Investujete do digitálneho marketingu a nedarí sa vám? Možno vám chýba digitálna stratégia!

Investujete do digitálneho marketingu a nedarí sa vám? Možno vám chýba digitálna stratégia!
Zdroj: Pixabay.com
Veronika Mužiková

Marketingová manažérka v spoločnosti Performics. V minulosti spravovala performance kampane malých i veľkých klientov, aktuálne sa venuje budovaniu značky Performics v online aj offline prostredí. Je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobila v Digital marketing clube a mala možnosť byť spoluautorkou úspešnej konferencie Make it digital.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak vám vaše marketingové aktivity v online neprinášajú požadované výsledky napriek tomu, že do nich investujete značnú časť rozpočtu, je čas zamyslieť sa nad vašou digitálnou stratégiou.

Podľa prieskumu od smartinsight až 45 % spoločností síce robí digitálny marketing, ale bez nastavenej digitálnej stratégie. To je dosť vysoké číslo, čo poviete?

Anketa na otázku, či má firma nastavenú digitálnu stratégiu. Zdroj: Smartinsight
Anketa na otázku, či má firma nastavenú digitálnu stratégiu. Zdroj: Smartinsight

Dnes už snáď pre nikoho nie je prekvapením, že väčšina marketingových aktivít sa sústredí v online svete. Až 4,63 milióna slovenských používateľov využíva internet na dennej báze.

Porovnanie užívateľov telefónov, sociálnych sietí s populáciou Slovenska. Zdroj: https://datareportal.com
Porovnanie užívateľov telefónov, sociálnych sietí s populáciou Slovenska. Zdroj: https://datareportal.com

Platí teda jednoduchá rovnica - kto nie je v online svete, je pozadu. Túto situáciu si uvedomuje stále viac a viac spoločností, vďaka čomu vzniká čoraz väčšia konkurencia v online prostredí.

Digitálna stratégia – nástroj ako vyhrať nad konkurenciou

Na príklade môžete vidieť, ako dokážete správnym obsahom preskočiť konkurenciu. Radi si pozrieme YouTube video o tom, ako sa pripravuje lahodne vyzerajúci koláč. Predsa len, v súčasnosti takmer cítime prostredníctvom videa vôňu čerstvo upečenej štrúdle. Istá vlogerka z Austrálie si v roku 2011 založila vlastný YouTube kanál „How to cook that“, v ktorom zobrazuje, ako si doma svojpomocne vytvoriť torty v tvare nielen kreslených postavičiek. Aj keď konkurencia receptárskych kanálov na YouTube je vysoká, austrálčanka sa do toho pustila a v súčasnosti má viac ako 3,8 milióna odberateľov a viac ako 600 miliónov pozretí. Je vidno, že kanál How to cook that, má jasne stanovenú stratégiu.

Ako ste na tom vy? Vkladáte do digitálneho marketingu mnoho úsilia, ktoré však neprináša želané výsledky? Niekedy nestačí len dúfať, že preskočíte konkurenciu dobrým nápadom. Vytvorte si digitálnu marketingovú stratégiu, pomocou ktorej budete mať jasne zadefinované, čo chcete dosiahnuť, ako to chcete dosiahnuť a aké prostriedky je pri dosahovaní cieľu najefektívnejšie využiť.

K digitálnej stratégii potrebujete prieskum trhu a svojej firmy

Prvým dôležitým krokom je zhodnotenie aktuálnej situácie na digitálnom trhu vo vašom odvetví. Na to vám najlepšie poslúži SWOT analýza, vďaka ktorej si dokážete definovať svoje silné a slabé stránky, ale aj príležitosti a hrozby externého prostredia. SWOT analýza je veľmi stručný a prehľadný nástroj, ktorý vám ukáže akým smerom sa máte uberať. Vďaka nej bude nastavenie digitálnej stratégie omnoho jednoduchšie a najmä jednoznačnejšie.

SWOT analýza. Zdroj: Veronika Mužíková
SWOT analýza. Zdroj: Veronika Mužíková

V súčasnosti je veľmi populárnym prístupom na analýzu konkurencie benchmarking. Je to proces, ktorým meriate a vyhodnocujete možnosti svojej spoločnosti v porovnaní s konkurenciou v online prostredí.

Online benchmarking pomáha identifikovať nové možnosti a aktivity na zlepšenie digitálnej stratégie. Vďaka nemu môžete v reálnom čase odmerať a zhodnotiť úspešnosť vašich marketingových aktivít od SEO cez sociálne siete, e-mail marketing a iné. Odporúčam vám hodnotiť všetky vaše digitálne aktivity od frekvencie využívania kanálov, cez interakciu užívateľov s kanálmi až po skutočnosť, ako tieto aktivity vplývajú na vaše podnikanie a ciele.

Prečítajte si tiež

Zistite, čo chcete dosiahnuť, či je to vyššia interakcia užívateľov na sociálnych sieťach, vyššia miera prekliku reklamy vo vyhľadávaní alebo iba zlepšenie celkových digitálnych marketingových metrík. Zamerajte sa na to, aké metriky chcete porovnávať. Je to konverzia (uskutočnenie akcie, ktorú chcete dosiahnuť), čas strávený na stránke, interakcia užívateľov alebo chcete dosiahnuť nižšiu cenu za preklik z online reklamy? Nižšie si môžete prezrieť infografiku cien za preklik z online reklamy v rôznych segmentoch na Slovensku aj v Českej republike.

Infografika cien za preklik z online reklamy v rôznych segmentoch na Slovensku aj v Českej republike. Zdroj: Veronika Mužíková
Infografika cien za preklik z online reklamy v rôznych segmentoch na Slovensku aj v Českej republike. Zdroj: Veronika Mužíková

Ak už viete, čo chcete dosiahnuť, odporúčam vám využiť niektoré z nasledujúcich nástrojov.

My v Performics pracujeme s patentovaným nástrojom Benchtools, ktorý analyzuje stratégiu konkurencie vo vyhľadávaní. Nástroj monitoruje platený aj organický reklamný priestor na najpoužívanejších globálnych vyhľadávačoch (napr. Google).

Nástroj Benchtools. Zdroj: Veronika Mužíková
Nástroj Benchtools. Zdroj: Veronika Mužíková

Ďalším užitočným nástrojom na porovnávanie interakcie užívateľov a úspešnosti jednotlivých príspevkov je Socialtools, cez ktorý si porovnáte výsledky na rôznych sociálnych sieťach.

Nástroj Socialtools. Zdroj: Veronika Mužíková
Nástroj Socialtools. Zdroj: Veronika Mužíková

A v neposlednom rade vám odporúčam prezrieť si webové stránky vašej konkurencie. Prezrite si, ako komunikujú, keď predávajú svoje služby / produkty, čo ponúkajú navyše a podobne.

Definujte si cieľovú skupinu

V rámci digitálnej stratégie je veľmi dôležité definovať si cieľové skupiny, a teda kto sú vaši potenciálni zákazníci, na ktorých komunikujete reklamný odkaz. Na svete žije viac ako 7 miliárd ľudí. Títo ľudia hľadajú riešenia na ich problémy v online svete. Buďte pri tom a pomôžte im ich vyriešiť. Vytvorte si cieľovú skupinu a zacieľte na tých ľudí, ktorí majú najväčší potenciál nakúpiť. Nemíňajte na nerentabilných užívateľov internetu (nepredávajte detské kočíky mužom vo veku 18 rokov).

Kľúčové sú ciele digitálnej stratégie 

Teraz, keď už viete, kto je vaša cieľová skupina a ako komunikuje vaša konkurencia, môžete pristúpiť k najdôležitejšiemu kroku. Nastavte si ciele. Veľmi dôležitou časťou digitálnej stratégie je správne si zadefinovať ciele, ktoré chcete dosiahnuť. A to z obchodného aj marketingového hľadiska. Vďaka nastaveným cieľom budete vedieť, akým smerom sa uberať, ako znížiť chybovosť a čo vám najlepšie funguje.

Prieskum Edwina Locka a Gary Lathame ukázal, že ak marketéri nasledujú nastavené ciele, vedie to k vyššej výkonnosti celkovej digitálnej stratégie a spustených kampaní.

Prieskum Edwina Locka a Gary Lathame. Zdroj: https://www.northpass.com/blog/smart-goals-template-for-strategic-and-data-driven-managers
Prieskum Edwina Locka a Gary Lathame. Zdroj: https://www.northpass.com/blog/smart-goals-template-for-strategic-and-data-driven-managers

Ciele digitálnej stratégie musia byť konkrétne, treba si určiť prostriedky a priority, čo chcete dosiahnuť. Nastavte si SMART ciele s jasne nastaveným deadlinom.

 • Specific (špecifické), napríklad: zvýšenie návštevnosti blogu konkrétnymi článkami.
 • Measurable (merateľné), napríklad: zvýšenie predajov o 50 %.
 • Achievable (dosiahnuteľné), napríklad: vytvorenie LinkedIn reklamy na predaj e-book.
 • Realistic (realistické) napríklad: treba sa zamyslieť, či sú všetky zadefinované ciele aj realistické.
 • Timely (sledovateľné), napríklad: 5 000 stiahnutí e-book počas digitálnej kampane.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako vaše ciele rozšíriť do sveta?

Ak teda máte ciele digitálnej stratégie zadefinované, ostáva už len relevantný výber digitálnych kanálov. V roku 2019 sú najefektívnejšími tieto digitálne kanály:

 • Webová stránka – Mnoho spoločností neuvažuje nad webovou stránkou ako nad marketingovým kanálom, ale mali by. Je to miesto, ktoré užívatelia navštívia, ak sa chcú dozvedieť viac o produktoch a službách, ktoré majú záujem kúpiť. Prvý dojem z webovej stránky je veľmi dôležitý. TIP: Zamerajte sa na jednoduchosť a prehľadnosť webstránky, mobilnú responzivitu a na rýchle načítanie webstránky. Snažte sa urobiť všetko preto, aby sa váš web načítal do 2 sekúnd, dlhšie používatelia nie sú ochotní čakať a odídu z vašej webstránky na inú, pravdepodobne konkurenčnú. Otestujte
  rýchlosť svojej webovej stránky.
Prečítajte si tiež
 • Sociálne siete – Najväčším hráčom na digitálnom trhu sú v súčasnosti sociálne siete. Užívatelia vyhľadávajú nové informácie o produktoch a službách stále častejšie prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sa stávajú miestom, kde potenciálni zákazníci robia svoje nákupné rozhodnutia. Sociálne siete sú médium, kde môžete byť ako značka osobnejší. Je to miesto, kde so zákazníkom vediete dialóg namiesto jednosmernej komunikácie. Pre značky je jednoduchšie si so zákazníkmi budovať pozitívny vzťah a využívať transparentnú komunikáciu. Štýl komunikácie ako hardsellové texty je už dávno preč. Zistite, ktoré sociálne siete sú pre vás relevantné. TIP: V súčasnosti je efektívne sa zamerať na budovanie chatbota. Je to platforma, ktorá sa teraz pretláča do popredia. Chatbota môžete vybudovať čisto na zábavu (kvízy) alebo na odovzdávanie okamžitých informácií používateľom, ktorí sú stále netrpezlivejší.
 • E-mail marketing – Mnohí marketéri si myslia, že e-mail marketing je nerentabilný. Ale ak správne uchopíte e-mail, tak dokáže byť úspešným marketingovým kanálom. Myslite na to, aby boli odoslané e-maily čo najviac personalizované, aby boli stručné, ale zároveň, aby vyvolali v užívateľovi záujem vykonať, čo od neho vyžadujete. TIP: Zamerajte sa na pútavý predmet mailu s call-to-action výrazom.
 • Online reklama – Dôležitou súčasťou digitálnej stratégie je určite online reklama (pay per click reklama). Za veľkú výhody online reklamy považujeme fakt, že jej výsledky je možné merať a následne optimalizovať v reálnom čase. Online reklamu zobrazíte iba ľuďom, ktorí vyslovene vyhľadávajú váš produkt alebo službu, a teda tých pravých potenciálnych klientov. TIP: Ak už si nastavíte reklamy v Google, určite si nastavte aj remarketingové publiká. Tak dokážete cieliť na svojich potenciálnych zákazníkov ešte dlho potom, ako navštívili vašu webovú stránku. Prípadne ak u vás nenakúpili, môžete im stále zobrazovať v reklame produkt, ktorý si na webstránke pozerali.
 • Content marketing a SEO – Veľmi dôležitá súčasť digitálnej stratégie, ktorú mnohí zanedbávajú. V obklopení konkurencie je priam nutnosťou sa odlíšiť a vytvárať hodnotný a relevantný obsah, ktorý vás diferencuje a je ľahko zapamätateľný pre cieľovú skupinu. Spojením content marketingu a SEO si vytvoríte dlhodobú konkurenčnú výhodu, ktorou dokážete zvýšiť svoje zisky.
 • Word of mouth – Najzákladnejší a najstarší marketingový kanál, ktorý bude vždy fungovať. Dôležité je, aby sa o vašej značke hovorilo a ľudia boli s vašimi službami alebo produktami spokojní. V súčasnosti až 90 % ľudí verí na odporúčanie svojich kamarátov a známych. Z tohto množstva ďalších 62 % uskutoční nákup. Predsa len, čo je viac, ako keď si na pive radia kamoši, čo majú kúpiť a kde to majú kúpiť. Odporúčanie funguje vždy najlepšie.

Vždy myslite na to, že komunikačné kanály, ktoré fungujú ostatným konkurentom, nemusia fungovať aj vám. Zvážte si možnosti. Dôsledne popremýšľajte nad tým, či sa vaša cieľová skupina nachádza na vybraných digitálnych kanáloch.

Nezabudnite na spätnú analýzu digitálnej stratégie

Na rad napokon prichádza veľmi dôležitá súčasť digitálnej stratégie. Vyhodnotenie marketingových cieľov, ktoré ste si nastavili. Skontrolujte si nastavené metriky. Vyhodnoťte si, či ste dosiahli stanovený cieľ.

Ak áno, tak ste na dobrej ceste a už môžete svoju digitálnu stratégiu len a len zlepšovať na základe trendov, ktorých je marketingový svet plný.

Prečítajte si tiež

Ak nie, analyzujte odznova svoje silné a slabé stránky pomocou SWOT analýzy a porovnajte sa s konkurenciou cez online benchmarking. Zamerajte sa však viac na jednotlivé kroky, no najmä si nastavte reálne ciele. Tak ako som vám načrtla pri SMART cieľoch. Ak to nedokážete, naša agentúra je tu pre vás, aby vám pomohla a naviedla vás na správny smer. Nastavíme digitálnu stratégiu a na základe dlhodobých skúsenosti dokážeme odhadnúť, ktoré digitálne kanály dokážu priniesť klientovi želané obchodné a marketingové ciele.

Čo vám prinesie efektívna marketingová stratégia?

 • Synergiu prepojených online marketingových kanálov.
 • Zefektívnenie investícií do jednotlivých online marketingových kanálov.
 • Budete o krok vpred oproti konkurencii, ktorá je v digitálnom marketingu stratená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Mužiková title_company
Veronika Mužiková

Marketingová manažérka v spoločnosti Performics. V minulosti spravovala performance kampane malých i veľkých klientov, aktuálne sa venuje budovaniu značky Performics v online aj offline prostredí. Je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobila v Digital marketing clube a mala možnosť byť spoluautorkou úspešnej konferencie Make it digital.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky