Návrh minimálnej mzdy od 1.1.2018

Návrh minimálnej mzdy od 1.1.2018
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Minimálna mzda má od 1.1.2018 vzrásť na 480 eur. Zmeny ešte musí potvrdiť vláda SR.

Minimálna mzda od 1.1.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády, ktorým navrhuje od 1.1.2018 zvýšiť:

  • mesačnú minimálnu mzdu zo súčasných 435 eur na 480 eur (nárast o 45 eur),
  • hodinovú minimálnu mzdu zo súčasných 2,5 eura na 2,759 eura (nárast o 0,259 eura).

Na minimálnu mzdu majú nárok zamestnanci zamestnaní v pracovnom pomere, ako aj zamestnanci zamestnaní na dohodu (napr. brigádnici).

Výška minimálnej mzdy závisí aj v roku 2018 od náročnosti práce

Minimálna mzda nie je len jedna. Navrhované sumy mesačnej minimálnej mzdy (480 eur) a hodinovej minimálnej mzdy (2,759 eura) sú základnými hodnotami. Zákonník práce definuje 6 stupňov náročnosti práce, pričom ak zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, má nárok na vyššiu minimálnu mzdu.

Mesačnú minimálnu mzdu vo výške 480 eur by v roku 2018 dostávali najmenej kvalifikovaní zamestnanci, napr. upratovačky. Administratívni pracovníci majú nárok na najmenej 1,4 násobok minimálnej mzdy. Ak vláda schváli pre rok 2018 mesačnú minimálnu mzdu 480 eur, administratívnym pracovníkom budú zamestnávatelia musieť zvýšiť hrubý plat minimálne na 672 eur. Najvyššia minimálna mzda by mala byť vo výške 960 eur, čo je dvojnásobok platný pre zamestnancov, ktorí vykonávajú najnáročnejšiu prácu zatriedenú do 6 kategórie.

Sumy predpokladanej výšky minimálnej mzdy od 1.1.2018 pre vybrané pracovné pozície sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Suma minimálnej mzdy Príklad pracovného miesta
1 1 480 upratovačka
2 1,2 576 predavačka
3 1,4 672 administratívny pracovník
4 1,6 768 hlavný účtovník
5 1,8 864 manažér výroby
6 2 960 generálny riaditeľ

Stúpnu aj daň z príjmov, náklady na odvody (zamestnancom aj zamestnávateľom) a cena práce

S rastom minimálnej mzdy sa zvýšia od 1.1.2018 aj základy, z ktorých sa počítajú daň z príjmov a odvody. V porovnaní s rokom 2017, zamestnancom s minimálnou mzdou 480 eur by sa mala čistá mzda zvýšiť o 31,99 eura. Na odvodoch a daniach zaplatia mesačne o 13,01 eura viac.

Pre zamestnávateľov vzrastie cena práce (hrubá mzda + odvody) zamestnancov s minimálnou mzdou 480 eur vo výške 648,96 eura. V súčasnosti je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou (435 eur) 588,11 eura. V nominálnej výške stúpnu zamestnávateľom náklady na takýchto zamestnancov o 60,85 eura na jedného zamestnanca.

Schválenú výšku minimálnej mzdy vládou SR a jej dopady nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky