatia realizované pre zamestnancov

13. Náhrady vyplácané zamestnancom od zamestnávateľa

 • Použitie vlastných nástrojov, prístrojov alebo zariadení
 • Použitie vlastného motorového vozidla zamestnanca na pracovné cesty zamestnávateľa
Článok pokračuje pod reklamou

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 3.8.2015 v Bratislave,
 • 19.8.2015 v Košiciach,
 • 2.9.2015 v Žiline.

Lektori

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.
Júlia Pšenková Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Cena školenia

 • cena školenia je 90 € vrátane DPH (75 € bez DPH),

V cene sú zahrnuté: školiace materiály, vzory zmlúv a iné pomôcky, písacie potreby, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo), teplý obed a malý darček pre účastníkov.

Orientačný časový harmonogram:

 • 08:30 – 09:00 - Prezentácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00 - 1. časť prednášky
 • 11:00 – 11:45 - Obedová prestávka
 • 11:45 – 13:40 - 2. časť prednášky
 • 13:40 – 14:00 - Prestávka (káva, čaj, koláčik / pagáčik)
 • 14:00 – 16:30 - 3. časť prednášky

Dôležité informácie

Miesto konania školenia Vám spresníme mailom v závislosti od počtu účastníkov najneskôr týždeň pred konaním školenia. Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia na školenie bola ukončená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky