Prílohy

Ako prílohy podnikateľského plánu sa zvyčajne používajú:

a) doklady o splnení legislatívnych podmienok

b) spresnenie informácií uvedených v iných častiach podnikateľského plánu

Doklady o splnení legislatívnych podmienok sú:

  • živnostenský list alebo koncesná listina,
  • výpisy z obchodného a živnostenského registra,

Na spresnenie informácií uvedených v iných častiach podnikateľského plánu sa v prílohe uvádzajú:

  • fotografie a výkresy výrobkov,
  • certifikát kvality,
  • uzavreté kúpne zmluvy
  • absolvované kurzy vedúcich pracovníkov,
  • výkazy účtovnej závierky (finančné výkazy) za minulé obdobie,
  • cenníky a dôležité technické zmluvy,
  • osvedčenia o členstve vo významných združeniach a pod.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky