Načo potrebujem podnikateľský plán?

Podnikateľský plán možno bez preháňania označiť ako najdôležitejší prvok v procese získavania kapitálu na rozbehnutie podnikateľského zámeru či rozšírenie podnikateľských aktivít prostredníctvom rizikového kapitálu alebo úveru. Je však strategickou chybou myslieť si, že podnikateľský plán je dokument, ktorý slúži len k vybaveniu bankového úveru.

Poslaním tohto dokumentu je informovať investorov, vlastníkov, banky a všetky zainteresované osoby, že vaše strategické ciele majú reálny základ a že ich s ohľadom na vaše obchodné, marketingové, personálne, výrobné a finančné možnosti dokážete naplniť.

Prostredníctvom plánu preukazujete nielen to, že si veríte, ale najmä, že viete, ako svoje ciele dosiahnuť. Preto vedzte, že podnikateľský plán je užitočný predovšetkým pre Vás! Spracovanie podnikateľského plánu je potrebné minimálne pri nasledovných situáciách:

  • zakladanie podniku - núti vás premyslieť si dôležitý aspekt podnikania, logicky a objektívne posúdiť všetky otázky spojené so založením podniku,
  • získavanie kapitálu - poskytuje potenciálnemu investorovi, prípadne spoločníkovi informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť o financovaní alebo o spoluúčasti na projekte,
  • implementácia stratégie – slúži ako užitočný monitorovací nástroj pre sledovanie a riadenie chodu podniku.

Okrem využitia ako nástroja plánovania je podnikateľský plán vhodný aj ako nástroj kontroly. Na konci každého roku možno porovnávať plánované údaje so skutočnými a určiť či sa dané ciele dosiahli, resp. kde došlo k odchýlkam.

Podnikateľský plán nám má pomôcť zodpovedať 3 kľúčové otázky:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.