Znaky zrelosti riadenia kvality

Nasledujúcich niekoľko bodov Vám pomôže rýchlo sa zorientovať, ako ďaleko ste v oblasti riadenia kvality. Ak máte medzery, začnite ich odstraňovať čo možno najskôr. Možno budete prekvapení, že na prvý pohľad bezvýznamné činnosti Vám ušetria mnoho času a peňazí. Veď nie je nutné ihneď začínať s certifikáciou ISO normy.

 

 

 1. Každý produkt/služba je presne špecifikovaný v zmysle toho, čo od neho očakáva zákazník.
 2. Spoločnosť má stručnú a jasne formulovanú politiku kvality, ktorej dobre rozumejú všetci zamestnanci.
 3. Organizácia má jasne a jednoducho zmapované všetky svoje hlavné procesy tak, že zásadné vplyvy na náklady, čas a spokojnosť zákazníka sú ľahko pochopiteľné.
 4. Zodpovednosť za dosahovanie kvality výrobkov a služieb je delegovaná až na najnižšiu úroveň, pričom konečná zodpovednosť za zabezpečenie výsledku je jasne určená vo vedení podniku.
 5. Manažment rozumie svojim nákladom na kvalitu a minimalizuje ich (prevenciou zlyhania kvality; meraním výkonov v oblasti kvality; kompenzáciou a napravovaním zlyhaní).
 6. Kvalita vstupných dodávok je pod dohľadom v maximálnej možnej miere používaním schválených postupov testovania a výstupnej kontroly zo strany dodávateľa, aby sa minimalizovali celkové kontrolné náklady.
 7. Problémy kvality či už vstupov, procesov, alebo výstupov sú systematicky monitorované, takže je možné odhaľovať trendy a prijímať opravné opatrenia či v prípade vhodnosti meniť výrobok alebo proces.
 8. Personál vo všetkých oblastiach je zaškolený v postupoch zlepšovania (identifikácia problému, analýza problému a riešenie problému) a motivovaný k tvorivosti, pričom sa dodržiava vhodná kontrola výdavkov, aby sa predišlo škodlivým efektom inde v organizácii.
 9. Sťažnosti prichádzajúce do organizácie sú registrované a analyzované, takže možno prijímať nielen pozitívne opatrenia na ich odstránenie (dokonca môže dôjsť k posilneniu vzťahov s nespokojným zákazníkom), ale aj dlhodobé opatrenia na zamedzenie opätovného výskytu sťažností.
 10. Grafy vývoja v oblasti kvality sú k dispozícii na všetkých úrovniach organizácie, s podrobnosťami a frekvenciou primeranou danému procesu, výrobku alebo službe.
 11. Výrobky a služby konkurencie sú pod drobnohľadom, takže manažment je plne informovaný o svojej pozícii vzhľadom na alternatívne zdroje dodávok zákazníkom.
 12. Koncepty a nástroje zabezpečenia kvality sa používajú nielen na výrobu a dodávky hlavných výrobkov a služieb organizácie, ale aj na všetky aspekty kvality, vrátane vplyvu na životné prostredie, zdravie, bezpečnosť, zabezpečenie atď.
Článok pokračuje pod reklamou

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Slovenská obchodná inšpekcia - zistenia z kontrol

SOI vykonala v roku 2012 viac ako 18 000 kontrol a uložila 5 977 pokút a opatrení. Kedy môže podnikateľ čakať kontrolu, na čo je najčastejšie zameraná a ako sa na ňu pripraviť?

Objavte výhody certifikátu kvality ISO

ISO (International Organization for Standardization) je organizácia, ktorá oficiálne vznikla v roku 2010. Združuje viac ako 150 krajín sveta a jej členmi sú vládne i mimovládne organizácie. Hlavné sídlo má v Ženeve. Certifikát ISO je písomný doklad o úspešnej certifikácii a vyhovení kritériám príslušných noriem. Ide teda o systém manažérstva kvality. Certifikát ISO je jedným zo spôsobov ako môže firma aj navonok potvrdiť kvalitu svojej práce. O tom, čo pre firmu znamená proces certifikácie ISO sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti EURO-PERSONAL, s.r.o., JUDr. Jozefom Petríkom. Spoločnosť EURO-PERSONAL podniká v oblasti personálneho lízingu a ISO certifikáciu absolvovala pred niekoľkými rokmi. Medzi klientov spoločnosti EURO-PERSONAL patria významné spoločnosti ako PCA Peugeot Citroen Trnava, Samsung Electronics Galanta, či SAS automotive Bratislava.

Význam certifikátu kvality (ISO) pre malé a stredné podniky

Manažment kvality už dávnou nie je výsadou iba veľkých firiem. Certifikát kvality je atraktívny a žiaduci aj pre malé a stredné podniky. Zvlášť ak rýchlo rastú, ak sa chcú uchádzať o štátne zákazky, alebo ak chcú zefektívniť politiku kvality, či získať náskok pred konkurenciou. Ak je manažment kvality pre vás novým pojmom, tento článok vám pomôže jednoducho sa zorientovať v problematike.

Ako začať s manažmentom kvality

Je nemožné na pár stranách popísať podrobne všetky metódy, ktoré môžu byť použité na zabezpečenie kvality pre zákazníka. Metódy sú pre rôzne typy podnikov rozdielne aj z dôvodu rozdielnosti technológií. Avšak existujú základné princípy, ktoré sú spoločné pre všetky podniky.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky