Aký veľký je vplyv výberu oblasti podnikania na váš budúci úspech?

Vedeli ste, že atraktivita odvetvia významne určuje vaše šance na úspech v podnikaní? Máme pár tipov, na čo nezabudnúť pri analýze odvetvia pri štarte podnikania.

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí majú ambíciu začať podnikať, avšak zatiaľ ste nenarazili na príležitosť, ktorá by vám stála za podnikateľské riziko?

Na jednej strane sú podnikatelia ľudia činu, ktorí neváhajú podstupovať podnikateľské riziko, na strane druhej odborníci zhodne tvrdia, že pri podnikaní sa niet kam ponáhľať. A za pravdu im dávajú aj štatistiky. Tušili ste napríklad, že len štyria z desiatich slovenských podnikateľov prežijú na trhu dlhšie ako päť rokov? Táto alarmujúca štatistika pritom vôbec nie je slovenské špecifikum, podobné čísla reportujú aj vyspelé západné krajiny.

Americký profesor Scott A. Shane na základe výsledkov svojho dlhoročného výskumu poukazuje na skutočnosť, že najväčším mýtom, ktorému veria začínajúci podnikatelia, je viera, že prosperita budúceho podnikania závisí viac na podnikateľskom talente podnikateľa ako na podmienkach odvetvia, v ktorom sa rozhodne podnikať. Rada starostlivo zvážiť oblasť podnikania je o to cennejšia, že väčšina podnikateľov pred štartom podnikania možné alternatívy svojho pôsobenia vôbec neporovnáva. Budúci podnikatelia jednoducho inklinujú k tej oblasti, v ktorej už aktuálne pracujú alebo si vyberú takú, v ktorej môžu uplatniť svoje doterajšie skúsenosti. Akokoľvek demotivujúco to môže znieť, výber branže, v ktorej sa rozhodnete podnikať, dramaticky určuje vaše šance na úspech. Verte, že vaše podnikanie môže lepšie prosperovať, rásť a byť ziskové, ak si vyberiete správne. Ak by ste napríklad pred 25 rokmi začali podnikať v IT branži v USA, mali by ste presne 840 násobne väčšiu šancu dostať sa do rebríčka najväčších amerických spoločností Inc. 500 ako keby ste začali podnikať napríklad v hotelierstve.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako analyzovať atraktivitu oblasti podnikania?

Analýza zvolenej oblasti podnikania by nemala byť žiadnou „povinnou jazdou“ ak to s podnikaním myslíme naozaj vážne. Čo si teda všímať, ako a kde získavať potrebné informácie?

  1. V prvom rade si naštudujte, ako sa odvetvie vyvíja ako celok, akým tempom podnikateľom rastú tržby v medziročnom období a ako sa vyvíja ziskovosť firiem pôsobiacich v odvetví, o ktoré sa zaujímate. Sledujte, ako sa darí trhovým lídrom a či náhodou nemajú existenčné problémy, ktoré môžu byť spôsobené aj nepriaznivou situáciou v odvetví. Ak nedokáže byť v zisku trhový líder odvetvia, začínajúci podnikateľ môže len veľmi ťažko očakávať, že bude zeleným ostrovom uprostred púšte. Odvetvové štatistky a užitočné informácie nájdete v odbornej tlači (napr. v časopise Trend), resp. niektoré odvetvové štatistiky možno dohľadať aj na portáli štatistického úradu.
  2. Hoci odvetvové štatistiky môžu vo vzťahu k vášmu podnikaniu niečo naznačovať, snažte sa definovať svoju oblasť pôsobenia čo možno najkonkrétnejšie. Konkrétne definovanou oblasťou nie je maloobchodný predaj, je ním napríklad maloobchodný predaj potravín. Rovnako nekonkrétne znie napríklad internetový predaj. V prípade ak chcete napríklad založiť špecializovaný zľavový portál, hľadajte informácie o tomto segmente trhu. Rovnako vám nič nepovedia čísla národohospodárskeho odvetvia výroby ak sa chystáte preraziť v zákazkovej výrobe nábytku.
  3. Zistite si, kto sú vaši potenciálni konkurenti a sledujte, aká je úroveň konkurencie v danej oblasti. Veľa kohútov na jednom smetisku a nízke vstupné bariéry na trh nesignalizujú nič dobré. Oboznámte sa preto s tým, ako sa vyvíja hospodárenie firiem, ktorým chcete konkurovať. Všímajte si, aké majú obchodné a ziskové marže, aká je úroveň ich záväzkov a s tým spojená platobná disciplína a podobne. Užitočné informácie nájdete na portáloch uverejňujúcich účtovné závierky firiem (napr. www.registeruz.sk alebo finstat.sk).
  4. Neoceniteľné a praktické rady vám tiež dajú ľudia, ktorí v odvetví už pôsobia. Práve tí vám najlepšie môžu popísať legislatívne požiadavky a z nich vyplývajúce prekážky pri štarte podnikania, situáciu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a ďalšie špecifiká daného podnikania. Samozrejme je treba vedieť, ako a kde sa pýtať a nečakať, že informácie vám bez námahy spadnú do lona. Ak ste mladí začínajúci podnikatelia, ideálnou platformou pre výmenu informácií o podnikaní a networking je napríklad Združenie mladých podnikateľov Slovenska.
  5. Naštudujte si legislatívne normy, ktoré súvisia s oblasťou, v ktorej zvažujete pôsobiť. Je možné, že keď získate lepší prehľad o súvisiacich legislatívnych nárokoch a požiadavkách, prehodnotíte aj samotnú atraktivitu zvažovaného podnikania.
  6. Sledujte nové trendy, ktoré by sa dali aplikovať v tradičnom odvetví a majú šancu zmeniť zaužívané stereotypy. Firmy pôsobiace na trhu často nebývajú otvorené novým myšlienkam a to môže byť zdrojom zaujímavej podnikateľskej príležitosti. Zvlášť v takej dynamickej dobe, akú práve žijeme.

V čom sa dnes oplatí podnikať a v čom nie?

Jednoduchý a všeobecný výpočet toho, v čom sa dnes oplatí podnikať a v čom naopak nie, je takmer nemožné urobiť. Aj stagnujúce odvetvia môžu totiž obsahovať rôzne rastúce segmenty a naopak. Ako príklad uvedieme segment zľavových portálov v rámci internetového podnikania ako celku. Kým predaje produktov a služieb na internete vykazujú každoročný nárast, segment zľavových portálov prechádza konsolidáciou, keď mnoho portálov zaniklo a na našom trhu v tejto oblasti zostal priestor len pre niekoľko veľkých už etablovaných hráčov.

Ako sme spomenuli, ak chcete založiť podnikanie s rastovým potenciálom prekračujúcim hranice vášho bydliska, odporúčame sledovať perspektívne technológie, ktoré majú potenciál uplatniť sa aj v tradičných odvetviach, prípadne samé o sebe tvoria samostatné odvetvia s veľkým inovačným a rastovým potenciálom. Pýtate sa, ktoré to sú? Už v nasledujúcom článku budeme niekoľkým z nich venovať našu pozornosť.

Článok je súčasťou 12-dielneho seriálu o podnikaní (Škola podnikania), ktorý vám budeme pravidelne prinášať po dobu 12 týždňov. Vznik seriálu o podnikaní podporila Slovenská sporiteľňa, a.s..

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Digitálny marketing ako kľúčový prvok pre rast vášho biznisu

Možno ste sa aj vy zamýšľali pri tvorbe marketingovej stratégie nad tým, akú rolu by v nej mal zohrávať digitálny marketing. Aké sú jeho výhody? Dať mu prednosť pred tradičnými formami marketingu?

5 faktov o zamestnávaní prvého zamestnanca (infografika)

Ak sa podnikateľ rozhodne zamestnať prvého zamestnanca, čaká ho množstvo povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov. Prečítajte si, čo obnáša zamestnávanie na Slovensku.

Ako založiť eshop? Radia Dedoles, Inspio, Isadore a Bubulákovo

Eshopy vznikajú na každom kroku, no len máloktorý z nich prežije. Dôvodom neúspechu nie je len silná konkurencia. Na vine bývajú nesprávne nastavené priority, ktoré vznikajú celkom nevinne. Väčšinou nevedomky.

Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Máte skvelý biznis nápad, ale chýbajú vám peniaze na jeho realizovanie? Nezúfajte. Ukážeme vám možnosti získania financií na štart podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky