Osvietené firmy priťahujú talentovaných ľudí? Ako?

Čo musí firma robiť pre to, aby sa stala najžiadanejším zamestnávateľom? Ktoré rozhodujúce kritéria by mala spĺňať a ako dlho trvá dosiahnuť tento cieľ? Keď sa vám podarí vybudovať firmu, v ktorej ľudia skutočne chcú pracovať, máte v rukách najsilnejšiu konkurenčnú výhodu – schopnosť najať a vybudovať si najlepší tím. Firmy, ktoré to už dokázali, porovnávajú tento pocit s pocitom výhry veľkej ceny. Podobne ako športovci, ktorí roky trénujú, aby v správnom okamihu podali najlepší výkon a odniesli si 1. miesto.

Pred tým než sa dostaneme k našim 6 bodom, ktoré firmu vynesú na piedestál, skúsme sa zamyslieť nad tým, ako dlho môže trvať samotná cesta nahor. Pravdou je, že to môžu byť roky, dokonca aj desaťročia. Takto to jednoducho býva s firemnou reputáciou. Buduje sa postupne, počnúc kariérnou dráhou najnižších referentov až po priebeh kariérnej dráhy vysokých manažérov, ktoré sa vyvíjajú aj počas rôznych slabších období či kríz podniku a následných oživení. Počítačová firma IBM potrebovala 30 rokov na vybudovanie zlatého mena v 70-tych rokoch minulého storočia. Na pokazenie svojej povesti jej však stačilo pár rokov a ďalšie desaťročie trvalo, aby si ju získala späť do dnešného stavu.


Aj v dnešnom svete, ktorý je nasýtený médiami, je budovanie dobrej firemnej reputácie skôr pomalý proces. Napriek tomu sa niektoré podniky dokážu stať preferovanými prakticky počas jednej noci a to vďaka účinnému a rýchlo pôsobiacemu tzv. “buzz“ faktoru. Vo firmách založených na technológiách znamená “buzz“ významný prelom, pokrok či zmenu paradigmy pri obvyklom užívaní produktov či služieb. Dobrým príkladom sú spoločnosti Google, eBay a Apple. Pri vnímaní firemnej reputácie zamestnancami tiež pozitívne pôsobí prestížnej značky ako je napríklad Chanel alebo Ferrari.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade faktoru “buzz“ hovoríme o výnimočnej ale zároveň neistej výhode. Dokazuje to príklad firmy Apple, ktorá sa v USA stala preferovaným zamestnávateľom po tom, čo vyvinula operačný systém Mac. Keď ju ostatné počítačové firmy predbehli Apple túto pozíciu stratil a opätovne ju získal až s nástupom svojho úspešného produktu iPod. V podstate ide o neustále súperenie a boj o získanie statusu najžiadanejšieho zamestnávateľa. V nasledujúcich 6 bodoch si predstavíme, čím sa takéto firmy vyznačujú:

  1. Preferovaní zamestnávatelia prejavujú skutočný záujem o neustále vzdelávanie. Firmy investujú finančné prostriedky do kurzov a vzdelávacích programov, aby zamestnanci získali patričné skúsenosti aj mimo firemného prostredia a takto zabezpečili svoj rozvoj. Všetky tieto investície do ľudského kapitálu vlastných zamestnancov poukazujú na skutočnosť, že firmám záleží na personálnom rozvoji svojich ľudí a takto sa snažia pomáhať.
  2. Uprednostňované firmy fungujú ako meritokracie. V slovníku cudzích slov je tento termín vysvetlený ako vláda osôb zvolených na základe ich osobných zásluh a schopností, vláda najschopnejších jedincov. Meritokracia pretransformovaná do podnikového života znamená, že hodnotenie zamestnancov - platy a prípadné povýšenia – sú vždy závislé a odvodené od výkonu. Vďaka prísnemu hodnotiacemu systému sú si ľudia vedomí svojho postavenia. Známosti a ukončený stupeň vzdelania, resp. reputácia školy sú veľkou pomocou pri prechode bránami firmy. Avšak potom je to všetko už iba o dosiahnutých výsledkoch a výkone. Ale prečo vlastne také prostredie a podmienky robia z firiem preferovaných zamestnávateľov? Jednoducho preto, lebo to priťahuje ľudí, ktorí sú múdri, sebavedomí a súťaživí. A presne takých firmy potrebujú.
  3. Preferovaní zamestnávatelia podporujú svojich zamestnancov, keď sa títo rozhodnú podstúpiť určité riziko a nevyhodia ich len preto, že mali odvahu skúsiť niečo, čo nevyšlo. Riskujúcich zamestnancov firmy povzbudzujú a úspešných dokonca odmeňujú. Robia to so zámerom prilákať kreatívne a odvážne osoby, ktorým toto prostredie vyhovuje. Pre firmy pôsobiace v globálnom prostredí, kde inovácie sú jedinou obranou proti nepoľavujúcej konkurencii, je nevyhnutné, aby mali vo svojich radoch ľudí tvorivých a zároveň aj smelých.
  4. „Osvietený“ – ďalší prívlastok pre spoločnosti, ktoré sú najviac preferované. Dôvodom je ich rôznorodá a globálna perspektíva a ekologická citlivosť v praxi. Vedia, že čo je prospešné pre spoločnosť, je prospešné aj pre podnikanie. Nejde im o pohlavie, rasu či národnosť. Jediné, na čom záleží, sú nápady, ktoré sú vítané od každého. Práve preto potrebujú kreatívnych a šikovných ľudí, ktorým ponúkajú flexibilný pracovný čas, pretože si to zaslúžia.
  5. Požiadavky na zamestnancov sú prísne. Svoje miesto vo firme si dokážu vybojovať iba tvrdou prácou, splnením striktných kritérií a absolvovaním náročného pohovoru. Okrem toho sa sledujú predchádzajúce skúsenosti. Nepochybne ide o zdĺhavý proces výberu ľudí. Iba firmy podobného typu si môžu dovoliť byť také prieberčivé. Ale určite sa to vyplatí. Talentovaní zamestnanci sú určitým spôsobom kľúčom k upútaniu ďalších talentov.
  6. „Osvietené firmy“ sú ziskové a majú veľký potenciál pre rast. Tak ako aj ceny akcií, ktoré často priťahujú pozornosť. Okrem toho, iba prosperujúce spoločnosti sú schopné zaručiť kariérny rast a v budúcnosti aj atraktívne finančné odmeny. Čo myslíte, nebolo by vzrušujúce, keby vám takáto firma povedala: „Pripojte sa k nám a zažite jazdu svojho života.“
    Ako to už bolo povedané na začiatku, byť preferovanou firmou má veľmi veľa výhod. Azda najväčšou je to, že príchod skutočne talentovaných ľudí spúšťa akýsi magický cyklus. Cyklus, ktorý spočíva v tom, že talenty priťahujú talenty, víťazstvá vedú k víťazstvám. Je to úžasný kolobeh, z ktorého nechce ani zamestnanec ani zamestnávateľ vystúpiť. Som si istý, že nikto z nás by nechcel, však?

Spracoval Peter Franko podľa www.welchway.com

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky