Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní (videoprezentácie)

Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní (videoprezentácie)

Prvý blok videoprezentácií podnikateľského minima obsahuje videoprezentácie na témy: Ako vytvoriť úspešné podnikanie Osobnosť podnikateľa, Osobné plánovanie v podnikaní, Príklady úspešného biznisu, Ako sa vyrovnať s neúspechom v podnikaní. Cieľom tejto série videoprezentácií je pripraviť podnikateľa na dôležité aspekty, ktoré predchádzajú samotnému založeniu a vzniku vlastného podniku.

Ako vytvoriť úspešné podnikanie

Cesta k úspešnému podnikaniu býva zväčša veľmi náročná a podnikateľ by mal zohľadňovať niekoľko kľúčových aspektov, ktoré experti portálu podnikajte.sk zhrnuli do stručnej videoprezetnácie Ako vytvoriť úspešné podnikanie.

Osobnosť podnikateľa

Videoprezentácia Osobnosť podnikateľa je zameraná na definíciu podnikateľa v súčasnom svete a určenie jeho poslania. Ďalej sú vo videoprezentácii Osobnosť podnikateľa rozoberané vlastnosti, odborná kvalifikácia, skúsenosti, vedomosti a v neposlednej rade osobnostné predpoklady, ktoré by podnikateľ mal mať, aby mohol úspešne podnikať. V závere videoprezentácie Osobnosť podnikateľa sa môžno dozvedieť, na čo by ste si pri podnikaní mali dávať obzvlášť pozor.

Osobné plánovanie v podnikaní

Cieľom videoprezentácie Osobné plánovanie v podnikaní je zdôrazniť potrebu plánovania ďalšej činnosti podniku a podrobnejšie rozobrať význam a ciele plánovania.

Príklady úspešného biznisu

Videoprezentácia Príklady úspešného biznisu sa zameriava na predstavenie niekoľkých úspešných podnikov z celého svete. Ide o úšpešné firrmy ako napr. Free-Copy, Lidger Niehüser v Nemecku, Ryan Friedlinghaus a Chocomize v USA.

Ako sa vyrovnať s neúspechom v podnikaní

Videoprezentácia, ktorá sa zaoberá radami, ako sa vyrovnať s úspechom či neúspechom v podnikaní. Počas videoprezentácie sa dozviete, kedy vzniká strach z prehry, ako ho prekonať a popisuje jednotlivé kroky, ako neúspech zvládnuť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Pre podnikateľov je typický aktívny prístup k riešeniu problému, preto aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska nečaká, že sa nejak sama zlepší úroveň podnikateľského vzdelávania na školách a zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt.

Fyzici, architekti, či filozofovia podnikajú s manažérmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského spája študentov z rôznych odborov s cieľom rozvinúť ich podnikateľský potenciál a vytvoriť úspešné start-upy.

Chceš byť úspešný/á? Získaj prestížne vzdelanie!

(PR článok) Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou a chceš sa zaradiť medzi elitu? Chcel by si kariéru, ktorá by nebola ničím a nikým obmedzená? Rád by si bol držiteľom medzinárodne uznávaného titulu? Urob si s nami nasledujúci test:

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote (pre registrovaných učiteľov)

Učitelia môžu nájsť v tejto časti portálu lekcie (vzdelávacie materiály) pre učiteľov, ktoré sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o sadu publikácií, ktoré pozostávajú zo šiestich modulov. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.