Fyzici, architekti, či filozofovia podnikajú s manažérmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského spája študentov z rôznych odborov s cieľom rozvinúť ich podnikateľský potenciál a vytvoriť úspešné start-upy.

Jedným z najnovších trendov v podnikateľskom vzdelávaní na univerzitnej pôde je využívanie interdisciplinárneho prístupu. V rámci neho majú študenti z rôznych odborov možnosť spájať svoje vedomosti, schopnosti a silné stránky v zmiešaných tímoch. V nich potom dokážu tvoriť a rozvíjať zaujímavé a inovatívne podnikateľské nápady. Študenti sa tak zároveň už počas štúdia učia spolupracovať s rôznorodými ľuďmi a prepájať rozličné poznatky a uhly pohľadu, čím sú lepšie pripravení pre potreby súčasnej podnikateľskej, ale aj zamestnaneckej praxe.

Ako možno počas štúdia nájsť „parťákov“ na podnikanie

Tento vzdelávací trend, ako jedna z prvých na Slovensku, rozvíja aj Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK). V uplynulom školskom roku spustila predmet „Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch“, ktorý je prístupný študentom všetkých odborov a zároveň širokej verejnosti.

V rámci výučby predmetu v prvej etape študenti vytvárajú zmiešané tímy. Zmiešanými sa nemyslia tímy chlapcov s dievčatami ako tomu je na telesnej výchove. V tímoch sú zastúpení študenti rôznych odborov, vrátane neekonomických. Na úvod sa zdokonaľujú v technikách identifikácie podnikateľských príležitostí a následne prichádzajú s vlastnými podnikateľskými nápadmi. Tie počas celého semestra ďalej rozvíjajú do podoby ucelených podnikateľských konceptov pripravených na realizáciu. Tímom počas semestra v práci pomáhajú mentori z radov pedagógov FM UK a viacerí prizvaní odborníci z praxe. Tímy sa samozrejme konfrontujú aj medzi sebou a navzájom si pomáhajú na ceste za realizovateľným a kvalitným podnikateľským modelom.

Študentské tímy sa môžu na základe účasti na predmete prihlásiť aj do rôznych súťaží, kde môžu svoje podnikateľské koncepty ďalej rozvíjať, získať cennú spätnú väzbu, či dokonca investíciu na realizáciu svojho nápadu.

Okrem aktivít prebiehajúcich na fakulte bolo súčasťou predmetu napríklad aj zapojenie sa študentov do zaujímavých projektov i.e. Smart alebo FoundersBattle. V rámci i.e. Smart dosiahli dva zo štyroch fakultných tímov postup z Bratislavského kola až do celoeurópskeho finále (ISON a CityBuddy). Ani vo Viedenskom projekte FoundersBattle sa študenti predmetu nestratili, dostali sa až do finále (Letmeo.com).
V ISONe študenti fakulty spolu s priemyslovými dizajnérmi vytvorili koncept interaktívneho a úsporného riadenia verejného LED osvetlenia. Tím CityBuddy navrhol rovnomennú on-line platformu spájajúcu lokálnych sprievodcov s turistami. V prípade Letmeo.com ide o kreatívne „trhovisko“ spájajúce grafikov a dizajnérov s dopytom po ich práci.

Ako hodnotia prínos absolventi

Adam Gaľa (ISON, Letmeo.com): „Projekty i.e. Smart aj FoundersBattle sú vynikajúce miesta na nadviazanie kontaktov so zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí. Tieto cenné kontakty je možné využiť okamžite (napr. vymyslením projektu, na ktorom hneď začnete pracovať, ako v prípade i.e. Smart) alebo neskôr v budúcnosti. FoundersBattle bolo ideálne miesto na otestovanie idey alebo projektu, na ktorom pracujete. Keď budete mať dobrý nápad, viete sa dostať aj k investorom.“

Michaela Szilvásová (CityBuddy): „Pre mňa bol tento predmet a v rámci neho projekt i.e.Smart hlavne veľkým zdrojom know-how, napríklad o metóde Lean Canvas, ale aj skvelou príležitosťou pracovať na vlastnom projekte a aplikovať „naučené“ do praxe. Myslím, že najväčšie plus celého predmetu je práve možnosť pracovať na vlastných nápadoch a mať možnosť konzultovať ich s ľudmi z praxe a mentormi, ktorí vedia priniesť nový pohľad a dokážu veľa naučiť. Taktiež som sa naučila, ako veľmi podstatné je mať konzistentný tím, tím v ktorom má každý svoju úlohu, každý vie prispieť názorom a novými nápadmi tak, aby nevznikal chaos a neschopnosť kolaborovať. Predmet by som určite odporučila, najmä kvôli lepšiemu rozhľadu v start-up oblasti a získaniu nových kontaktov. Je to predmet pre takých študentov, ktorí sú ochotní investovať viac ako sa od nich bežne očakáva. Treba na to volný čas, chuť a energiu.“

Tomáš Fulajtár (ISON, Letmeo.com): „Na predmete bolo výborné, že sme sa zoznámili s odlišnými ľuďmi, predovšetkým viac technicky zameranými. Práve to sú ľudia s dobrými nápadmi, no nevedia dokopy nič o manažmente, marketingu, predaji a pod. Kombinácia rôznych zručností je veľmi zaujímavá a môže viesť k vynikajúcim výsledkom. Uvítal by som viac podobných príležitostí. Možno aj dlhodobý projekt, prípadne počas celého štúdia, na ktorom by pracovali rôznorodí študenti. Bavilo by ich to a neskôr možno aj živilo.“

Študenti, ktorí chcú rozvíjať svoje nápady majú od jesene opäť šancu

Anna Pilková, vedúca Katedry stratégie a podnikania na Fakulte managementu, vidí reálny prínos kurzu nasledovne: „Štúdium problémov podnikania riešenie konkrétnych problémov v rámci interdisciplinárnych tímov považujem za veľmi vhodné rozšírenie možností kariérneho uplatnenia mladých ľudí, tak ako to aj zdôrazňuje európsky projekt Entrepreneurial University.“

Na Fakulte managementu zachytili zaujímavý trend, ktorý už prináša svoje ovocie v podobe úspešných študentských tímoch. Synergia ľudí s rôznymi vedomosťami a schopnosťami môže vyústiť do veľmi zaujímavých a potenciálne úspešných podnikateľských myšlienok.

V zimnom semestri 2014/2015 v rámci celouniverzitného voliteľného predmetu „Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch“ Fakulta managementu opäť umožní študentom z celej univerzity prepájať ich vedomosti, schopnosti a nápady a vytvárať tak netradičné podnikateľské koncepty. Navyše, predmet je otvorený aj pre záujemcov mimo univerzity, ktorí by chceli spolupracovať so študentskými tímami alebo pôsobiť ako ich mentori.

Kontaktné osoby pre zapojenie sa, príp. inú spoluprácu:
Mgr.Marián Holienka, PhD., [email protected]
Mgr.Peter Marcin, [email protected]

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky