Zhrnutie ("Executive Summary")

Podľa viacerých autorov je zhrnutie základným kameňom v biznis pláne (podnikateľskom pláne), pretože po jeho prečítaní sa väčšina investorov rozhoduje či bude predložený podnikateľský plán študovať bližšie alebo nie. Z toho je zrejmé, že predstavuje jeden zo základných predpokladov úspechu celého biznis plánu.

Zhrnutie musí byť precízne formulované a správne štylizované. V žiadnom prípade ho nemožno zamieňať s úvodom alebo krátkym popisom podnikateľského zámeru na titulnej strane. Predstavuje zhustené, vecné a jasné predstavenie toho najdôležitejšieho, čo sa nachádza na nasledujúcich stranách dokumentu.

Aby u investora zhrnutie vyvolalo záujem o spoluprácu, malo by obsahovať:

  • V prvom odstavci v krátkosti predstavíte váš zámer, o aký typ investície ide a koľko peňazí potrebujete. Tým investorovi ušetríte čas a zároveň poukážete na organizovanosť a koncepčnosť Vášho uvažovania. V prvom odstavci sa pokúste zaujať – nie však prehnane za každú cenu, preto v ňom možno použiť prívlastky ako vzácny, ojedinelý, jedinečný, výnimočný.
  • Po prvom odstavci, ktorý by mal sledovať princíp myšlienky, je dôležité budovať dôveru. Nasledovať by teda malo pár slov o Vás a Vašom tíme. Spomeňte svoje vzdelanie a doterajšie pracovné skúsenosti relevantné k projektu.
  • Ďalší odstavec by mal niečo bližšie povedať o vašom produkte/službe, ktorú sa hodláte ponúkať na trhu. Je potrebné zmieniť sa o úžitku pre zákazníka.
  • Nasledujúci odstavec bude hovoriť o vašom trhu. Hlavným cieľom je chváliť seba, no nehaniť konkurenciu.
  • Ekonomické cieľové veličiny možno uviesť v ďalšom odstavci, tie majú podobu predpokladov tržieb, nákladov a zisku obvykle v priebehu nasledujúcich 3 rokov.
  • V predposlednom odstavci uveďte, ako ďaleko ste so svojím zámerom pokročili, prípadne koľko vlastných peňazí a času ste už do svojho projektu investovali. Mali by ste vysvetliť, že projekt je „na spadnutie“, že celá prípravná práca je hotová.
  • Posledný odstavec je Vaša ponuka investorovi. Pokúsite sa zhrnúť všetky pozitívne fakty spolu s tým, koľko peňazí potrebujete. Avšak ako už bolo uvedené v prezentácii elevator pitch, zámerne neprezraďte, aký veľký podiel ponúkate.

Napr.: „Investorovi ponúkame za jeho 200 000 EUR podstatný minoritný podiel v našej firme s tým, že pokiaľ bude mať potrebné schopnosti a záujem, privítame jeho účasť v manažmente. Očakávame, že rast a neobvyklosť nášho projektu umožní odpredaj celej spoločnosti nadnárodnej korporácii a tým pádom niekoľkonásobné zhodnotenie investície.“

Po prečítaní by mali adresátovi rezonovať v mysli tri zásadné veci: myšlienka, stratégia a cieľ. Zhrnutie je dobré písať vždy až ako posledné, až potom, keď má podnikateľ hotový podnikateľský plán a je schopný stručne a presne formulovať podstatu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky