Registrácia spoločnosti k dani z pridanej hodnoty

Za jeden z časovo a administratívne náročných úkonov v rámci SR možno považovať práve podanie žiadosti o registráciu za dobrovoľného platiteľa dane z pridanej hodnoty. Je potrebné dokladovať množstvo listín – obchodné zmluvy, faktúry, dodacie listy, objednávky, dotazník, žiadosť a pod.

Potreba podnikateľa registrovať obchodnú spoločnosť k DPH môže byť rôzna – zahraničný obchod, obchodné partnerstvo podmienené registrácií k DPH či vysoké investičné náklady. Súčasná legislatíva žiadosti podnikateľov významne komplikuje vyrubovaním zábezpeky a v najhorších prípadoch dokonca definitívnym zamietnutím žiadosti o registráciu. Našou prácou je podnikateľovi zabezpečiť poradenstvo, dohľad a podklady šité na mieru budúcemu obchodnému zámeru tak, aby sme možnú zábezpeku minimalizovali respektíve vylúčili a registráciu k DPH zabezpečili plynulým spôsobom v zákonom stanovenej lehote.

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty - DPH prostredníctvom portálu podnikajte.sk prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia ohľadom podnikateľských aktivít obchodnej spoločnosti a zistenie požiadaviek klienta.
  2. Vypracovanie všetkých listín potrebných k registrácií DPH.
  3. Spracovanie účtovnej agendy, dotazníka a žiadostí.
  4. Podanie žiadosti .
  5. Záverečná konzultácia s klientom ohľadom odporúčaní pri vykonaní miestneho zisťovania zo strany správcu dane – daňového úradu.
  6. Prevzatie registrácie.

Cena za kompletné vybavenie registrácie k DPH:

Čas, za ktorý vám zabezpečíme registráciu k DPH:

249 eur vrátane DPH Proces registrácie spoločnosti trvá najviac 30 dní.

Naše služby vám zmluvne garantujú:

  • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov.
  • Zaručenú registráciu k DPH v dohodnutom termíne (za podmienky dodržania súčinnosti a všetkých krokov zo strany klienta).
  • Služby v rámci celej SR zabezpečuje zmluvný partner podnikajte.sk Fontionnel&Co, s.r.o., ktorý obslúžil už viac ako 2500 spokojných zákazníkov.
  • Objednávkou prostredníctvom nášho kontaktného formulára naviac zdarma získate súvisiace konzultačné služby od spoločnosti Fontionnel&Co, s.r.o. po dobu 1 mesiaca.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Váš telefonický kontakt *
Druh služby, o ktorú máte záujem: *
Text *
Overenie *
verify