Koľko podnikateľských plánov mám mať?

Je užitočné mať pripravené rôzne verzie podnikateľského plánu, ktoré sa nelíšia v predpokladoch a východiskách vášho podnikateľského modelu, ale sú odlišné z hľadiska podrobnosti informácií, ktoré v nich uvádzate.

1. Prezentácia vo výťahu (z angl. „elevator pitch“)


Ide o pripravenú verbálnu prezentáciu, ktorá trvá maximálne 1 minútu. Keď hľadáte investorov, nikdy neviete, kedy a koho stretnete. Nie je nutné ju mať písomne. Môže mať nasledovnú podobu:
„Moja spoločnosť Zdravozel plánuje otvoriť pojazdné stánky vo veľkých podnikateľských a obchodných centrách. Zákazníkom budem každé ráno ponúkať čerstvé zeleninové šaláty pripravované pred ich očami v praktických umelohmotných miskách. V súčasnosti už vlastním prototyp jedného stánku a povolenie od miestnych orgánov na vykonávanie činnosti. Najmä v spomínaných centrách, kde je sústredených množstvo ľudí s dynamickým životným štýlom, je po tomto type stravovania veľký dopyt a v súčasnosti menšia konkurencia. K dnešnému dňu som všetky podnikateľské aktivity financoval z vlastných zdrojov, avšak na to, aby som dokázal zrýchliť svoj rast a zabránil tak konkurencii pri vstupe na trh, potrebujem ďalších 20 000 EUR na výrobu ďalších stánkov. Ja a moji príbuzní budú prvými zamestnancami, takže sa môžem spoľahnúť na angažovaný tím. Investor, ktorý vstúpi do mojej firmy obdrží významný minoritný obchodný podiel s tým, že po 2 rokoch odkúpim jeho podiel s 50% ziskom, takže svojich 20 000 EUR zhodnotí na 30 000 EUR. Pokiaľ mi necháte svoju vizitku, dovolím si vám zaslať svoj podnikateľský plán.“


Účelom výťahovej prezentácie nie je nahradenie podnikateľského plánu, ale zaujatie investora, ktorého ste náhodne stretli. Váš spôsob komunikácie bude veľmi dôležitý, pretože možnosť poopraviť prvý dojem nemáte. Z tohto dôvodu by ste mali vystupovať nadšene a zároveň dôveryhodne.

Článok pokračuje pod reklamou


Mala by obsahovať nasledovné prvky:

  1. Aká je moja myšlienka?
  2. Ako som s touto myšlienkou ďaleko?
  3. Aký trh existuje pre môj nápad?
  4. Akú výhodu mám na týchto trhoch?
  5. Akú výhodu mám oproti konkurencii?
  6. Ako chcem získať peniaze?
  7. Koľko peňazí celkovo potrebujem?
  8. Koľko z toho budem potrebovať z externých zdrojov a čo ponúkam investorovi?
  9. Kto je súčasťou môjho tímu?
  10. Aký je potenciálny zisk investora?

2. Executive summary


Ide vždy o písomný dokument maximálneho rozsahu A4. Tento dokument budete mať k dispozícii vždy pre prípad, že stretnete niekoho, kto o vašu myšlienku prejaví záujem.

3. Skrátený podnikateľský plán


Tento plán obsahuje všetky body plného podnikateľského plánu, je však omnoho povrchnejší a každej časti sú venované nanajvýš 2 odstavce. Má objasniť vaše zámery tak, aby chránil vaše obchodné tajomstvo v prípade, že nechcete o sebe hneď na začiatku prezradiť príliš mnoho.

4. Plný podnikateľský plán


Tento plán väčšinou dávate k dispozícii len tým, ktorí s vami podpíšu NDA („Non Disclosure Agreement“ – Zmluvu o utajení), v ktorej sa investor zaväzuje, že všetky informácie, ktoré mu poskytnete, použije len v rámci procesu zvažovania investície do vášho podnikania. Pokiaľ váš plný podnikateľský plán neobsahuje žiadne podstatné obchodné tajomstvo, nie je dôvod ho nepredložiť namiesto skráteného podnikateľského plánu.
Viac k podnikateľského plánu sa dozviete v našej podnikateľskej akadémii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky