Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v Sociálnej poisťovni

Zamestnávatelia majú od 14. januára 2021 novú povinnosť, a to uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. O čo ide?

Uvádzanie identifikačného čísla poistného vzťahu od 14. 1. 2021

Zamestnávatelia majú od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi sprístupňuje IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb, ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou (resp. oznamuje ich napríklad aj prostredníctvom elektronických schránok).

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021. Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

Čo je IČPV a kedy sa používa?

IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV, napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia), ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov alebo Výkaz poistného a príspevkov.

Uvádzanie IČPV na registračnom liste fyzickej osoby od 14.1.2021

Na Registračnom liste fyzickej osoby sa pridelené IČPV povinne uvádza od 14. januára 2021. Kontrola na uvádzanie / neuvádzanie IČPV prebieha podľa dátumu začiatku zobrazovania IČPV (14.1.2021) voči nasledujúcim dátumom na RLFO:

  • prihláška (len typy 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 a 22) - dátum vzniku poistenia,
  • zmena - dátum vzniku zmeny,
  • prerušenie - dátum vzniku alebo zániku prerušenia,
  • zrušenia prihlásenia - dátum zrušenia prihlásenia,
  • odhláška - dátum zániku poistenia.

Pri ostatných typoch registračných listov, ktorú tu nie sú vymenované, napr. prihláška, typ 1, sa neuvádza.

Ako teda uviesť IČPV pri prihlasovaní nového zamestnanca?

Pri prihlasovaní nového zamestnanca zamestnávateľ nie je povinný na Registračnom liste fyzickej osoby uvádzať IČPV.

Článok pokračuje pod reklamou

Sociálna poisťovňa vygeneruje a pridelí IČPV, až na základe podaného a spracovaného Registračného listu fyzickej osoby (prihláška), ktorý zamestnávateľ za nového zamestnanca podáva.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ použije IČPV až pri podávaní Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov, alebo v prípade podávania Registračného listu fyzickej osoby – odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia.

Kde nájdem IČPV?

IČPV zamestnávateľ nájde po prihlásení do e-Služieb Sociálnej poisťovne. IČPV je viditeľné v časti „Register, po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla.

Zobrazí sa spolu s konkrétnym poistením a doteraz zobrazovanými údajmi, ktoré sú propagované z cieľového informačného systému po spracovaní RLFO minimálne dvakrát za deň. Ide o odporúčané miesto na zobrazenie IČPV.

V časti „Register“ je od 14.1.2021 dostupné aj tlačidlo na stiahnutie zoznamu poistení spolu s IČPV, vo formáte CSV (zoznam určený na spracovanie softvérom).

Prečítajte si tiež

Taktiež je viditeľné v časti „Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“ po kliknutí na číslo dokumentu EZU. Zobrazí sa spolu so stavom spracovania dokumentu „spracovaný“, ktorý je z cieľového informačnom systému propagovaný ihneď po samotnom spracovaní RLFO, tzn. skôr ako v časti „Register“.

IČPV je možné uviesť a aktívne používať na RLFO po zobrazení konkrétneho poistenia a IČPV v časti „Register“. Dôvodom je kontrola správnosti zadaného IČPV, ktorá prebieha voči dátam o poistení („Register“), nie voči dokumentom („Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“).

Pozor na mesačné výkazy za január 2021 – zamestnanci musia mať IČPV vyplnené

Ak idete podávať mesačné výkazy za január 2021 (a neskôr), dajte si pozor, aby vaši zamestnanci mali IČPV vo výkaze vyplnené. Do mzdového softvéru si tieto čísla buď vpíšte manuálne, alebo importujte, ak to váš softvér umožňuje. Viac nájdete v článku Pozor na častú chybu v januárových mesačných výkazoch: ako opravíte nesprávne IČPV zamestnanca?. Pri výkaze poistného a príspevkov sa IČPV povinne uvádza vo výkazoch od obdobia 01/2021 a len pri riadkoch v prílohe s obdobím január 2021 a viac.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Splatnosť odložených sociálnych odvodov z roku 2020 a 2021

SZČO a zamestnávateľom, ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020 či ďalšie mesiace, sa menia termíny splatnosti. Dokedy je potrebné odvody zaplatiť a ako postupovať?

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2021 zvýšila a platiť bude aj polroka v roku 2022. O koľko a koho sa toto zvyšovanie týka, sa dozviete v článku.

Odvody zamestnanca dôchodcu a jeho zamestnávateľa od 1.1.2022

Platí zamestnanec, ktorý poberá napr. starobný dôchodok, či invalidný dôchodok plnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Prinášame prehľadné tabuľky.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky