Aké technológie zmenia svet a ponúknu nové podnikateľské príležitosti?

Zaujíma vás, ktoré odvetvia majú najväčší potenciál ovplyvniť náš život v budúcnosti? Hľadáte perspektívne sektory, ktoré môžu ponúknuť zaujímavé podnikateľské príležitosti?

Výskum McKinsey Global Institute skúmal viac ako 100 rôznych technológií, ktoré sa rapídne rýchlo rozvíjajú, majú potenciálne široký dopad na súčasnú ekonomiku, prinášajú významnú pridanú hodnotu oproti súčasným riešeniam a môžu významne ovplyvniť náš doterajší život. V tomto článku vám v krátkosti predstavíme 12 víťazov.

 1. Mobilný internet

Je obdivuhodné, ako rýchlo sa mobilný internet zmenil z luxusu na bežnú vec dostupnú každému majiteľovi smartfónu alebo tabletu. V USA už približne 30% internetových aktivít prebieha na mobilných zariadeniach. Predpokladá sa, že v roku 2015 bezdrôtový internet „predbehne“ vo využívaní klasické káblové pripojenie. Všadeprítomné wifi siete a neustály rozmach aplikácií pre smartfóny uľahčujú ľuďom život a pomáhajú im šetriť čas. Smartfónové aplikácie v ekonomickom a verejnom sektore umožňujú využitie mnohých služieb a zvyšujú tým produktivitu práce. Od roku 2007, keď bol na trh uvedený iPhone, vzrástol objem predaja smartfónov a tabletov viac ako 6 násobne. Dodávame, že na svete zostáva viac ako 4 miliardy ľudí, ktorí ešte potenciálne môžu byť pripojení na internet.

 1. Automatizácia vedomostnej práce

Rozvoj umelej inteligencie a stroje schopné učiť sa smerujú k automatizácii mnohých prác, ktoré sme ešte prednedávnom pokladali za striktne „ľudské“. Ako príklad sa dajú využiť programy, ktoré dokážu odpovedať na jednoduché otázky, takže zákazníci sa môžu dozvedieť základné informácie bez ďalšej asistencie. Tieto technológie postupne otvárajú obrovské možnosti v organizácii a výkone vedomostnej práce. Nové analytické programy môžu pomôcť kvalifikovaným zamestnancom rozšíriť svoju pôsobnosť. Je tiež možné, že niektoré vedomostné práce budú v budúcnosti plne automatizované. Odhaduje sa, že automatizácia vedomostnej práce môže do roku 2025 zasiahnuť až 9% svetovej pracovnej sily.

 1. „Internet zariadení“

Vkladanie senzorov a čidiel do mechanických zariadení a tým podmienené vytváranie sietí sa vyskytuje čím ďalej tým častejšie. Názorným príkladom sú merače vlhkosti na poliach, podľa ktorých sa automaticky spúšťa alebo zastavuje zavlažovanie. „Internet zariadení“ pomáha spoločnostiam optimalizovať výkon svojich strojov a vytvárať nové, efektívnejšie plány práce. Vďaka nemu sú mnohé prístroje pripojené do spoločnej siete, na základe čoho sa nimi dá operovať ako s integrovaným celkom. Obrovský potenciál majú tieto technológie v sektoroch dopravy, bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti a v energetike. Vedeli ste, že za posledných 5 rokov klesla cena mikroelektromechanických systémov až o 90%?

Článok pokračuje pod reklamou
 1. Cloud

Pomocou cloud technológie môže byť akákoľvek aplikácia doručená prostredníctvom internetu aj na prístroj s nízkym výkonom. Účelom je posielanie informácii v tom čase, keď sú vyžadované. Ak prístroj potrebuje väčšiu kapacitu na svoje fungovanie, je mu sprístupnená prostredníctvom internetu bez akýchkoľvek investícii do nových technológií alebo zmien nastavenia. Všeobecne známy je zatiaľ len cloud storage, prostredníctvom ktorého si môžeme uložiť svoje dôležité dokumenty na internet bez zbytočného zálohovania na USB kľúčoch alebo strachu z toho, čo sa stane, ak sa nám pokazí počítač. Cloud ponúka do budúcnosti mnohé nové možnosti rastu služieb prostredníctvom internetu a rozšírenie produktivity vo firmách. Už v súčasnosti využívajú cloud prostredníctvom emailových služieb ako Gmail, Yahoo alebo Hotmail až 2 miliardy ľudí.

 1. Pokročilá robotika

Doteraz boli priemyselní roboti využívaní na ťažkú, nebezpečnú alebo špinavú manuálnu prácu. Boli drahí, veľkí a neflexibilní. V súčasnosti majú vyvinutí roboti lepšie zmysly, sú obratnejší a pracujú rozumnejšie. To všetko vďaka pokroku vo vývoji optických zariadení, senzorov, umelej inteligencie a komunikácie medzi prístrojmi. Na základe stále nových inovácii sa predpokladá, že v budúcnosti budú môcť vykonávať aj práce, na ktoré doteraz neboli prispôsobení, ako napríklad upratovanie a údržba. Pokročilá robotika nájde svoje využitie aj v medicíne prostredníctvom chirurgických robotov, robotických protéz alebo exoskeletov, ktoré by pomohli ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou žiť hodnotnejší život. Odhaduje sa, že do roku 2025 by mohla pokročilá robotika celosvetovo ovplyvniť prácu až 12% zamestnancov.

 1. Automatizované a čiastočne automatizované vozidlá

Výskum v oblastiach optických technológii, umelej inteligencie a rôzne typy senzorov nám umožnili vyrábať autá, lietadlá a lode, ktoré sú plne alebo čiastočne automatizované. V najbližšom desaťročí by mali byť spoločnosti sprístupnené nízkonákladové a verejne prístupné, počítačmi riadené dopravné prostriedky. Už teraz existujú technológie, ktoré pomáhajú vodičom riadiť, brzdiť a vyhnúť sa nehodám. Hlavnými výhodami robotmi riadených vozidiel je bezpečnosť, zníženie emisie výfukových plynov a zvýšená efektivita cestnej prepravy.

 1. Genetika ďalšej generácie

Next-gen genetika ide ruka v ruke s vývojom vedy a výskumu v oblasti riadenia a upravovania genetického materiálu . V súčasnosti môže byť ľudský genóm zoradený za pár hodín v cene niekoľko tisícok dolárov. K tomuto viedol Human Genome Project, ktorý stál 2,7 miliardy dolárov a trval 13 rokov. Vedci by mali byť schopní testovať, ako variácia poradia genetickej informácie ovplyvňuje konkrétne choroby pomocou pokročilého počítačového programu, nie metódou pokus-omyl. Ďalším krokom je syntetická biológia, teda schopnosť prispôsobiť organizmy pomocou „písania“ DNA. Tento pokrok vo výskume genetického materiálu by mohol mať v budúcnosti obrovský dopad primárne na medicínu (efektívnejšie liečenie chorôb a vývoj liekov), poľnohospodárstvo (produkcia fosílnych palív a geneticky upravené potraviny) a novú oblasť biotechnológií.

 1. Úschova energie

Technológia úschovy energie zahŕňa batérie a iné zariadenia, ktoré ukladajú energiu na neskoršie využitie. Vďaka „klasickým“ lithium-iónovým batériám fungujú obrovské množstvá prenosných elektronických zariadení. Batérie za posledné roky zaznamenávali rast vo výkone a pokles v cenách (stačí si porovnať výkon batérií v smartfónoch teraz a pred tromi rokmi). V ďalšom desaťročí by mohol pokrok v ukladaní energie dostať elektrické dopravné prostriedky do konkurencieschopného postavenia voči vozidlám poháňaným ropou. Pokročilá úschova energie by tiež viedla k efektívnejšiemu využitiu slnečnej a veternej energie. V rozvojových krajinách má táto technológia potenciál priniesť spoľahlivé zdroje energie do miest, kde predtým nebola. Odhaduje sa, že aktuálne stále nemá prístup k elektrickej energii až 1,2 miliardy ľudí.

 1. 3D tlač

Aj keď bola 3D tlač zatiaľ využívaná zväčša dizajnérmi a nadšencami, má omnoho väčší potenciál. Výkon 3D tlačiarní sa zvyšuje, zväčšuje sa množstvo využiteľných materiálov a ceny rapídne klesajú. Za posledné 4 roky napríklad klesla cena domácej 3D tlačiarne až o 90%. Tento typ tlače sa postupne dostáva do bodu, kedy bude ekonomicky veľmi dostupná. Vďaka tomuto úžasnému nápadu sa dá 3D design preniesť do reality oveľa rýchlejšie než v minulosti. Spolu s ňou prichádzajú aj nové možnosti pre veľkovýrobu, ako napríklad šetrenie pri zásobovaní náhradných dielov, výrobu „na počkanie“ alebo obmedzenie mrhania materiálom. Tiež zjednodušuje produkciu vecí, ktoré boli doteraz veľmi nákladné, príp. obtiažne na výrobu. Veľký význam sa prikladá potenciálu vytvárať pomocou 3D tlače náhradné ľudské orgány, čo by bolo obrovským krokom pre medicínu.

 1. Pokročilé materiály

Vedci objavili spôsoby, ako produkovať materiály s doteraz nevídanými vlastnosťami. Ide o inteligentné materiály, ktoré sú samočistiace, pružnejšie kovy a kryštály, ktoré menia tlak na energiu a nanomateriály. Nanomateriály vytŕčajú z radu svojou užitočnosťou, rýchlym rozvojom a dlhodobým potenciálom. Vo veľkostiach pod 100 nanometrov získavajú aj obyčajné látky nové schopnosti akou je extrémna pružnosť, pevnosť alebo vodivosť. Toto prináša ďalšie možnosti najmä v oblasti energetiky a medicíny. Napríklad uhlíkové nanorúrky, ktoré za posledných 10 rokov klesli na cene až 20 násobne, by mohli pomôcť pri výrobe batérií s nadštandardným výkonom. Farmaceutické spoločnosti už skúmajú nanočastice a ich využitie pri liečení rakoviny.

 1. Nové metódy prieskumu a ťažby fosílnych palív

Metódy prieskumu ropy a zemného plynu sú čoraz presnejšie a spoľahlivejšie, veľký skok vpred urobila aj technológia ťažby. Medzi rokmi 2007 až 2011 bola efektivita ťažby zemného plynu na území USA zvýšená trojnásobne a v prípade ropy to bolo dvojnásobne. Podľa odborníkov známe a zabezpečené rezervy v posledných rokoch stúpli rýchlejšie než spotreba a životnosť svetových zásob ropy sa tým mierne predĺžila.

 1. Obnoviteľné zdroje energie

Slnečné, veterné a vodné elektrárne predstavujú zdroj energie bez potreby ťažby, zmeny klímy alebo strachu z obmedzených zásob. Najviac rastie využitie slnečnej energie. Za posledných dvadsať rokov klesla cena za watt vyprodukovaný slnečnými panelmi o 90%. Veľmi rýchlo sa rozmáha aj stavba veterných elektrární. Podpora obnoviteľných energií sa stáva trendom najmä v rozvinutých krajinách (USA, Nemecko, Francúzsko). Dokonca aj Čína, India a rozvojové krajiny majú veľké plány rátajúce s využitím obnoviteľných zdrojov energie, čím chcú zabrániť ďalšiemu znečisteniu ovzdušia, ktoré sa stáva čoraz väčším problémom.

Článok je súčasťou 12-dielneho seriálu o podnikaní (Škola podnikania), ktorý vám budeme pravidelne prinášať po dobu 12 týždňov. Vznik seriálu o podnikaní podporila Slovenská sporiteľňa, a.s..

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Digitálny marketing ako kľúčový prvok pre rast vášho biznisu

Možno ste sa aj vy zamýšľali pri tvorbe marketingovej stratégie nad tým, akú rolu by v nej mal zohrávať digitálny marketing. Aké sú jeho výhody? Dať mu prednosť pred tradičnými formami marketingu?

5 faktov o zamestnávaní prvého zamestnanca (infografika)

Ak sa podnikateľ rozhodne zamestnať prvého zamestnanca, čaká ho množstvo povinností vyplývajúcich z rôznych zákonov. Prečítajte si, čo obnáša zamestnávanie na Slovensku.

Ako založiť eshop? Radia Dedoles, Inspio, Isadore a Bubulákovo

Eshopy vznikajú na každom kroku, no len máloktorý z nich prežije. Dôvodom neúspechu nie je len silná konkurencia. Na vine bývajú nesprávne nastavené priority, ktoré vznikajú celkom nevinne. Väčšinou nevedomky.

Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Máte skvelý biznis nápad, ale chýbajú vám peniaze na jeho realizovanie? Nezúfajte. Ukážeme vám možnosti získania financií na štart podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky