Plánované zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015

Plánované zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje zaviesť zmeny v dani z motorových vozidiel. Proces zmien je v štádiu rokovaní.

Na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) je dostupná informácia o plánovaných zmenách v súvislosti s daňou z motorových vozidiel. Od budúceho roka (kalendárneho roka 2015) by sa mal rozšíriť okruh vozidiel, ktoré budú od dane z motorových vozidiel oslobodené priamo zo zákona o miestnych daniach, t. j. nezávisle od rozhodnutia vyššieho územného celku (= oslobodené na celom území Slovenska). Zo zákona o miestnych daniach by mali byť oslobodené vozidlá v poľnohospodárskej výrobe.

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel pre jednotlivé druhy vozidiel by mali byť jednotné pre celé územie Slovenska. Mali by byť určované nariadením vlády. V súčasnosti sadzby dane pre jednotlivé druhy vozidiel určujú na svojom území vyššie územné celky všeobecne záväzným nariadením, s rešpektovaním minimálnych sadzieb uvedených v prílohe č. 4 zákona o miestnych daniach. Daň z motorových vozidiel je v súčasnosti fakultatívnou daňou. Možnosť jej zavedenia využívajú všetky vyššie územné celky.

Výnos dane z motorových vozidiel (vrátane pokút a úroku z omeškania) by mal byť príjmom štátneho rozpočtu, z ktorého by mal byť následne spravodlivejšie prerozdeľovaný podľa zvoleného kľúča (ten môžu tvoriť viaceré kritériá) do rozpočtov vyšších územných celkov. V súčasnosti je výnos dane z motorových vozidiel (vrátane pokút a úroku z omeškania) príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo daňového úradu, ktorý daň vybral.

Z informácií vyplýva, že zdaňované budú aj naďalej len vozidlá používané na podnikanie a neplánuje sa rozšíriť ani okruh daňovníkov. Podávanie daňového priznania, splatnosť alebo výpočet dane (resp. preddavkov) by nemal byť zmenený.

O schválených zmenách v dani z motorových vozidiel sa dočítate v článku Zmeny v dani z motorových vozidiel od roku 2015

Zdroj: Tlačový odbor MF SR. Pôvodný článok si môžete prečítať tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky