Martin Javorček: „Rozhodujúce nie sú veľké úspechy, ale pravidelné opakovanie tých menších a stredných!“

Martin Javorček je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie MAPLE & FISH. Sústreďuje sa na poskytovanie právneho poradenstva pre podnikateľov a pre finančných investorov.

Čo Vás priviedlo na cestu podnikania?
Právo som študoval bez ambície samostatne podnikať. Až neskôr, počas štúdia na vysokej škole som začal vnímať podnikateľov a podnikateľské príležitosti, ktoré ma obklopovali. Popri štúdiu som pracoval pre rôznych podnikateľov a to ma prirodzene nasmerovalo k advokácii. Na začiatku ma lákala advokácia ako povolanie, nie advokácia ako podnikanie. Mojim primárnym cieľom bolo klientovi pomôcť právnou radou a za svoje služby následne vystaviť faktúru. Bolo to ale veľmi zúžené vnímanie advokátskej praxe. Dnes sa na klienta nepozerám ako na zdroj príjmov, ale vnímam ho ako partnera, od ktorého sa učím a zároveň sa mu snažím pomôcť vlastnou skúsenosťou. Vyriešiť skutočný problém klienta si vyžaduje viac ako len perfektnú znalosť práva. Kľúčovým pre úspech klienta je schopnosť ho pravdivo informovať o jeho možnostiach. Mnohí advokáti vykreslia klientovi vzdušné zámky a keď sa im ich nepodarí „postaviť“, potom sú na vine skorumpované súdy, úradníci a nedokonalosť práva. V MAPLE & FISH klientovi namodeluje vždy rôzne scenáre vývoja danej situácie a tieto vyhodnocujeme z pohľadu jeho dlhodobej obchodnej alebo osobnej stratégie. Až po tomto modelovaní prichádza na rad operatíva a konkrétne úkony právnej pomoci.           

Čo bolo najťažšie v začiatkoch podnikania?
Najťažšie bolo vytvoriť systém a funkčný tím rovnako zmýšľajúcich advokátov. Nájsť do tímu dôveryhodných a zodpovedných ľudí, ktorí sú ochotní prijímať nové výzvy a súčasne zlepšovať fungujúce  postupy.

Aké sú Vaše ciele v podnikaní?
Podnikanie je podľa môjho názoru životný štýl, ktorý si musíte vedome zvoliť. Cieľom je robiť niečo, čo vás baví a čo má v sebe primeranú dávku neistoty a podnikateľského rizika. Samozrejme, že sú dni, kedy už nechcem vidieť ani jedného klienta a ani jednu zmluvu. To pre mňa ale znamená, že je potrebné spomaliť, delegovať prácu na iných, isť si zašportovať alebo na prechádzku do lesa. Po krátkom oddychu sa mi radosť z práce, ktorú ako advokát robím, zatiaľ vždy vrátila. 

Čo bolo kľúčové pre Váš úspech v podnikaní?
Úspech je relatívny pojem. Pre každého znamená niečo iné. Nikdy ma veľmi nelákali externé znaky úspechu, ktoré sú najviac vidieť. Ja úspech kohokoľvek, vrátane úspechu alebo neúspechu seba samého meriam veľmi jednoduchým spôsobom. Za úspešného považujem každého, kto vie večer svojim deťom a partnerovi bez hanby a klamstiev povedať, čo dnes skutočne robil a kto mu za jeho prácu zaplatil peniaze. Myslím si, že týmto jednoduchým testom úspešnosti by sa malo riadiť viacero ľudí a na Slovensku by bolo krajšie a zdravšie. 

Čo by ste na základe vlastných skúseností poradili začínajúcim podnikateľom?
Začínajúcim podnikateľom by som v prvom rade odporučil, aby pozorne sledovali čo a ako robia tí úspešnejší v podnikaní. Musia sa snažiť pochopiť spôsob ako podniky poskytujú svoje služby, kde a koľko zarábajú, ako motivujú ľudí. Ak niečomu nerozumejú, je potrebné sa opýtať tých, ktorí to robia. Budú prekvapení s akým nadšením skutoční podnikatelia hovoria o svojich skúsenostiach a plánoch.  

Čo Vás osobne motivuje k podpore start-upov?
Som presvedčený, že malí a strední podnikatelia sú najzdravšou a najflexibilnejšou časťou slovenskej ekonomiky už dnes. Ľudia, ktorí sa dnes rozhodnú podnikať, budú o 10-15 rokov rozhodovať o ekonomickej budúcnosti Slovenska. Je jedno, že mnohokrát neuspejú, ale tí najvytrvalejší budú predstavovať to najhodnotnejšie, čo slovenská ekonomika a spoločnosť budú mať. Spoločnosť musí pochopiť, že nie je žiadnou hanbou povedať, že podnikateľský zámer mi nevyšiel. Bez prehier nie sú výhry. Platí to aj v športe a platí to aj v podnikaní. Som presvedčený, že je povinnosťou dnešných podnikateľov všemožne týmto budúcim ekonomickým lídrom pomáhať. Keď už nie finančne, tak aspoň inšpirujúcim príkladom a mentorstvom.    

Prečo myslíte, že je dôležité podporovať mladých ľudí smerom k podnikaniu?
Mladí ľudia majú množstvo energie, ktorá im pomôže prekonať aj obdobia, keď sa im v podnikaní nebude dariť. 

V ktorých aspektoch podnikania potrebujú začínajúci podnikatelia pomôcť najviac? V čom ste potrebovali v začiatkoch podnikania pomôcť Vy sám?
Z mojich skúseností advokáta to sú samozrejme aspekty zmluvných obchodných vzťahov, v ktorých sa musia začínajúci podnikatelia naučiť orientovať. Pokiaľ začínajúci podnikateľ nemá ekonomické vzdelanie, potom musí nastúpiť štúdium. Dnes už nie je problém nájsť vhodné knihy o marketingu, účtovníctve a manažmente. Veľmi pomôžu aj návštevy rôznych kurzov pre podnikateľov, kde sa dá mnohému priučiť a súčasne nájsť aj potenciálnych partnerov a mentorov. 

Aké sú Vaše ciele v podpore podnikania mladých?
Hlavným cieľom našej advokátskej kancelárie je pomáhať existujúcim alebo aj budúcim klientom v segmente stredného podnikania. V každom mladom podnikateľovi vidíme budúcu príležitosť na obchodnú spoluprácu a na synergiu jeho plánov s plánmi našich klientov.      

Ako hodnotíte záujem o podnikanie zo strany mladých ľudí? Je nízky, vysoký?
Záujem o podnikanie mladí ľudia majú. Či je vysoký alebo nízky, nedokážem posúdiť. Ak k nám prídu na prvé osobné stretnutie, ktoré je mimochodom vždy zadarmo, snažíme sa ich povzbudiť a zorientovať v tom, čo ich čaká. Je pravdou, že aj keď na začiatku majú veľkú vôľu začať s podnikaním, často si to rozmyslia a zamestnajú sa. Pracovná pozícia je pre nich ekonomickou istotou. Začať samostatne podnikať sa skutočne odváži asi iba 10% práceschopnej populácie. Za vzor by mám mohol slúžiť Izrael, Singapur alebo Južná Kórea. Ich prístup k začínajúcim podnikateľom je najdôležitejším základom ich celosvetového úspechu. 

Sú nejaké chyby, ktorých sa mladí podnikatelia často dopúšťajú, hoci by sa im mohli vyhnúť?
Podľa mňa najväčšou chybou je nezačať a neskúsiť si to na vlastnej koži, s vlastnými nákladmi a rizikom. Bez dostatočného množstva osobných skúseností sa nedostaví radosť z podnikania. Pre začínajúceho podnikateľa nie je nič horšie ako rýchly úspech. Z dlhodobého hľadiska nie sú rozhodujúce veľké úspechy, ale pravidelné opakovanie tých menších a stredných.  

Aké projekty na podporu podnikania mladých podporujete a ste súčasťou?
V súčasnosti sa trom projektom venujem ako mentor a právny poradca. Dva z nich sa dotýkajú poskytovania marketingových služieb cez internet  a jeden je zameraný na zahraničný obchod s arabskými krajinami.

Aktuálne prebieha II. ročník Podnikateľského nápadu roka. Prečo podporujete túto súťaž?
Pre podporu tejto súťaže sme rozhodli z dôvodu, že nám je sympatický každý podnikateľský zámer, aj keď sa niekomu môže zdať neperspektívny. Za každým nápadom je prítomná snaha meniť veci k lepšiemu. Táto pozitívna energia nápadov a ľudí je primárnym dôvodom našej podpory.

Ako hodnotíte prínos Podnikateľského nápadu roka?
Hlavným prínosom tejto súťaže je mladých ľudí povzbudiť, aby svoje nápady prezentovali a boli konfrontovaní s reakciou odbornej a laickej verejnosti. Z tohto dôvodu by som navrhol na internete prezentovať všetky nápady, ktoré sa prihlásia do súťaže a nechal by som verejnosť, aby sa k nim vyjadrila. Verejnosť by nemala vedieť iba o tých nápadoch, ktoré zopár múdrych hláv označí za víťazné. Všetky si zaslúžia pozornosť, reakciu, pomoc a ďalšie povzbudenie.   

Čo by ste odporučili záujemcom, ktorí sa chcú do Podnikateľského nápadu roka zapojiť?
Mať nápad nestačí. Je potrebné si sadnúť na zadok a dať to na papier, zobrať kalkulačku do ruky a potom pár hodín stráviť hľadaním podobných služieb a tovarov na internete. Jednoducho učiť sa, ako to robia tí druhí. Ak záujemcu nápad „drží“ dlhšie ako 48 hodín mal by ho následne prediskutovať s ľuďmi, ktorí majú otvorenú hlavu a aspoň minimálne skúsenosti s podnikaním a marketingom. Každý nápad je potrebné modelovať, lokalizovať, zacieliť na zvolenú cieľovú skupinu a následne finančne vyhodnotiť. Ak záujemcovia prešli týmito fázami spracovania nápadu a stále mu veria, potom ho môžu smelo poslať do súťaže.       

Viac informácií o advokátskej kancelárii MAPLE & FISH na www.maplefish.sk.

Viac informácií o Podnikateľskom nápade roka nádjte na www.podnikatelskynapadroka.sk

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky