Inovačné vouchre v roku 2014

Podnikatelia majú opäť možnosť získať príspevok na inovácie prostredníctvom inovačných voucherov.

Dňa 1. augusta 2014 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie formou inovačných vouchrov. V prípade schválenia žiadosti môžu podnikatelia prostredníctvom inovačných voucherov zaplatiť za služby výskumných a vývojových pracovísk. Vybrať si pritom môžu až z 54 vedeckých pracovísk, ktoré sú zaregistrované v zozname oprávnených riešiteľov projektu .

Hodnota inovačných voucherov

Hodnota poukážky pre rok 2014 je vo výške 5 000 eur pre malé a stredné firmy (do 250 zamestnancov) a 10 000 eur pre väčšie podniky (od 250 do 500 zamestnancov). Malé a stredné podniky nemusia z vlastných zdrojov uhrádzať žiadne dodatočné platby (pokiaľ hodnota ich vedeckovýskumného projektu nepresahuje 5 000 eur), väčším podnikom štát prepláca iba 45 % výdavkov, zvyšok musia financovať z vlastných zdrojov. Celkovo je pre podnikateľské subjekty pripravených na prerozdelenie 235 000 eur.

Dôležité termíny

1. 8. 2014 – vyhlásenie výzvy

2. 9. 2014 – posledný termín na predkladanie žiadostí

30. 11. 2014 – najneskorší možný termín ukončenia projektu

Ako môžu podnikateľom pomôcť výskumno-vývojové centrá?

Najskôr je potrebné zvážiť, na čo inovačný voucher využijete. V čom by ste napr. mohli predbehnúť konkurenciu? Alebo čo by vám pomohlo odstrániť problémy? Niekedy si stačí pozrieť, čím sa výskumno-vývojové centrá v zozname riešiteľov zaoberajú a prekonzultovať s nimi, či by Vám vedeli pomôcť. Hlavným zámerom inovačných voucherov je naštartovanie spolupráce.

Odporúča sa napríklad položiť si na úvod tieto otázky:

  • Máte pri výrobe nepodarky a radi by ste ich odstránili?
  • Tušíte, že vaše produkty a služby by sa dali poskytovať v lepšej kvalite alebo s nižšími nákladmi a chcete zistiť ako?
  • Plánujete investíciu a chcete pred jej realizáciou získať informácie, či bude vaše rozhodnutie správne?

Využiť služby vedeckých pracovísk môžete napr. v týchto oblastiach:

  • pomoc s vývojom produktu
  • návrh prototypov
  • testovanie a meranie
  • analýza vhodnosti použitia materiálov
  • optimalizácia výrobných procesov
  • príprava štúdie uskutočniteľnosti, analýzy trhu
  • posúdenie ekonomického dopadu

Ako sa vyberajú úspešné projekty?

Jednotlivé projekty posudzuje komisia na základe troch kritérií: histórie žiadateľa, cieľa použitia dotácie a prínosov projektu pre prijímateľa. V prípade, že bude počet oprávnených žiadostí vyšší ako počet voucherov, o prijatí projektu rozhodne žrebovanie. Pri takto nastavených podmienkach je uvedená forma získania finančných prostriedkov na vedu a výskum pre podnikateľov veľmi atraktívna. Všetky detailné informácie môžete nájsť na  tomto odkaze. Veríme, že túto zaujímavú možnosť využijete a pomôže Vám k skvalitneniu Vášho biznisu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

Podpora startupov od SBA: uhradí poradenstvo aj účasť na podujatí

V rámci iniciatívy Startup Sharks majú začínajúci aj budúci podnikatelia možnosť získať podporu na rozbehnutie svojho nápadu. Aké kritériá treba spĺňať a do kedy treba zaslať žiadosť?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?

Návrh slovenského kurzarbeitu tripartita odsúhlasila, padli však aj pripomienky

Kurzarbeit na Slovensku naberá reálnejšie kontúry, s vládou sa dohodli aj zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Bez pripomienok sa to však nezaobišlo. Čo navrhujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky