Návrh minimálnej mzdy od 1.1.2018

Návrh minimálnej mzdy od 1.1.2018
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Minimálna mzda má od 1.1.2018 vzrásť na 480 eur. Zmeny ešte musí potvrdiť vláda SR.

Minimálna mzda od 1.1.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády, ktorým navrhuje od 1.1.2018 zvýšiť:

  • mesačnú minimálnu mzdu zo súčasných 435 eur na 480 eur (nárast o 45 eur),
  • hodinovú minimálnu mzdu zo súčasných 2,5 eura na 2,759 eura (nárast o 0,259 eura).

Na minimálnu mzdu majú nárok zamestnanci zamestnaní v pracovnom pomere, ako aj zamestnanci zamestnaní na dohodu (napr. brigádnici).

Výška minimálnej mzdy závisí aj v roku 2018 od náročnosti práce

Minimálna mzda nie je len jedna. Navrhované sumy mesačnej minimálnej mzdy (480 eur) a hodinovej minimálnej mzdy (2,759 eura) sú základnými hodnotami. Zákonník práce definuje 6 stupňov náročnosti práce, pričom ak zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, má nárok na vyššiu minimálnu mzdu.

Mesačnú minimálnu mzdu vo výške 480 eur by v roku 2018 dostávali najmenej kvalifikovaní zamestnanci, napr. upratovačky. Administratívni pracovníci majú nárok na najmenej 1,4 násobok minimálnej mzdy. Ak vláda schváli pre rok 2018 mesačnú minimálnu mzdu 480 eur, administratívnym pracovníkom budú zamestnávatelia musieť zvýšiť hrubý plat minimálne na 672 eur. Najvyššia minimálna mzda by mala byť vo výške 960 eur, čo je dvojnásobok platný pre zamestnancov, ktorí vykonávajú najnáročnejšiu prácu zatriedenú do 6 kategórie.

Sumy predpokladanej výšky minimálnej mzdy od 1.1.2018 pre vybrané pracovné pozície sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Suma minimálnej mzdy Príklad pracovného miesta
1 1 480 upratovačka
2 1,2 576 predavačka
3 1,4 672 administratívny pracovník
4 1,6 768 hlavný účtovník
5 1,8 864 manažér výroby
6 2 960 generálny riaditeľ

Stúpnu aj daň z príjmov, náklady na odvody (zamestnancom aj zamestnávateľom) a cena práce

S rastom minimálnej mzdy sa zvýšia od 1.1.2018 aj základy, z ktorých sa počítajú daň z príjmov a odvody. V porovnaní s rokom 2017, zamestnancom s minimálnou mzdou 480 eur by sa mala čistá mzda zvýšiť o 31,99 eura. Na odvodoch a daniach zaplatia mesačne o 13,01 eura viac.

Pre zamestnávateľov vzrastie cena práce (hrubá mzda + odvody) zamestnancov s minimálnou mzdou 480 eur vo výške 648,96 eura. V súčasnosti je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou (435 eur) 588,11 eura. V nominálnej výške stúpnu zamestnávateľom náklady na takýchto zamestnancov o 60,85 eura na jedného zamestnanca.

Schválenú výšku minimálnej mzdy vládou SR a jej dopady nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Minimálna mzda od 1.1.2020 (návrh)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2020 na 580 eur zo súčasných 520 eur.

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019? Aké veličiny ju ovplyvňujú a ako sa zmenili oproti predchádzajúcemu roku?

Minimálna mzda v členských štátoch EÚ

Aké sú aktuálne rozdiely v zákonných minimálnych mzdách v rámci členských štátov EÚ? Prinášame stručný prehľad.