Digitálny COVID preukaz EÚ je schválený, čo od 1. júla 2021 ovplyvní?

COVID preukaz EÚ je schválený, od 1.7.2021 uľahčí cestovanie počas pandémie. Čo bude zahŕňať, ako bude vyzerať, ako ho získať a ako bude fungovať v praxi?

Predsedovia troch inštitúcií EÚ, Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie, sa 14.6.2021, zúčastnili na oficiálnom podpísaní nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ, čím zavŕšili legislatívny proces.

Digitálny COVID preukaz EÚ od 1.7.2021

Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale držitelia preukazu budú mať cestovanie ľahšie, pretože sa na nich nebudú uplatňovať obmedzenia, ako je karanténa.

Digitálny COVID preukaz EÚ bude dostupný všetkým a bude:

  • zahŕňať očkovanie proti COVID-19, testovanie a prekonanie ochorenia,
  • bezplatné a dostupné vo všetkých jazykoch EÚ,
  • k dispozícii v digitálnom a papierovom formáte,
  • zabezpečené a bude obsahovať digitálne podpísaný kód QR;

Členské štáty nezavedú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nebudú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia. Komisia sa okrem toho zaviazala zmobilizovať 100 miliónov eur v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov. Nariadenie sa bude uplatňovať 12 mesiacov od 1. júla 2021.

Európska komisia predložila 17. marca 2021 návrh na zavedenie COVID preukazov EÚ, aby uľahčila bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie. Spoluzákonodarcovia dosiahli 20. mája predbežnú dohodu. EÚ brána, hlavná opora technického systému, bola spustená 1. júna. Brána umožňuje overovanie ochranných prvkov zakomponovaných do kódov QR. Po dnešnom oficiálnom podpise nadobudne toto nariadenie 1. júla účinnosť, no tie členské štáty, ktoré potrebujú viac času, dostanú ďalších šesť týždňov na postupné zavedenie pravidiel. 13 členských štátov už začalo vydávať digitálne COVID preukazy EÚ.

Aké informácie bude digitálne COVID osvedčenie EÚ obsahovať?

Digitálne COVID osvedčenie EÚ bude obsahovať iba nevyhnutné informácie, ako je meno, dátum narodenia, subjekt, ktorý ho vydal, a jedinečný identifikátor osvedčenia. Okrem toho:

  • v potvrdení o očkovaní sa uvedie druh vakcíny a jej výrobca, počet dávok, ktoré držiteľ osvedčenia dostal, a dátum očkovania,
  • v potvrdení o vykonaní testu sa uvedie druh testu, dátum, čas a miesto vykonania testu a výsledok,
  • v potvrdení o prekonaní ochorenia sa uvedie dátum pozitívneho výsledku testu a obdobie platnosti potvrdenia.

Ako môže občan získať digitálne COVID osvedčenie EÚ?

Po zaočkovaní v krajine EÚ dostanete digitálne COVID osvedčenie EÚ automaticky alebo na požiadanie. Osvedčenie budú vydávať orgány členských štátov EÚ, pričom môže ísť aj o subjekt, ktorý vykonáva očkovanie. Môže to byť zdravotnícke zariadenie alebo iný zdravotnícky orgán, prípadne sa bude dať osvedčenie získať prostredníctvom portálu elektronického zdravotníctva. Rovnaký princíp sa bude uplatňovať aj pri potvrdeniach o vykonaní testu a prekonaní ochorenia. Podrobnosti vydávania osvedčení stanovujú príslušné členské štáty.

Občania EÚ, ktorí boli zaočkovaní v krajine mimo EÚ, môžu o vydanie digitálneho COVID osvedčenia EÚ požiadať členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi alebo v ktorom majú pobyt. Digitálne COVID osvedčenie EÚ sa vydá, ak bude existovať spoľahlivý dôkaz o očkovaní a ak to umožní štruktúra systému zdravotnej starostlivosti. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na členský štát, ktorého ste štátnym príslušníkom alebo v ktorom máte pobyt.

Ľudia, ktorí boli zaočkovaní pred zavedením digitálneho COVID osvedčenia EÚ, majú právo dostať potvrdenie o očkovaní v novom formáte. Ak dostali potvrdenie o očkovaní, ktoré nespĺňa normy stanovené v nariadení, môžu vnútroštátne orgány požiadať o nové potvrdenie.

Ktoré vakcíny sa budú uznávať?

Členské štáty by mali vydávať potvrdenia o očkovaní bez ohľadu na druh vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Ak členské štáty uznávajú potvrdenie o očkovaní ako dôkaz, na základe ktorého zrušia určité obmedzenia súvisiace s verejným zdravím, ako je testovanie alebo karanténa, budú musieť za rovnakých podmienok uznávať aj potvrdenia o očkovaní vydané v rámci systému digitálnych COVID osvedčení EÚ. Táto povinnosť sa však vzťahuje len na vakcíny, ktoré dostali povolenie na uvedenie na trh EÚ. Členské štáty majú takisto možnosť uznávať potvrdenia o očkovaní vydané v súvislosti s vakcínami, ktoré boli povolené na vnútroštátnej úrovni alebo ktoré povolila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako bude digitálne COVID osvedčenie EÚ vyzerať?

Digitálne COVID osvedčenie EÚ bude dostupné v elektronickom formáte, napríklad v aplikácii pre smartfóny, alebo v tlačenej podobe, v závislosti od preferencie konkrétnej osoby. Bude obsahovať kód QR s nevyhnutnými údajmi, ako aj digitálny podpis. Kód QR sa používa na bezpečné overenie pravosti, integrity a platnosti osvedčenia. Informácie v osvedčení budú uvedené v jazyku/-och vydávajúceho členského štátu a v angličtine. V záujme uľahčenia uznávania COVID osvedčení EÚ vydaných v tlačenej podobe bol v spolupráci s členskými štátmi vypracovaný spoločný vzor.

Pri kontrole osvedčenia sa kód QR naskenuje a podpis sa overí. Každý subjekt vydávajúci osvedčenia (napr. zdravotnícke zariadenie, testovacie stredisko, zdravotnícky orgán), bude mať vlastný digitálny podpisový kľúč. Všetky kľúče sú uložené v zabezpečenej databáze tej-ktorej krajiny.

Európska komisia poskytuje aj referenčné implementácie s otvoreným zdrojovým kódom, aby podporila členské štáty pri vývoji softvéru, ktorý budú môcť príslušné orgány používať na skenovanie kódov QR a ich kontrolu.

Rozdelenie krajín podľa Covid semaforu ovplyvňuje cestovanie

Členské štáty Európskej únie sú v „zelenej“ farbe na slovenskom Covid cestrovateľskom semafore od 31. mája 2021. To znamená, že navrátilci z týchto krajín musia absolvovať 14-dňovú domácu karanténu, ktorú je možné ukončiť negatívnym RT-PCR testom alebo antigénovým (AG testy platia len do 30. júna ako prechodné riešenie) absolvovaným hneď v prvý deň izolácie. Výnimku z izolácie majú tí, ktorí majú pri príchode negatívny 72-hodinový RT-PCR test alebo 12-hodinový AG test, ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 do 180 dní a deti do 18 rokov. Práve dokladom o zaočkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia bude zjednocovať Covid preukaz EÚ. Uľahčiť tak môže aj cestovanie zamestnancov napr. na pracovné cesty.

Hoci sa turizmus a cestovný ruch postupne rozbieha, pandémiou a opatreniami zasiahnuté cestovné kancelárie či podniky z gastro sektoru môžu získať finančnú kompenzáciu. Súhrn informácií o formách pomoci, o rozdelení krajín, pravidlách pre pendlerov aj o pravidlách v nároku na dovolenku, približujeme v článku Cestovateľský semafor 2021: ako plánovať dovolenku?.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Opatrenia platné od 18.10.2021: sumár pravidiel a rozdelenie okresov

Horšia pandemická situácia sa odzrkadlí aj na činnosti prevádzok najmä v bordových a čiernych okresoch. Za akých podmienok môžu fungovať reštaurácie, hotely či taxislužby?

Opatrenia platné od 11.10.2021: zmena vo vyhláškach pre prevádzky aj v povinnej karanténe

Ktoré prevádzky si nemusia vyberať režim (základ, OTP, očkovaní)? Kto nemusí ísť do karantény, aj keď je pozitívny? V článku prinášame prehľad zmien od 11.10.2021 aj nové rozdelenie okresov na COVID mape.

PCR a AG testy pre samoplatcov – kde sa objednať a koľko stoja?

Kde vám dnes spravia PCR či antigénový test? Prinášame vám prehľad odberných miest spolu s informáciou, koľko jednotlivé testy stoja a aká je doba čakania na výsledok.

Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky