Porovnanie služieb v oblasti zakladania, resp. kúpy ready-made obchodných spoločností v roku 2010

Na slovenskom trhu pôsobí niekoľko subjektov, ktoré poskytujú špecializované služby v oblasti zakladania obchodných spoločností. Nasledovný článok porovnáva rozsah portfólia ako aj cenové podmienky poskytovaných služieb. Určujúcim výberovým kritériom bola dĺžka pôsobenia spločnosti na trhu (minimálne od 1.7.2009), pričom boli preferované tie spoločnosti, ktoré majú v ponuke širší rozsah služieb z oblasti zakladania spoločností. Porovnávané skutočnosti, ktoré boli aktualizované k 10. 7. 2010, autor čerpal z internetových informácií, nie z praktických skúseností s kvalitou poskytovaných služieb. Úmyselne nie je spomenutý ani portál www.podnikajte.sk, ktorý poskytuje obdobné špecializované služby (zakladanie obchodných spoločností).

Tabuľka (1): Porovnanie spoločností z hľadiska poskytovaných služieb

Názov spoločnosti Založ. s.r.o. Ready- made spoloč. Poskyt. sídla Dopl. služby
SR Zahr. SR Zahr.
1) BALDOMERO CONSULTING X O X O X X
2) CELTIC X O X O X X
3) COMPANY CONSULTING X X X O X O
4) COMPANY- SERVICE X O X O X X
5) CONECOM X O X O O X
6) ESEROČKA X O X O X O
7) FIRM SK X O X O X X
8) PROMO AGENCY X O X O X X
9)READY MADE SPOLOČNOSTI X X X X X O
10) SLOVAK COMPANIES X X X O X O
11)SPOLOČNOSTI X O X O X O
12)SPOLOČNOSTI ONLINE X X X X X X
13)WORLD REAL X O X O X X

 

Zdroj: Internetové stránky jednotlivých spoločností zo dňa 10. júla 2010

 

V tabuľke (1) sú uvedené hlavné rozdiely medzi jednotlivými spoločnosťami čo do rozsahu poskytovaných služieb. V rámci tohto porovnania sme priradili znak „X“ tej službe, ktorú daná spoločnosť poskytuje a znak „O“ ak ju neposkytuje. 

Z výsledkov vyplýva, že najširšie portfólio služieb ponúka spoločnosť Spoločnosti Online, ktorá ťaží najmä zo spolupráce so spriaznenými podnikateľskými subjektami, vďaka čomu má podchytený široký rozsah činností, ktoré môže ponúknuť svojim klientom.

V ďalšej tabuľke (2) je uvedené porovnanie cien vrátane dane z pridanej hodnoty pri plne asistovanom založení s.r.o. a pri predaji ready-made s.r.o., nakoľko týmito činnosťami sa zaoberajú takmer všetky uvedené spoločnosti. Zoradené sú v poradí, aké dosiahli podľa predchádzajúceho prehľadu, aby sme mohli pozorovať cenovú politiku spoločností, ktoré ponúkajú široké portfólio svojich produktov/služieb, ako aj tých, ktoré sa viac špecializujú.


Tabuľka (2): Porovnanie cien pri asistovanom založení s.r.o. a predaji ready-made s.r.o.

Názov spoločnosti Konečná cena pri plnej asistencii Cenový rozdiel
Založenie s.r.o. Ready-made s.r.o.
SPOLOČNOSTI ONLINE od 464,10 € 950,81 € 486,71 €
READY MADE SPOLOČNOSTI od 590,00 € 856,00 € 266,00 €
COMPANY CONSULTING od 360,00 € 619,00 € 259,00 €
SLOVAK COMPANIES od 450,00 € 799,00 € 349,00 €
FIRM SK od 510,70 € 896,00 € 385,30 €
WORLD REAL od 630,00 € 790,00 € 160,00 €
BALDOMERO CONSULTING od 394,75 € 699,00 € 304,25 €
CELTIC od 403,75 € 700,00 € 296,25 €
COMPANYSERVICE od 790,00 € 1 145,52 € 355,52 €
PROMO AGENCY od 400,75 € 716,00 € 315,25 €
CONECOM od 450,00 € od 630, 00 € 180,00 €
SPOLOČNOSTI od 399,00 € 790,00 € 391,00 €
ESEROČKA od 660,00 € 760,00 € 100,00 €

Zdroj: Internetové stránky jednotlivých spoločností zo dňa 10. júla 2010

Vychádzajúc z uvedených údajov, priemerná cena pri založení s.r.o. prostredníctvom špecializovaných spoločností predstavuje 469,18 €. Najnižšiu cenu ponúka spoločnosť Company Consulting, s.r.o., ktorá vychádza od 360,- € aj pri využití balíka služieb „all inclusive“ (k cene však musíme pripočítať 5,- € za každý predmet podnikania pri voľnej živnosti, v prípade remeselnej a viazanej je poplatok 15,- €). Na druhej strane najvyššiu cenu na trhu (z porovnávaných spoločností) za založenie s.r.o. má spoločnosť CompanyService, a to 790,- € vrátane dane z pridanej hodnoty.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade ready-made spoločností priemerná cena na trhu predstavuje sumu 796,26 €, čo predstavuje rozdiel medzi priemernou cenou pri založení s.r.o. 327,08 €. Ready-made spoločnosť s najnižšou cenou 619,- € ponúka opäť spoločnosť Company Consulting, s.r.o. Najvyššiu cenu 1 145,52 € má opäť spoločnosť CompanyService, s.r.o., čo je výrazne nad priemerom. Opäť ide o sumy vychádzajúce iba z informácií spoločností zahrnutých do porovnania. V poslednom stĺpci "cenový rozdiel" môžeme pozorovať cenovú diferenciáciu jednotlivých spoločností pre porovnávané produkty. Najväčšiu cenovú diferenciáciu má spoločnosť Spoločnosti Online, s.r.o., čo poukazuje na fakt, že má výrazne odlíšené jednotlivé produkty/služby. Naopak minimálny cenový rozdiel má spoločnosť Eseročka, s.r.o..

Na záver je potrebné uviesť, že hoci je konkurencia v tomto segmente podnikania zjavná, ceny služieb niektorých spoločností sa od seba pomerne výrazne odlišujú. Jednotlivé spoločnosti však okrem cien na prilákanie nových klientov využívajú rôznorodé doplnkové služby. Zväčša sa snažia klientom ponúknuť službu navyše - pridanú hodnotu, ktorú by nikde inde nezískali.

Je pochopiteľné, že len na základe informácií z internetových prezentácií je pomerne náročné odporučiť konkrétnu službu ak vezmeme do úvahy, že medzi hodnotiacimi kritériami nie sú také kvalitatívne kritériá ako je napríklad úroveň spokojnosti klientov, úroveň zákazníckeho servisu a podobne. O svoje skúsenosti sa môžete podeliť aj napríklad v diskusii pod článkom. Dúfame, že uvedené porovnanie poslúži predovšetkým ako orientačná pomôcka v spleti dostupných informácií. 

Zakladanie s.r.o. ponúka v spolupráci s advokátskou kanceláriou aj portál podnikajte.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Ako vytvoriť názov pre firmu?

Dobrý názov by mal spĺňať určité kritériá a pri jeho tvorbe pomáhajú viaceré pravidlá. Aké to sú? A kde si overiť, či vytvorené meno firmy možno používať?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky