Návrh minimálnej mzdy od 1.1.2018

Návrh minimálnej mzdy od 1.1.2018
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Minimálna mzda má od 1.1.2018 vzrásť na 480 eur. Zmeny ešte musí potvrdiť vláda SR.

Minimálna mzda od 1.1.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády, ktorým navrhuje od 1.1.2018 zvýšiť:

  • mesačnú minimálnu mzdu zo súčasných 435 eur na 480 eur (nárast o 45 eur),
  • hodinovú minimálnu mzdu zo súčasných 2,5 eura na 2,759 eura (nárast o 0,259 eura).

Na minimálnu mzdu majú nárok zamestnanci zamestnaní v pracovnom pomere, ako aj zamestnanci zamestnaní na dohodu (napr. brigádnici).

Výška minimálnej mzdy závisí aj v roku 2018 od náročnosti práce

Minimálna mzda nie je len jedna. Navrhované sumy mesačnej minimálnej mzdy (480 eur) a hodinovej minimálnej mzdy (2,759 eura) sú základnými hodnotami. Zákonník práce definuje 6 stupňov náročnosti práce, pričom ak zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, má nárok na vyššiu minimálnu mzdu.

Mesačnú minimálnu mzdu vo výške 480 eur by v roku 2018 dostávali najmenej kvalifikovaní zamestnanci, napr. upratovačky. Administratívni pracovníci majú nárok na najmenej 1,4 násobok minimálnej mzdy. Ak vláda schváli pre rok 2018 mesačnú minimálnu mzdu 480 eur, administratívnym pracovníkom budú zamestnávatelia musieť zvýšiť hrubý plat minimálne na 672 eur. Najvyššia minimálna mzda by mala byť vo výške 960 eur, čo je dvojnásobok platný pre zamestnancov, ktorí vykonávajú najnáročnejšiu prácu zatriedenú do 6 kategórie.

Sumy predpokladanej výšky minimálnej mzdy od 1.1.2018 pre vybrané pracovné pozície sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Suma minimálnej mzdy Príklad pracovného miesta
1 1 480 upratovačka
2 1,2 576 predavačka
3 1,4 672 administratívny pracovník
4 1,6 768 hlavný účtovník
5 1,8 864 manažér výroby
6 2 960 generálny riaditeľ

Stúpnu aj daň z príjmov, náklady na odvody (zamestnancom aj zamestnávateľom) a cena práce

S rastom minimálnej mzdy sa zvýšia od 1.1.2018 aj základy, z ktorých sa počítajú daň z príjmov a odvody. V porovnaní s rokom 2017, zamestnancom s minimálnou mzdou 480 eur by sa mala čistá mzda zvýšiť o 31,99 eura. Na odvodoch a daniach zaplatia mesačne o 13,01 eura viac.

Pre zamestnávateľov vzrastie cena práce (hrubá mzda + odvody) zamestnancov s minimálnou mzdou 480 eur vo výške 648,96 eura. V súčasnosti je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou (435 eur) 588,11 eura. V nominálnej výške stúpnu zamestnávateľom náklady na takýchto zamestnancov o 60,85 eura na jedného zamestnanca.

Schválenú výšku minimálnej mzdy vládou SR a jej dopady nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky