Zhrnutie ("Executive Summary")

Podľa viacerých autorov je zhrnutie základným kameňom v biznis pláne (podnikateľskom pláne), pretože po jeho prečítaní sa väčšina investorov rozhoduje či bude predložený podnikateľský plán študovať bližšie alebo nie. Z toho je zrejmé, že predstavuje jeden zo základných predpokladov úspechu celého biznis plánu.

Zhrnutie musí byť precízne formulované a správne štylizované. V žiadnom prípade ho nemožno zamieňať s úvodom alebo krátkym popisom podnikateľského zámeru na titulnej strane. Predstavuje zhustené, vecné a jasné predstavenie toho najdôležitejšieho, čo sa nachádza na nasledujúcich stranách dokumentu.

Aby u investora zhrnutie vyvolalo záujem o spoluprácu, malo by obsahovať:

  • V prvom odstavci v krátkosti predstavíte váš zámer, o aký typ investície ide a koľko peňazí potrebujete. Tým investorovi ušetríte čas a zároveň poukážete na organizovanosť a koncepčnosť Vášho uvažovania. V prvom odstavci sa pokúste zaujať – nie však prehnane za každú cenu, preto v ňom možno použiť prívlastky ako vzácny, ojedinelý, jedinečný, výnimočný.
  • Po prvom odstavci, ktorý by mal sledovať princíp myšlienky, je dôležité budovať dôveru. Nasledovať by teda malo pár slov o Vás a Vašom tíme. Spomeňte svoje vzdelanie a doterajšie pracovné skúsenosti relevantné k projektu.
  • Ďalší odstavec by mal niečo bližšie povedať o vašom produkte/službe, ktorú sa hodláte ponúkať na trhu. Je potrebné zmieniť sa o úžitku pre zákazníka.
  • Nasledujúci odstavec bude hovoriť o vašom trhu. Hlavným cieľom je chváliť seba, no nehaniť konkurenciu.
  • Ekonomické cieľové veličiny možno uviesť v ďalšom odstavci, tie majú podobu predpokladov tržieb, nákladov a zisku obvykle v priebehu nasledujúcich 3 rokov.
  • V predposlednom odstavci uveďte, ako ďaleko ste so svojím zámerom pokročili, prípadne koľko vlastných peňazí a času ste už do svojho projektu investovali. Mali by ste vysvetliť, že projekt je „na spadnutie“, že celá prípravná práca je hotová.
  • Posledný odstavec je Vaša ponuka investorovi. Pokúsite sa zhrnúť všetky pozitívne fakty spolu s tým, koľko peňazí potrebujete. Avšak ako už bolo uvedené v prezentácii elevator pitch, zámerne neprezraďte, aký veľký podiel ponúkate.

Napr.: „Investorovi ponúkame za jeho 200 000 EUR podstatný minoritný podiel v našej firme s tým, že pokiaľ bude mať potrebné schopnosti a záujem, privítame jeho účasť v manažmente. Očakávame, že rast a neobvyklosť nášho projektu umožní odpredaj celej spoločnosti nadnárodnej korporácii a tým pádom niekoľkonásobné zhodnotenie investície.“

Po prečítaní by mali adresátovi rezonovať v mysli tri zásadné veci: myšlienka, stratégia a cieľ. Zhrnutie je dobré písať vždy až ako posledné, až potom, keď má podnikateľ hotový podnikateľský plán a je schopný stručne a presne formulovať podstatu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky