Načo potrebujem podnikateľský plán?

Podnikateľský plán možno bez preháňania označiť ako najdôležitejší prvok v procese získavania kapitálu na rozbehnutie podnikateľského zámeru či rozšírenie podnikateľských aktivít prostredníctvom rizikového kapitálu alebo úveru. Je však strategickou chybou myslieť si, že podnikateľský plán je dokument, ktorý slúži len k vybaveniu bankového úveru.

Poslaním tohto dokumentu je informovať investorov, vlastníkov, banky a všetky zainteresované osoby, že vaše strategické ciele majú reálny základ a že ich s ohľadom na vaše obchodné, marketingové, personálne, výrobné a finančné možnosti dokážete naplniť.

Prostredníctvom plánu preukazujete nielen to, že si veríte, ale najmä, že viete, ako svoje ciele dosiahnuť. Preto vedzte, že podnikateľský plán je užitočný predovšetkým pre Vás! Spracovanie podnikateľského plánu je potrebné minimálne pri nasledovných situáciách:

  • zakladanie podniku - núti vás premyslieť si dôležitý aspekt podnikania, logicky a objektívne posúdiť všetky otázky spojené so založením podniku,
  • získavanie kapitálu - poskytuje potenciálnemu investorovi, prípadne spoločníkovi informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť o financovaní alebo o spoluúčasti na projekte,
  • implementácia stratégie – slúži ako užitočný monitorovací nástroj pre sledovanie a riadenie chodu podniku.

Okrem využitia ako nástroja plánovania je podnikateľský plán vhodný aj ako nástroj kontroly. Na konci každého roku možno porovnávať plánované údaje so skutočnými a určiť či sa dané ciele dosiahli, resp. kde došlo k odchýlkam.

Podnikateľský plán nám má pomôcť zodpovedať 3 kľúčové otázky:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky