Plánujete generačnú výmenu v rodinnej firme? Využite bezplatné poradenstvo

Plánujete generačnú výmenu v rodinnej firme? Využite bezplatné poradenstvo
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Nástupníctvo a generačná výmena je otázka, ktorú skôr či neskôr bude musieť vyriešiť každá rodinná firma. Ak neviete ako na to, využite služby bezplatného poradenstva od SBA.

Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Napriek tomu prevzatie nástupníctva v rodinnej firme je spojené v mnohými ťažkosťami. Či už je to otázka transferu vlastníctva, návrh pravidiel vo vnútri rodiny a vymedzenie vzťahov s tými členmi, ktorí sa nechcú zúčastňovať na chodu firmy, ale majú v nej svoj podiel. SBA v súčasnosti rozbieha projekt, ktorý vám dáva možnosť si zvoliť externého odborníka na túto oblasť. Jeho poradenské služby získate zadarmo maximálne do výšky 25 000 eur bez spolufinancovania.

To, prečo je pre Slovensko dôležité podporovať rodinné firmy potvrdzuje aj Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska: „Rodinné podnikanie má pre spoločnosť mimoriadny ekonomický a sociálny význam. Rodinné firmy okrem podnikateľských čelia aj špecifickým problémom. Tým najvážnejším je odovzdávanie rodinnej firmy nasledujúcim generáciám. Vhodná pomoc pri riešení týchto problémov má zmysel, ak sa vďaka nej zvýši šanca na prežitie väčšieho počtu rodinných firiem. Združenie podnikateľov Slovenska sa preto bude rozhodne zasadzovať za to, aby sa v politike podpory podnikania venovala adekvátna pozornosť práve rodinným firmám.“

Aké kritériá musí spĺňať rodinná firma, ak chce získať bezplatné poradenstvo

Projekt poradenstva pri nástupníctve v rodinnej firme je určený pre mikro, malé, ale aj stredne veľké slovenské rodinné podniky pôsobiace v najrôznejších oblastiach. Prihlásiť sa nemôžu rodinné firmy podnikajúce v oblasti rybolovu, akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby. Vo všetkých ostatných oblastiach všetky vaše otázky a nejasnosti experti na nástupníctvo v rodinných firmách radi zodpovedia.

Ako poradenstvo pre rodinné firmy funguje?

Základnou oblasťou, na ktorú môžu rodinné firmy toto bezplatné poradenstvo využiť, je otázka manažérskeho nástupníctva. Inak povedané rozvoj potenciálu členov rodinného podniku. Práca s ľudskými zdrojmi, nastavanie vnútropodnikových procesov, zveľaďovanie podnikovej kultúry je totiž kľúčovou otázkou ďalšieho rozvoja rodinnej firmy. Experti pomôžu aj s dlhodobým plánovaním, internou komunikáciou a so samotnou realizáciou nástupníctva. Samozrejmosťou je riešenie náročných situácií, konfliktov, ich mediácia a aj zvyšovanie motivácie zamestnancov ako aj rodinných príslušníkov.

Prečítajte si tiež

„Výmena vo vedení rodinnej firmy je niekoľkoročný a veľmi náročný proces. Aby boli všetci na jeho konci spokojní, treba si ako prvé nastaviť nanovo úlohy a zodpovednosti vo firme, a dohodnúť sa, kto bude do čoho v prechodnom období zasahovať. Zároveň treba generácii zakladateľov - otcom a mamám - pomôcť ujasniť si, čo budú robiť, keď odovzdajú firmu deťom. Keď si nájdu niečo v budúcnosti, na čo sa začnú skutočne tešiť, odovzdávanie kompetencií mladým ide podstatne rýchlejšie,“ hovorí leadership konzultantka Vladimíra Neuschlová, ktorá pomáha firmám riešiť aj otázku generačnej výmeny.

Poradenstvo pre rodinné firmy s využitím podpory od Slovak business agency (SBA) bude fungovať v nasledovných krokoch:

  1. rodinná forma podá žiadosť o podporu
  2. komisia rozhodne o schválení/neschválení podpory
  3. v prípade schválenia žiadosti si rodinná firma vyberie poradcu, ktorého služby bude využívať a uhrádzať ich bude SBA
  4. rodinná firma využíva služby poradcu a na záver príde dosiahnutý posun odprezentovať komisii v SBA

Kto bude rodinným firmám radiť

Rodinná firma si môže vybrať poradcu buď z databázy poradcov, ktorú vedie SBA alebo navrhnúť vlastného odborníka, ktorého si našla, prípadne s ním už spolupracuje. V prípade schválenia žiadosti bude náklady na služby experta hradiť SBA. Takýchto expertov môže rodinná firma využiť aj viacero.

Ako sa zapojiť a požiadať o podporu pri nástupníctve v rodinnej firme?

Postup zapojenie a do programu je veľmi jednoduchý. Stačí vypísať žiadosť a priložiť požadované prílohy v termíne do 10.10.2018.

Termín sa pomaličky blíži, tak neváhajte využiť túto príležitosť. Všetky potrebné informácie a vzor žiadosti nájdete na stránke sbaagency.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Nástupníctvo a verejné obstarávanie

Zmena dodávateľa verejnej zákazky môže spôsobiť otvorenie novej súťaže. Kedy nástupníctvo nespôsobí potrebu nového verejného obstarávania? Čo všetko má na to vplyv?

Expertka o rodinnej rade: Učí rodiny rešpektu a pomáha určiť smerovanie firmy

Rodinná rada je nástroj, ktorý podľa Eriky Matwij uľahčuje generačnú výmenu v rodinných podnikoch, no tiež pomáha udržať dobré rodinné vzťahy. V rozhovore prezradila, kto sa má rady zúčastniť, aké problémy sa tam riešia aj pre koho je tento nástroj vhodný.

Zverenecký fond: čo to je a ako ho využiť v rodinnom podniku?

Ako zverenecký fond rieši problémy medzigeneračnej výmeny v rodinnej firme a kto ho môže využiť?

Spoločný obchodný podiel

Čo je spoločný obchodný podiel, kedy vzniká a aké práva a povinnosti z neho plynú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky