Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) v Sociálnej poisťovni

Zamestnávatelia majú od 14. januára 2021 novú povinnosť, a to uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. O čo ide?

Uvádzanie identifikačného čísla poistného vzťahu od 14. 1. 2021

Zamestnávatelia majú od nového roku povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi sprístupňuje IČPV zamestnanca prostredníctvom svojich elektronických služieb, ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou (resp. oznamuje ich napríklad aj prostredníctvom elektronických schránok).

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021. Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.

Čo je IČPV a kedy sa používa?

IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah – rolu. Zamestnávateľ je povinný uvádzať pridelené IČPV, napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia), ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov alebo Výkaz poistného a príspevkov.

Uvádzanie IČPV na registračnom liste fyzickej osoby od 14.1.2021

Na Registračnom liste fyzickej osoby sa pridelené IČPV povinne uvádza od 14. januára 2021. Kontrola na uvádzanie / neuvádzanie IČPV prebieha podľa dátumu začiatku zobrazovania IČPV (14.1.2021) voči nasledujúcim dátumom na RLFO:

  • prihláška (len typy 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21 a 22) - dátum vzniku poistenia,
  • zmena - dátum vzniku zmeny,
  • prerušenie - dátum vzniku alebo zániku prerušenia,
  • zrušenia prihlásenia - dátum zrušenia prihlásenia,
  • odhláška - dátum zániku poistenia.

Pri ostatných typoch registračných listov, ktorú tu nie sú vymenované, napr. prihláška, typ 1, sa neuvádza.

Ako teda uviesť IČPV pri prihlasovaní nového zamestnanca?

Pri prihlasovaní nového zamestnanca zamestnávateľ nie je povinný na Registračnom liste fyzickej osoby uvádzať IČPV.

Článok pokračuje pod reklamou

Sociálna poisťovňa vygeneruje a pridelí IČPV, až na základe podaného a spracovaného Registračného listu fyzickej osoby (prihláška), ktorý zamestnávateľ za nového zamestnanca podáva.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ použije IČPV až pri podávaní Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov, alebo v prípade podávania Registračného listu fyzickej osoby – odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia.

Kde nájdem IČPV?

IČPV zamestnávateľ nájde po prihlásení do e-Služieb Sociálnej poisťovne. IČPV je viditeľné v časti „Register, po zvolení obdobia alebo zadaní konkrétneho rodného čísla.

Zobrazí sa spolu s konkrétnym poistením a doteraz zobrazovanými údajmi, ktoré sú propagované z cieľového informačného systému po spracovaní RLFO minimálne dvakrát za deň. Ide o odporúčané miesto na zobrazenie IČPV.

V časti „Register“ je od 14.1.2021 dostupné aj tlačidlo na stiahnutie zoznamu poistení spolu s IČPV, vo formáte CSV (zoznam určený na spracovanie softvérom).

Prečítajte si tiež

Taktiež je viditeľné v časti „Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“ po kliknutí na číslo dokumentu EZU. Zobrazí sa spolu so stavom spracovania dokumentu „spracovaný“, ktorý je z cieľového informačnom systému propagovaný ihneď po samotnom spracovaní RLFO, tzn. skôr ako v časti „Register“.

IČPV je možné uviesť a aktívne používať na RLFO po zobrazení konkrétneho poistenia a IČPV v časti „Register“. Dôvodom je kontrola správnosti zadaného IČPV, ktorá prebieha voči dátam o poistení („Register“), nie voči dokumentom („Prehľad - Registračný list fyzickej osoby“).

Pozor na mesačné výkazy za január 2021 – zamestnanci musia mať IČPV vyplnené

Ak idete podávať mesačné výkazy za január 2021 (a neskôr), dajte si pozor, aby vaši zamestnanci mali IČPV vo výkaze vyplnené. Do mzdového softvéru si tieto čísla buď vpíšte manuálne, alebo importujte, ak to váš softvér umožňuje. Viac nájdete v článku Pozor na častú chybu v januárových mesačných výkazoch: ako opravíte nesprávne IČPV zamestnanca?. Pri výkaze poistného a príspevkov sa IČPV povinne uvádza vo výkazoch od obdobia 01/2021 a len pri riadkoch v prílohe s obdobím január 2021 a viac.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky