7. Riziká

„Biznis je ako šach, aby ste boli úspešní, musíte myslieť niekoľko ťahov dopredu.“

Zmyslom tejto kapitoly je potlačiť investorovu podozrievavosť a povedať mu, že ste na všetko mysleli a uvedomujete si rôzne úskalia. Vhodným a ľahko použiteľným nástrojom na rýchle spracovanie takéhoto prehľadu podniku je analýza SWOT. Tento pojem pochádza zo 4 anglických slov:

 • S = Strenghts = silné stránky podniku,
 • W = Weaknesses = slabé stránky podniku,
 • O = Opportunities = príležitosti okolia,
 • T = Threats = hrozby okolia.

Kým v prvých dvoch bodoch máme na zreteli vnútorné prostredie podniku a hodnotíme silu, resp. slabosti podniku, v druhých dvoch položkách sa zameriavame na prostredie, ktorého vplyvy môžu buď pozitívne ovplyvniť činnosť podniku (opportunities) alebo negatívne (threats).

Prehľad niekoľkých takýchto faktorov uvádzame v nasledovnom príklade:

Potenciálne interné sily - strenghts

 • dostatok finančných zdrojov,
 • cenová pružnosť,
 • vlastné technologické princípy,
 • presvedčivé reklamné kampane,
 • nízke náklady v dôsledku hromadného vykonávania operácií,
 • ekologická výroba,
 • originálne výrobkové inovácie,
 • skúsení a vzdelaní vedúci pracovníci,

Potenciálne interné slabosti - weaknesses

 • zastarané výrobné zariadenia,
 • neucelená distribučná sieť,
 • nedostatok riadiacich skúseností,
 • podpriemerná ziskovosť,
 • neznáma výrobná značka,
 • zaostávanie vo výskume a vývoji,
 • krátka výrobková línia,
 • drahá pracovná sila.

Potenciálne externé príležitosti - opportunities

 • zrušenie obchodných prekážok na príťažlivých zahraničných trhoch,
 • vznik nových trhových segmentov,
 • zníženie prekážok pri vstupe do nového odvetvia,
 • pokles intenzity súperenia,
 • rozšírenie výrobkovej línie v dôsledku nových potrieb,
 • nové potreby zákazníkov.

Potenciálne externé hrozby – threats

 • spomalenie alebo zastavenie rastu trhu,
 • hospodárska recesia,
 • nepriaznivé demografické zmeny,
 • zvýšenie daňového zaťaženia,
 • sprísnenie legislatívnych podmienok,
 • vstup nízko nákladových zahraničných konkurentov,
 • nepriaznivý vývoj menových kurzov,
 • rastúca vyjednávacia sila zákazníkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky