Znaky zrelosti riadenia kvality

Nasledujúcich niekoľko bodov Vám pomôže rýchlo sa zorientovať, ako ďaleko ste v oblasti riadenia kvality. Ak máte medzery, začnite ich odstraňovať čo možno najskôr. Možno budete prekvapení, že na prvý pohľad bezvýznamné činnosti Vám ušetria mnoho času a peňazí. Veď nie je nutné ihneď začínať s certifikáciou ISO normy.

 

 

 1. Každý produkt/služba je presne špecifikovaný v zmysle toho, čo od neho očakáva zákazník.
 2. Spoločnosť má stručnú a jasne formulovanú politiku kvality, ktorej dobre rozumejú všetci zamestnanci.
 3. Organizácia má jasne a jednoducho zmapované všetky svoje hlavné procesy tak, že zásadné vplyvy na náklady, čas a spokojnosť zákazníka sú ľahko pochopiteľné.
 4. Zodpovednosť za dosahovanie kvality výrobkov a služieb je delegovaná až na najnižšiu úroveň, pričom konečná zodpovednosť za zabezpečenie výsledku je jasne určená vo vedení podniku.
 5. Manažment rozumie svojim nákladom na kvalitu a minimalizuje ich (prevenciou zlyhania kvality; meraním výkonov v oblasti kvality; kompenzáciou a napravovaním zlyhaní).
 6. Kvalita vstupných dodávok je pod dohľadom v maximálnej možnej miere používaním schválených postupov testovania a výstupnej kontroly zo strany dodávateľa, aby sa minimalizovali celkové kontrolné náklady.
 7. Problémy kvality či už vstupov, procesov, alebo výstupov sú systematicky monitorované, takže je možné odhaľovať trendy a prijímať opravné opatrenia či v prípade vhodnosti meniť výrobok alebo proces.
 8. Personál vo všetkých oblastiach je zaškolený v postupoch zlepšovania (identifikácia problému, analýza problému a riešenie problému) a motivovaný k tvorivosti, pričom sa dodržiava vhodná kontrola výdavkov, aby sa predišlo škodlivým efektom inde v organizácii.
 9. Sťažnosti prichádzajúce do organizácie sú registrované a analyzované, takže možno prijímať nielen pozitívne opatrenia na ich odstránenie (dokonca môže dôjsť k posilneniu vzťahov s nespokojným zákazníkom), ale aj dlhodobé opatrenia na zamedzenie opätovného výskytu sťažností.
 10. Grafy vývoja v oblasti kvality sú k dispozícii na všetkých úrovniach organizácie, s podrobnosťami a frekvenciou primeranou danému procesu, výrobku alebo službe.
 11. Výrobky a služby konkurencie sú pod drobnohľadom, takže manažment je plne informovaný o svojej pozícii vzhľadom na alternatívne zdroje dodávok zákazníkom.
 12. Koncepty a nástroje zabezpečenia kvality sa používajú nielen na výrobu a dodávky hlavných výrobkov a služieb organizácie, ale aj na všetky aspekty kvality, vrátane vplyvu na životné prostredie, zdravie, bezpečnosť, zabezpečenie atď.
Článok pokračuje pod reklamou

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Slovenská obchodná inšpekcia - zistenia z kontrol

SOI vykonala v roku 2012 viac ako 18 000 kontrol a uložila 5 977 pokút a opatrení. Kedy môže podnikateľ čakať kontrolu, na čo je najčastejšie zameraná a ako sa na ňu pripraviť?

Objavte výhody certifikátu kvality ISO

ISO (International Organization for Standardization) je organizácia, ktorá oficiálne vznikla v roku 2010. Združuje viac ako 150 krajín sveta a jej členmi sú vládne i mimovládne organizácie. Hlavné sídlo má v Ženeve. Certifikát ISO je písomný doklad o úspešnej certifikácii a vyhovení kritériám príslušných noriem. Ide teda o systém manažérstva kvality. Certifikát ISO je jedným zo spôsobov ako môže firma aj navonok potvrdiť kvalitu svojej práce. O tom, čo pre firmu znamená proces certifikácie ISO sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti EURO-PERSONAL, s.r.o., JUDr. Jozefom Petríkom. Spoločnosť EURO-PERSONAL podniká v oblasti personálneho lízingu a ISO certifikáciu absolvovala pred niekoľkými rokmi. Medzi klientov spoločnosti EURO-PERSONAL patria významné spoločnosti ako PCA Peugeot Citroen Trnava, Samsung Electronics Galanta, či SAS automotive Bratislava.

Význam certifikátu kvality (ISO) pre malé a stredné podniky

Manažment kvality už dávnou nie je výsadou iba veľkých firiem. Certifikát kvality je atraktívny a žiaduci aj pre malé a stredné podniky. Zvlášť ak rýchlo rastú, ak sa chcú uchádzať o štátne zákazky, alebo ak chcú zefektívniť politiku kvality, či získať náskok pred konkurenciou. Ak je manažment kvality pre vás novým pojmom, tento článok vám pomôže jednoducho sa zorientovať v problematike.

Ako začať s manažmentom kvality

Je nemožné na pár stranách popísať podrobne všetky metódy, ktoré môžu byť použité na zabezpečenie kvality pre zákazníka. Metódy sú pre rôzne typy podnikov rozdielne aj z dôvodu rozdielnosti technológií. Avšak existujú základné princípy, ktoré sú spoločné pre všetky podniky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky