Inovačné vouchre v roku 2014

Inovačné vouchre v roku 2014

Podnikatelia majú opäť možnosť získať príspevok na inovácie prostredníctvom inovačných voucherov.

Dňa 1. augusta 2014 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie formou inovačných vouchrov. V prípade schválenia žiadosti môžu podnikatelia prostredníctvom inovačných voucherov zaplatiť za služby výskumných a vývojových pracovísk. Vybrať si pritom môžu až z 54 vedeckých pracovísk, ktoré sú zaregistrované v zozname oprávnených riešiteľov projektu .

Hodnota inovačných voucherov

Hodnota poukážky pre rok 2014 je vo výške 5 000 eur pre malé a stredné firmy (do 250 zamestnancov) a 10 000 eur pre väčšie podniky (od 250 do 500 zamestnancov). Malé a stredné podniky nemusia z vlastných zdrojov uhrádzať žiadne dodatočné platby (pokiaľ hodnota ich vedeckovýskumného projektu nepresahuje 5 000 eur), väčším podnikom štát prepláca iba 45 % výdavkov, zvyšok musia financovať z vlastných zdrojov. Celkovo je pre podnikateľské subjekty pripravených na prerozdelenie 235 000 eur.

Dôležité termíny

1. 8. 2014 – vyhlásenie výzvy

2. 9. 2014 – posledný termín na predkladanie žiadostí

30. 11. 2014 – najneskorší možný termín ukončenia projektu

Ako môžu podnikateľom pomôcť výskumno-vývojové centrá?

Najskôr je potrebné zvážiť, na čo inovačný voucher využijete. V čom by ste napr. mohli predbehnúť konkurenciu? Alebo čo by vám pomohlo odstrániť problémy? Niekedy si stačí pozrieť, čím sa výskumno-vývojové centrá v zozname riešiteľov zaoberajú a prekonzultovať s nimi, či by Vám vedeli pomôcť. Hlavným zámerom inovačných voucherov je naštartovanie spolupráce.

Odporúča sa napríklad položiť si na úvod tieto otázky:

  • Máte pri výrobe nepodarky a radi by ste ich odstránili?
  • Tušíte, že vaše produkty a služby by sa dali poskytovať v lepšej kvalite alebo s nižšími nákladmi a chcete zistiť ako?
  • Plánujete investíciu a chcete pred jej realizáciou získať informácie, či bude vaše rozhodnutie správne?

Využiť služby vedeckých pracovísk môžete napr. v týchto oblastiach:

  • pomoc s vývojom produktu
  • návrh prototypov
  • testovanie a meranie
  • analýza vhodnosti použitia materiálov
  • optimalizácia výrobných procesov
  • príprava štúdie uskutočniteľnosti, analýzy trhu
  • posúdenie ekonomického dopadu

Ako sa vyberajú úspešné projekty?

Jednotlivé projekty posudzuje komisia na základe troch kritérií: histórie žiadateľa, cieľa použitia dotácie a prínosov projektu pre prijímateľa. V prípade, že bude počet oprávnených žiadostí vyšší ako počet voucherov, o prijatí projektu rozhodne žrebovanie. Pri takto nastavených podmienkach je uvedená forma získania finančných prostriedkov na vedu a výskum pre podnikateľov veľmi atraktívna. Všetky detailné informácie môžete nájsť na  tomto odkaze. Veríme, že túto zaujímavú možnosť využijete a pomôže Vám k skvalitneniu Vášho biznisu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ľudovít Šrenkel

Zaoberám sa spracovaním znaleckých posudkov v ekonomickej oblasti - som znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie „Financie“ a „Kontroling“. Spolupracujem so znaleckou organizáciou EXPERTA, s.r.o., ktorá pôsobí v rámci celej SR.


Startup Sharks pomáha firmám preraziť v zahraničí

Ako v praxi funguje podporný program, ktorý využívajú stovky slovenských startupov? Slovak Business Agency podporuje v rámci iniciatívy Startup Sharks pestrú škálu inovatívnych projektov. Vyrásť pomohli výrobcovi displayov aj ručne vyrábaných prírodných sviečok.

6 kľúčových výziev podnikania v maloobchode - ako sa s nimi vysporiadať?

Výziev, ktorým majiteľ maloobchodnej predajne každodenne čelí, je obrovské množstvo. Ktoré netreba podceňovať a ako ich úspešne zvládnuť?

Aké výhody má podnikanie v aliancii a pre koho je určené

Podnikatelia v maloobchode s potravinami majú na výber – môžu podnikať sami, alebo v alinacii - s partnerom, ktorý im poskytne odborné poradenstvo aj zaujímavé výhody. Ako sa rozhodnúť?

Ako začať podnikať v maloobchode a nebyť pri tom sám

Malé predajne potravín v blízkosti bydliska sú opäť „v kurze“. Ako sa pustiť do vlastného podnikania v maloobchode a zároveň mať po boku silného partnera?